Kampaaniad

Rohkem ravi saavaid inimesi = vähem uusi HIV-nakatumisi

Oma HIV-staatuse teadmine on rutiinse tervisekontrolli oluline osa ja HIViga elavatele inimestele on võimalikult varane ravile pääsemine otsustava tähtsusega. Tänu antiretroviirusravile (ARV-ravi) on HIViga elavate inimeste oodatav eluiga normaalne ja elukvaliteet hea. Kuid lisaks üksikisikute tervise parandamisele ja elu pikendamisele, on ARV-ravimitest HIV ennetuses kasu ka laiemalt.

Ravi kui Ennetus (RkE) on strateegia, mille kohaselt määratakse antiretroviirusravimeid, et saada lisakasu tänu HIV edasiandmise võimaluse vähendamisele. Antiretroviirusteraapia (ART) vähendab HIV-viiruskoormust (viiruse kogust) HIV-positiivse inimese kehavedelikes, mis võimaldab immuunsüsteemil taastuda ja vähendab seeläbi AIDSiga seotud haiguste, sealhulgas tuberkuloosi, tõenäosust. HIV-positiivse inimese viiruskoormus on viiruse edasiandmise suurim riskifaktor. On kindlaid teaduslikke andmeid, et isikud, kes saavad ARTd ja kellel on tuvastamatu viiruskoormus (HIV hulk veres on liiga madal, et viiruskoormuse test seda näitaks), kannavad HIVd palju väiksema tõenäosusega edasi.
2011. a näitasid ulatusliku uuringu HPTN 052 tulemused, et varane ART vähendas HIV edasiandmise riski mittenakatunud partnerile vähemalt 96% võrra. 2014. a avaldatud PARTNERS-uuringu tulemused kinnitasid ravi kui ennetuse efektiivsust. RkE koos teiste võtmestrateegiatega on kombineeritud HIV ennetuse oluline element ja sellel on suur osa HIV-epideemiale lahenduse leidmises.

Tänu kasvavale tõendusmaterjali hulgale selle efektiivsuse kohta, on Maailma Tervisekaitse Organisatsioon RkE strateegia kasutusele võtnud ja avaldas 2013. a konsolideeritud juhised ARV-ravimite kasutamiseks HIV-nakkuse ravis ja ennetuses ja lisad. Lisaks toetavad nende kliiniliste soovituste rakendamist uued soovitused tuua HIV hooldus ja ravi patsiendile ja kogukonnale lähemale.

Palun aidake meil veenda Eesti ametiisikuid eraldama elupäästvaid ravimeid Linda kliinikule – mittetulunduslikule tervishoiuasutusele, mis kannab hoolt teenustele ebapiisavalt ligi pääsevate kogukondade eest Narvas.

Palun kirjutage meie petitsioonile alla veebilehel
Petitsioon

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga