Tubidu

TUBIDU original logojpg

TUBIDU on lühend rahvusvahelisele tuberkuloosi ennetamisele suunatud projektile "Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups".

Koostöölepingu Euroopa Komisjoni Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusametiga (Executive Agency for Health and Consumers) allkirjastas Tervise Arengu Instituut juunis 2011.

Taust

Kuigi tuberkuloosi haigestumine on paljudes Euroopa riikides vähenenud, kasvab see HIV-i nakatunud inimeste seas. Oluliseks riskirühmaks on ka süstivad narkomaanid, eriti need, kes on nakatunud HIV-i.

Paljudel inimestel puuduvad teadmised tuberkuloosist ja selle levikuteedest, samuti ei teata, kuhu pöörduda, kui kahtlustatakse end olevat haigestunud tuberkuloosi. Kuna süstivate narkomaanide seas on palju neid, kel puudub ravikindlustus, võib vajalike tervishoiuteenuste saamine olla nende jaoks veelgi enam raskendatud.

Seetõttu on oluliseks osapooleks riskirühmadega tegelevad kogukonnapõhised organisatsioonid, kelle kaasamine tuberkuloosikontrolli aitab tõsta inimeste teadlikkust ja tuberkuloosi varajast avastamist.

Eesmärk

Projekt keskendub tuberkuloosi ennetamisele süstivate narkomaanide seas, sealhulgas kogukonnapõhiste sekkumiste väljatöötamisele.

Projekti käigus teostatakse tuberkuloositeemaline uuring süstivate narkomaanide seas, korraldatakse koolitusi erinevate valdkondade spetsialistidele ning antakse välja infomaterjalid ja juhised tuberkuloositõrjeks kogukonnapõhistele organisatsioonidele.

Partnerid

Projektis osaleb kokku 12 organisatsiooni 11 riigist.

Põhipartneritena annavad oma panuse projekti õnnestumiseks

Lisaks eelpool toodud organisatsioonidele, antakse võimalus TUBIDU projektis teadmisi jagada, õppida ja uusi kogemusi omandada ka HIV-i ja tuberkuloosi ennetamise valdkonnas tegutsevatele ühendustele

Anastassia Peterson
Projekti koordinaator
E-kiri npeterson@ehpv.ee
Mob (+372) 5817 1331
Helina Gluškov
Projekti assistent
E-kiri helina@ehpv.ee
Mob (+372) 5627 1277
www.tai.ee

TUBIDU original logojpg

Become a Volunteer ?

Sign up to receive newsletters