KUNA MAAILMAPÄEV ON ÄRKSATE INIMESTE KOHTUMISPAIK JA MAAILMAPARANDAJA TEEJUHT,SIIS MÕISTAGI ON ÜRITUSEL KOHAL KA EESTI HIV-POSITIIVSETE VÕRGUSIK.

31.05.2013

image001
Homme, 1 juunil on terve ilm Vabaduse platsil! Seega on kohal ka Eesti HIV-positiivsete Võrgustik.
Jagame telki Ameerika Suursaatkonnaga Eestis, viime läbi lõbusat ja harivat HIV-teemalist viktoriini. Kõik kes vastavad õieti saavad toredat nänni ja need kellel  pea väga ei võta hakkavad tegema kükke.
Külvame kogu Vabaduse Väljaku üle tasuta kondoomidega, sest riskivabalt seksida on nii tore! Lapsed kondoome kahjuks ei saa, nendele anname kommi.Huvilised saavad ammutada infot ja inspiratsiooni,
miks ja kuidas anda oma aega, ideid ja teadmisi inimväärse elu heaks terves ilmas. Räägime HIV-testimise vajalikkusest ning HIV-ennetusest. Võimalik hakata Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku vabatahtlikuks.Võrgustiku eesmärk on suurendada
Eesti inimeste teadlikkust HIVist ja näidata, mida tähendab inimväärne elu HIV-viirusega terves ilmas, sest usume, et igaühel sõltumata tema tervislikust seisundist peab olema võrdne võimalus inimväärsele elule ja
et meie kõik saame anda oma panuse selle saavutamiseks. Muideks, Eesti HIV-positiivsed on väga toredad inimesed!
Saame üritusest osa võtta tänu Ameerika Ühendriikide suursaatkonna ning AIDS Healthcare Foundationi abile. Kohtumiseni!

Loe edasi

Head sõbrad!

22.05.2013

Head sõbrad,

Laupäeval 25.05. viib Eesti HIV-positiivsete Võrgustik koostöös Tervise Arengu Instituudi (www.tai.ee) ja AIDS Healthcare Foundationiga (www.aidshealth.org) läbi HIV-kiirtestimise RING clubis.

Testimine toimub öösel kell 00:00- 03:00

Kohtumiseni!

Loe edasi

HIV-kiirtestimine Rakveres

20.05.2013

Sel teisipäeval 21.05. viib Eesti HIV-positiivsete Võrgustik läbi HIV-kiirtestimise Rakveres, aadressil Jaama 6a.
Testimine toimub kell 14.00- 16.00

Loe edasi

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimehe Margus Tsahkna ühispöördumine

19.05.2013

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimehe Margus Tsahkna ühispöördumine
World Health Organisationi andmetel elab maailmas ligi 34 miljonit HIV-positiivset inimest.
Maailma mastaabis on HIV/AIDS jätkuvalt üks peamistest surma põhjustajatest. Viimase 30 aasta jooksul on HIV/AIDS meie hulgast kaasa viinud enam kui 25 miljonit inimest.
Igal aastal kolmandal maikuu pühapäeval tähistatakse üle kogu maailma AIDSiohvrite mälestuspäeva.
Sel aastal 19. mail toimuvad mälestusüritused enam kui sajas riigis üle maailma deviisi all „ In Solidarity“ – (solidaarsuses).
Esmakordselt organiseeriti mälestuspäev HIVist puudutatud inimeste poolt San Franciscos 30 aastat tagasi.
Eestis tähistatakse seda kurba päeva alates 1993aastast, seega juba 20 aastat.
Meenutatakse neid keda on epideemia endaga kaasa viinud, toetatakse neid kes elavad HIV/AIDSiga hetkel, tunnustatakse nende lähedasi, juhitakse ühiskonna ja valitsuste tähelepanu HIV-probleemistikule. Eestis on HIV diagnoositud 8500 inimesel sealhulgas AIDS 396 inimesel.AIDSi surnute arvu arvestades on Eesti Euroopa riikide hulgas teisel kohal.
„ Narkosõltlased on Eestis HIVi levikule liialt energiliselt kaasa aidanud. Nad tihtilugu ei tegele ka enda ravimisega ning jõuavad arstide juurde mitte HIViga vaid AIDSi staadiumis. Oleme olukorras kus meil on hulk inimesi kes on seitse-kaheksa aastat teadnud oma positiivsest HIV-staatusest kuid pole end ravinud.“ : väidab Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku juht Igor Sobolev.
"HIV tabab järjest rohkem riskirühma mittekuuluvaid inimesi ja tegu on üha laiema ühiskondliku probleemiga, mistõttu inimeste teadlikuse tõstmine on väga oluline HIV nakatumisse ennetamise ja ravimise suhtes. Seepärast tuleb laiendada HIV kiirtestimise võimalusi ja sellel teemal avaliku teavitamist", ütles Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
Enamus AIDSist põhjustatud surmadest on seotud sellega, et HIV-positiivne inimene ei jõua antiretroviirus ravini. Tänu tänapäevase meditsiini arengule on HIV/AIDSist saanud raske krooniline haigus ja mitte surmatõbi nagu oli enne. Kui HIV-patsient alustab raviga õigeaegselt ning järgib arsti ettekirjutusi võivad HIV-positiivsed elada samavõrd kaua ja täisväärtuslikult oma elu kui HIV-negatiivsed inimesed.
Hetkel HIVi välja ravimiseks ravimit pole, kuid on võimalik pärssida HIVi arengut ning selle kurnavat mõju organismile.
Eestis saame HIV/AIDSist rääkida kui kroonilisest haigusest, kuna kõigil inimestel on reaalne ja tasuta võimalus enese ravimiseks ARV-ravimitega. Kuid ka siin on mõningad agad. „ Kui riigiisad räägivad HIV/AIDSist avatult ja ausalt, kui me mõistame selle haiguse mõju mastaapi meie elule, kui iga mees ja iga naine mõistab milline on riskiteadlik käitumine, et nakatumisest hoiduda, kui kondoomid saavad kõigile kättesaadavateks, kui kõik Eesti inimesed lähevad HIV-testimisele ning teavad oma HIV-staatust, kui riigiisad võtavad kasutusele kõik meetmed, et tagada HIV-positiivsetele ARV-ravi, siis saame julgelt väita, et olukord on kontrolli all“ : sõnas Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku juht Igor Sobolev.
Sotsiaalkomisjon viis aasta alguses Riigikogus läbi HIV teemalise koolituse ja kiirtestimise. "Meie eesmärgiks oli näidata eeskuju ning pöörata avalikkuse tähelepanu teema tõsidusele ja ka sellele, et HIV levib üha laiemate ühiskonna gruppide seas", lisas Tsahkna.
Me peaksime elama maailmas/riigis/rajoonis/linnas/alevis/külas, kus inimesed ei peaks AIDSi surema. Tahame arvestada kõikide inimeste ühise jõupingutusega AIDSi vastu, et tagada meile kõigile parem, tervem ja turvalisem ühiskond. See on täiesti reaalne. Uskuge! Meie usume tulevikku, kus Eestis on 0 uut HIV-positiivset, 0 HIV-positiivsete diskrimineerimist, 0 surma läbi HIV/AIDSi.
Eesti HIV-positiivsete Võrgustik viib traditsiooniliselt AIDSi ohvrite mälestuspäeval läbi temaatilisi aktsioone linnatänavatel üle Eesti. Loidetakse mälestusküünlaid, peetakse mälestuskõnesid, tutvustatakse HIV-problemaatikat läbi meediakanalite, korraldatakse heategevuskontserte ning HIV-kiirtestimisaktsioone.
Tallinnas ja Narvas loidetakse tolerantsuse märgiks mälestusküünlad. Paldiskis, Jõhvis, Maardus toimuvad HIV-kiirtestimisüritused. Enamikus Eesti kirikutes toimuvad HIVi ohvrite mälestamiseks jumalateenistused ning helisevad kirikukellad.

Kaart

Loe edasi

Tartus läheb kaitsmisele doktoritöö ravimresistentsest tuberkuloosist

15.05.2013

Kai Blöndal kaitseb 31. mail filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja "Tuberkuloos Eestis rõhuasetusega ravimresistentsele tuberkuloosile: koguhaigestumus, korduvhaigestumus ja suremus“.

Teadustöö juhendajad on professor Alan Altraja (TÜ kopsukliinik) ja Mati Rahu (TAI). Oponeneerib professor Peter F.O. Davies, MD, PhD (Liverpool Heart and Chest Hospital, Suurbritannia).

Töö kokkuvõtes seisab, et tuberkuloos (TB) on nakkushaigus, mille tekitaja on peamiselt õhu kaudu leviv bakter Mycobacterium tuberculosis.

TB ja eeskätt multiresistentne TB (MDR-TB) on jätkuvalt Eestis üheks peamiseks probleemiks nii patsientide kui riiklikul tasandil. MDR-TB on TB vorm, mille puhul tavalised TB-vastased ravimid ei ole efektiivsed.

MDR-TB ekstreemset vormi nimetatakse eriti resistentseks TB-ks (XDR-TB). M/XDR-TB ravi eeldab madalama efektiivsusega, rohkemate kõrvaltoimetega ja ligikaudu kümme korda kallimate nn. reservrea ravimite kasutamist. Eesti kuulub maailma 27 kõrgeima M/XDR-TB-ga osakaaluga riigi hulka.

Pärast 1990. aastate teravaid sotsiaalmajanduslikke muutusi kahekordistus TB-haigestumus Eestis 1998. aastaks. Alates 2000. aastast hakkas kasvama ka HIV-nakatunud TB-haigete osakaal.

On teada, et HIV ja TB võimendavad teineteist vastastikku. Nii haigestub kogu nakatumisele järgnenud elu jooksul TB-sse ligikaudu 10% M. tuberculosis’ega nakatunud isikutest. HIV-infektsiooni lisandumisel on aga TB-sse haigestumuse risk tunduvalt kõrgem, ulatudes 5-10%-ni aastas.

Tõhustamaks TB-alast tööd ning pidurdamaks kasvavat TB ja MDR-TB epideemiat moodustati 1998. aastal Riiklik Tuberkuloositõrje programm. Seoses kõrge M/XDR-TB- haigestumuse ja kallite reservrea ravimite puudumisega taotles Eesti 2000. aastal ühena viiest esimesest riigist Maailma Terviseorganisatsiooni MDR-TB komitee luba osta kõrgekvaliteedilisi reservrea ravimeid alandatud hindadega.

Nii Eestis kui ülemaailmselt on olemas oht, et kahe samaaegselt laieneva ning teineteist õhutava epideemia, M/XDR-TB ja HIV koosmõju tulemusena väljub TB ja M/XDR-TB epideemia kontrolli alt.

Pärast rohkem kui kümneaastast TB-programmi tegutsemist on oluline analüüsida TB- ja M/XDR-TB-haigestumust ning suremust ning neid mõjutavaid tegureid, et tagasiside kaudu tõhustada TB-vastast tööd ning võimaldada patsientidele tulemusrikkamat ravi.

Alates 1998. aastast, samaaegselt Eesti Tuberkuloositõrje programmi kehtestamisega ning käsikäes üleriigilise M/XDR-TB raviks vajalike reservreapreparaatide olemasoluga ning sisemajanduse koguprodukt suurenemisega, on TB- ja M/XDR-TB-haigestumus Eestis vähenenud.

Samas on HIV-infitseeritus viimase kümnendi jooksul tõusnud ning eelduste kohaselt jätkab tõusu veel mõne aja jooksul. Vältimaks kahe epideemia, HIV ja TB, eriti aga HIV ja M/XDR-TB koosmõju on oluline senisest kiiremas tempos alandada TB- ja M/XDR-TB-haigestumust.

Alandamaks TB-haigestumust on oluline lühendada nakkusohtlikkuse perioodi pikkust, mis tähendab, et TB-d tuleb haigestunud isikul viivitamatult diagnoosida ja ravida. Me leidsime oma uurimistöös, et esimese MDR-TB komitee soovituste kohaselt ravitud M/XDR-TB-haigete ravi edukus oli vaid 61,1%, kusjuures nakkuse leviku efektiivseks piiramiseks ühiskonnas soovitab Maailma Terviseorganisatsioon 75%-list ravi efektiivsust.

Teadustöös järeldati, et Eestis oli ravi efektiivsus nii madal peamiselt lubamatult kõrge ravikatkestajate osakaalu (22,3%) tõttu. Samuti tõdeti, et TB- ja M/XDR-TB-haigete kogusuremus oli kõrgem võrreldes kogurahvastiku suremusega. Eriti väljendunud oli suremus põhjustesse, mis on tingitud suitsetamisest, alkoholi liigtarbimisest ja HIV-nakkusest.

Kõige haavatavamad olid vanemad ja mitte-Eesti rahvusest inimesed ning madalama haridustasemega isikud. Samas peale edukat ravi oli TB- ja M/XDR-TB-haigete kogusuremus ülalpool loetletud põhjustesse jätkuvalt kõrgem kogurahvastiku omast, kuid polnud seotud ravimresistentsuse esinemisega.

Kokkuvõtteks, Eestis on TB ja M/XDR-TB kõrge haigestumus tihedalt seotud HIV-infektsiooniga ning mõjutatud sellistest faktoritest nagu suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine, madalam haridustase ja sotsiaalne tõrjutus, mis on omakorda seotud vaesusega.

Selleks, et tõsta Eestis M/XDR-TB ravi edukust ja tõhustada TB, MXDR-TB leviku vastast tööd üldisemalt, peavad TB-ga seotud raviteenused olema suunatud kõikide eelmainitud kitsaskohtade vastu.

Triin Taburtriin.taburatchararipaev.ee

Loe edasi

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga