17.05 ja 18.05 toimusid rahvusvahelise AIDSi ohvrite mälestuspäeva raames üritused “Ärgem laskem HIV-il varju jääda”.

23.05.2014

17.05 ja 18.05 toimusid kolmes Eesti linnas (Tallinn, Narva, Kohtla-Järve) rahvusvahelise AIDSi ohvrite mälestuspäeva raames üritused Ärgem laskem HIV-il varju jääda.

Aktsioonides osalesid riigi- ja munitsipaalstruktuuride, rahvusvaheliste organisatsioonide, kohalike mitteriiklike organisatsioonide, eraettevõtjate ja usukonfessioonide esindajad, kes mitte üksnes ei aidanud aktiivselt kaasa ürituse korraldamisele, vaid esinesid ka pöördumistega linnade elanike poole.

Soovime eriliselt tänada oma partnereid: AIDS Healthcare Foundation, Linda kliinik, Tervise Arengu Instituut, Ericsson Eesti AS, Päästearmee Eestis MTÜ, Eesti Seksuaaltervise Liit, Sitsi Lasteaed, Medieval Restaurant Olde Hansa, MTÜ Convictus, OÜ Corrigo, db Studio Art, FIE Onne Paev, FIE Unistus, Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus, OÜ Malahat, Raadio 4, AS Kaupmees & KO, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, Narva Muuseum, Narva Linnavalitsus, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kohvik Lemmik.

Kohapeal viidi läbi HIV-kiirtestid sotsiaalselt haavatavatest inimrühmadest isikutele ja elanikkonnale tervikuna, linnade peaväljakutel toimusid aktsioonid kõigi meie hulgast lahkunute mälestuseks.

Kokku testiti 244 inimest ning nakatunud suunati riigi raviasutustesse. Aktsiooni käigus jagati laiali 1800 kondoomi ja 1200 infolehte. Kõigi ürituste korraldamises osales 120 inimest, kellest üheksa on Võrgustiku töötajad.

Rahvusvahelise AIDSi ohvrite mälestuspäeva raames toimunud ürituste lühikirjeldus

Tallinnas Radisson Blu Hotel kohal, Kohtla-Järvel Kukruse mäel ning Narva linnusemüüri kõrvale paigutati punastest õhupallidest põimitud sallivuse lindid. Tallinnas istutati iga-aastase maist septembrini toimuva vabaõhu-lillefestivali raames lindikujuline sallivuse lillepeenar. Narvas ja Kohtla-Järvel viidi läbi aktsioonid laste vokaal- ja instrumentaalkollektiivide ning kunstiansamblite osalusel.

Ürituse eelõhtul algas kampaania RAVI=ELU ning välja lasti sotsiaalse sisuga Linda Kliiniku olukorda kirjeldav klipp pöördumisega osutada toetust. 18. mail näidati Narvas ja Kohtla-Järvel aktsiooni ajal linnaelanikele ja külalistele elektroonilistel reklaamitahvlitel animafilmi.

Loe edasi

Kampaania

16.05.2014

Rohkem ravi saavaid inimesi = vähem uusi HIV-nakatumisi

Oma HIV-staatuse teadmine on rutiinse tervisekontrolli oluline osa ja HIViga elavatele inimestele on võimalikult varane ravile pääsemine otsustava tähtsusega. Tänu antiretroviirusravile (ARV-ravi) on HIViga elavate inimeste oodatav eluiga normaalne ja elukvaliteet hea. Kuid lisaks üksikisikute tervise parandamisele ja elu pikendamisele, on ARV-ravimitest HIV ennetuses kasu ka laiemalt.

Ravi kui Ennetus (RkE) on strateegia, mille kohaselt määratakse antiretroviirusravimeid, et saada lisakasu tänu HIV edasiandmise võimaluse vähendamisele. Antiretroviirusteraapia (ART) vähendab HIV-viiruskoormust (viiruse kogust) HIV-positiivse inimese kehavedelikes, mis võimaldab immuunsüsteemil taastuda ja vähendab seeläbi AIDSiga seotud haiguste, sealhulgas tuberkuloosi, tõenäosust. HIV-positiivse inimese viiruskoormus on viiruse edasiandmise suurim riskifaktor. On kindlaid teaduslikke andmeid, et isikud, kes saavad ARTd ja kellel on tuvastamatu viiruskoormus (HIV hulk veres on liiga madal, et viiruskoormuse test seda näitaks), kannavad HIVd palju väiksema tõenäosusega edasi.
2011. a näitasid ulatusliku uuringu HPTN 052 tulemused, et varane ART vähendas HIV edasiandmise riski mittenakatunud partnerile vähemalt 96% võrra. 2014. a avaldatud PARTNERS-uuringu tulemused kinnitasid ravi kui ennetuse efektiivsust. RkE koos teiste võtmestrateegiatega on kombineeritud HIV ennetuse oluline element ja sellel on suur osa HIV-epideemiale lahenduse leidmises.

Tänu kasvavale tõendusmaterjali hulgale selle efektiivsuse kohta, on Maailma Tervisekaitse Organisatsioon RkE strateegia kasutusele võtnud ja avaldas 2013. a konsolideeritud juhised ARV-ravimite kasutamiseks HIV-nakkuse ravis ja ennetuses ja lisad. Lisaks toetavad nende kliiniliste soovituste rakendamist uued soovitused tuua HIV hooldus ja ravi patsiendile ja kogukonnale lähemale.

Palun aidake meil veenda Eesti ametiisikuid eraldama elupäästvaid ravimeid Linda kliinikule – mittetulunduslikule tervishoiuasutusele, mis kannab hoolt teenustele ebapiisavalt ligi pääsevate kogukondade eest Narvas.

Palun kirjutage meie petitsioonile alla veebilehel
Petitsioon

Loe edasi

Linda kliiniku voldik

06.05.2014

Linda Kliinik A5_flyer_bleed4mm_Facebook (1)

Linda Kliinik A5_flyer_bleed4mm_Facebook_page2 (1)

Loe edasi

UUDISED! LINDA KLIINIK: TÕELISEST VAJADUSEST TÕELISTE TEGUDENI!

02.05.2014

Loe edasi

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga