13 veebruar on Rahvusvaheline kondoomipäev!

12.02.2014

13 veebruar on Rahvusvaheline kondoomipäev!

Kondoomipäeva tähistatakse alates 2007 aastast. Rõõm on tõdeda, et see lõbus päev muutub iga aastaga aina värvikamaks, aktsioonirohkemaks ja sisukamaks.

Armastus on parim kaitse! - see on tänavuse kondoomipäeva peamine loosung.
12-14 veebruarini sulatame kokku Valentinipäeva ja vastutustunde ning viime läbi mitmeid informatiivseid ja sportlikke üritusi. Armastus, vastutustunne, tugev tervis, lootus ja usk homsesse päeva olgu koos meiega.

Eestis on igas sajas inimene HIV-positiivne. Sugulisel teel HIVi nakatumise võimalus suureneb iga aastaga.Täna on meie jaoks aktuaalsed küsimused, mis seotud kondoomide kättesaadavusega, hinna ja kvaliteedi suhtega, nende sihtotstarbelise ja korrektse kasutamisega.
Tuletame meelde WHO soovitust (meeste ja naiste) kondoomide kohta, mis ütleb, et tegu on hetkel kõige efektiivsema kaitsevahendiga, mis võimaldab kontrollida HIVi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste levikut. Siinkohal ei saa jätta märkimata, et naistekondoome on Eesti jaekaubandusvõrgus praktiliselt võimatu leida.

Riigiisad, millal te panete paika kondoomide hinna?

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (www.ehpv.ee) juhib valitsuse tähelepanu kondoomide kättesaadavuse problemaatikale,
kondoomide liigkõrgetele hindadele, maksustamisele, impotimise barjääridele, kondoomide kvaliteedile ning monopolide ahnetele müügihindadele. Ühe kondoomi reaalne tootmise ja Eestisse transportimise hind on 3 eurosenti ja sellise hinnaga peaksid tarbijad neid ka saama soetada!

Eestis ei eksisteeri ei analüüsi ega prognoosi kuivõrd kättesaadavad kondoomid on ja mida saame nende kättesaadavuse parandamiseks teha. Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku nõustajate andmetel on suurim probleem kondoomide kättesaadavusega riskirühmades.
Meie riigis ei tagata kondoomide kättesaadavust toimetulekuraskustega inimestele ja noortele.
Probleem leiaks lahenduse, kui kohalikud omavalitsused ostaksid kondoome ning jagaksid neid neile, kel tarvis.

Eesti HIV-positiisete Võrgustik teeb ettepaneku Tallinna, Tartu ja Ida-Virumaa omavalitsustele hakata sisse ostma ning jaotama kondoome toimetulekuraskustega elanikele, kodututele, varjupaikades elavatele inimestele, sotsiaalmajades elavatele inimestele, tasuta öömajutust pakkuvates asutustes ning ka tudengitele.

Programm

Tallinnas, Narvas, Jõhvis toimuvad HIV-kiirtestimised, pakutakse infomaterjale turvalise seksi kohta ning jagatakse laiali 25 000 tasuta kondoomi.
Kondoome saavad kingituseks ka paljud riiklikud asutused, samuti Riigikogu.
Olümpiamängude vaimus toimub Tallinnas uisutamisüritus, suusakross Narvas ja kelgutamine Jõhvis.
Igas linnas on sportijaid ergutamas eriti sportlik punane kondoomimees.

2014 aastal on HIV diagnoositud juba 33 inimesel. Kokku on Eestis diagnoositud 8735 HIV-positiivset, AIDSi põeb 417 inimest.

http://terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids.html

Üritused toimuvad koostöös AIDS Healthcare Foundationiga. www.healthcare.org

HIV- kiirtestimised toimuvad::
12.02.2014 – Narvas, Fama kaubanduskeskuses, Tallinna mnt- 19. 14:00-20:00
13.02.2014 – Narvas, Fama kaubanduskeskuses, Tallinna mnt- 19. 14:00-20:00
13.02.2014 – Jõhvis, kaubanduskeskuses Tsentraal, Keskväljak 4, 12:00-16:00
14.02.2014 – Tallinnas, ööklubis G-punkt, Pärnu mnt. 23, 00:00-03:00

Loe edasi

EHPV juhatus kutsub kõiki mõttekaaslasi 21. veebruaril kell 13.00 avatud kohtumisele, mis toimub Narvas, võrgustiku ja Linda kliiniku ruumides.

10.02.2014

HIV testimisnadal EHPV_851x315_BLACK_SITE_26.11.13-01Kallid sõbrad, kolleegid ja lugupeetavad Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku (EHPV) liikmed,

EHPV juhatus kutsub kõiki mõttekaaslasi 21. veebruaril kell 13.00 avatud kohtumisele, mis toimub Narvas, võrgustiku ja Linda kliiniku ruumides.

Programm

Esimene HIV kliinik Euroopas juhitud HIV -positiivsete inimeste poolt ja loodud HIV - positiivsete inimeste jaoks -  unistused, takistused, reaalsus, lootused ja suur töö. Kliiniku tulevikuvisioon ja arenguväljavaated Eestis.
Registreerida saab:

+372 58 188 508, ehpv@ehpv.ee
Transpordikulusid  kohtumisel osalemiseks ei kompenseerita.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku juhatus

Loe edasi

Pressiteade

04.02.2014

AHFi kaebust sotsiaalministeeriumi vastu elupäästvate ravimite eraldamise tõkestamise kohta Narva HIV-kliinikule hakatakse arutama kolmapäeval, 5. veebruaril 2014 kell 10.00, Pärnu mnt 7, 15082 Talllinn; Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja

Kontaktid:

Zoya Shabarova, Euroopa büroo juhataja +1 323 217 2869 või +31 6 484 62 255
zoya.shabarova@aidshealth.org

Latsin Alijev, Eesti HIV-positiivsete võrgustiku direktor: +372 5818 8508
või +372 661 5130, Latsin.alijev@ehpv.ee

Sven Veltman, AHFi jurist Eestis: +372 680 1681 või +372 5691 5395
sven@thor.ee

TALLINN, EESTI (4. veebruar 2014)

Homme, kolmapäeval, 5. veebruaril kell 10.00 arutatakse AIDS Healthcare Foundationi (AHF) kaebust Eesti Sotsiaalministeeriumi vastu seoses ministeeriumi otsusega, millega see tõkestab elupäästvate ravimite kättesaadavust AHFi HIV-kliinikule Narvas. AHF esitas ministeeriumi vastu kaebuse Haldusmenetluse seaduse ja Eesti riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006–2015 rikkumise tõttu ning nõuab, et ministeerium tühistaks 09.07.2013 kirja nr 13.1-6/2776. Kiri rikub põhiõigusi ning on õigusvastane.

Kirjas ei luba sotsiaalministeerium Linda kliinikule ligipääsu retroviirusevastasele (ARV) ravimitele – Linda kliinik on Narvas asuv AHFi ja Eesti HIV-positiivsete võrgustiku poolt loodud mittetulunduslik HIV-kliinik –, seda otsust põhjendamata. Keeldumine on täielikus vastuolus 08.11.2011 Linda kliiniku asutajatele Sotsiaalministeeriumi poolt antud kirjaliku nõusolekuga ja 18.10.2013 toimunud kohtumise käigus antud lubadusega, milles endine sotsiaalminister Hanno Pevkur kinnitas ligipääsu ARV-ravimitele.

„Meile jääb arusaamatuks, missugustel seaduslikel alustel on ministeerium selle otsuse teinud,” ütles Zoya Shabarova, AHFi Euroopa büroo juhataja. „Oleme jõudnud järeldusele, et Linda kliinikule ARV-ravimite eraldamise tõkestamisel ei ole mingisugust seaduslikku alust, ja seetõttu peab otsuse viivitamatult tühistama.” Alates 2013. juulist on AHFi ja EHPV esindajad korduvalt püüdnud pöörduda ministri poole isiklikult, et nõuda selle otsuse tühistamist, kuid seni on see jäänud tulemusteta.

AHFi kohtuasja toetuseks ministeeriumi otsuse vastu sõidavad Narva Linda kliiniku patsiendid Tallinnasse, et viibida kohtusaalis ning rõhutada rohkema ja parema ravi, hoolduse ja tugiteenuste hädavajalikkust Narvas. „Ministeerium kasutab argumenti, et piirkonna haiglavõrgustik pakub piisavalt ravi, hooldust ja tuge. See lihtsalt ei vasta tõele,” ütles Jekaterina Voinova, Linda kliiniku direktor, „märkame teenuste puudust Narvas iga päev.”

Linda HIV Sihtasutuse ja sotsiaalministeeriumivaheline erimeelsus on pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu. Dr. Luiz Loures, ÜRO peasekretäri abi, saatis UNAIDSi nimel 29.01.2014 Linda HIV Sihtasutusele kirja, milles ta avaldab toetust kliiniku tegevusele ning taunib sotsiaalministeeriumi otsust mitte eraldada ARV-ravimeid kliinikule (kirja koopia leiate http://ehpv.ee/w/).

# # #

AHF

AIDS Healthcare Foundation (AHF) on Ameerika Ühendriikide suurim mittetulunduslik HIVile ja AIDSile pühendunud tervishoiuteenuse pakkuja. AHF pakub hetkel meditsiinilist abi ja teenuseid enam kui 279 000 inimesele 32 riigis üle maailma – Ameerika Ühendriikides, Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Ida-Euroopas ja Aasias. Lisainfot leiate aadressilt www.aidshealth.org, leidke meid Facebook’ist: www.facebook.com/aidshealth ja jälgige meid Twitteris: @AIDSHealthcare

Loe edasi

UNAIDS kiri Linda HIV Sihtasutusele

03.02.2014

UNAIDS

JOINT UNITED NATIONS
PROGRAMME ON HIV/AIDS
UNAIDS

Tegevjuhi asetäitja
Jekaterina Voinova

Juhatuse liige
Linda HIV sihtasutus
Linda 4, Narva linn
20309 Ida-Virumaa

Eesti

29. jaanuar 2014

Lugupeetud preili Voinova

Sooviksin Teile veelkord tunnustust avaldada Teie osalemise eest 2013. aasta mais Brüsselis toimunud High Level Meeting on HIV and Human Rights’i (kõrgema taseme kohtumine HIV ja inimõiguste asjus) kohtumisel, kus Te tõstsite esile Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku tööd HIV-positiivsete inimeste stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vastu. 2012. aasta Eesti Stigma Index’i uuring näitas barjääride, nagu diskrimineerimine ja distantseerumine olemasolu, ning rõhutas, et on tungiv vajadus need eemaldada parema ja varajasema ligipääsu kindlustamiseks testimisele ja ravile.

Mulle avaldavad suurt muljet mitmesugused järelmeetmed, mida Eesti Võrgustik on kasutusele võtnud stigmatiseerimise ja diskrimineerimise probleemi lahendamiseks, eriti Narva Linda kliiniku kui kohaliku kliendikeskse teenuse asutamine, kus pakutakse stigmatiseeritud gruppidele võimalust haiguse testimiseks, raviks ning suunamiseks teistesse raviasutustesse.

Seoses UNAIDS’i, Maailma Terviseorganisatsiooni ja Globaalse Fondi ülemaailmse algatuse, Treatment 2015-ga, mille eesmärgiks on kiirendada aastal 2015 vähemalt 15 miljoni inimese ligipääsu ravile, soovib UNAIDS julgustada uuendusmeelseid lähenemisviise kohalikele testimisvõimalustele ning lihtsustada ja tuua lähemale ravi kättesaadavust, pakkudes HIV testimist ja kliinilisi teenuseid samas kohas.

Seda kõike silmas pidades suhtume me Linda kliinikusse kui UNAIDS’i rahvusvahelisse näidiskeskusesse, mis on innustuseks teistele ja mis järgib selle ala parimaid tavasid.

Meile on teatavaks saanud asjaolu, et kuigi Linda kliinik on registreeritud kui HIV/AIDSi raviteenuste pakkuja, pole kliinikul senini juurdepääsu retroviiruse vastastele ravimitele teiste Eesti raviteenuste pakkujatega võrreldavatel tingimustel. On ilmselge, et see asjaolu õõnestab kliiniku peamist otstarvet ja seab pikemas perspektiivis kahtluse alla ka selle tegevuse jätkumise.

Ma olen mures asjaolude selgelt ebasoodsa arengu tõttu ning olen saatnud kirja sotsiaalministrile, lootuses, et asjale leitakse positiivne lahendus.

Mu kolleeg härra Henning Mikkelsen, UNAIDS’i kontaktametnik Euroopa Liiduga, võtab Teiega ühendust asja edasiseks arutamiseks.

Lugupidamisega
Dr Luiz Loures
Tegevjuhi asetäitja;
Programm
ÜRO peasekretäri abi
UNHCR
UNICEF
WFP
UNDP
UNFPA
UNODC
UN WOMEN
ILO
UNESCO
WHO
WORLD BANK

20 Avenue Appia
1211 Genf 27
Šveits
+41 22 791 3666 kontor
+41 22 791 4187 faks
unaids.org

Loe edasi

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga