Initsiatiivi tutvustus

Hea firmajuht, osale initsiatiivis: „HIV EI LEVI TÖÖD TEHES!“

MEIE EESMÄRK KÄESOLEVA PROJEKTI RAAMES:

EHPV soovib selgitada Eesti HIV-positiivsete inimeste kogukonnale, et Eesti firmad ei diskrimineeri HIV-positiivseid ning ootavad neid rõõmuga oma kollektiividesse tööle kui kvalifitseeritud spetsialiste. Just seepärast üritab Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (EHPV) leida Eestist 100 firmat kelle sisekliima ja personalipoliitika ei diskrimineeri HIV-positiivseid inimesi.

PROBLEEMI KESE:

Eestis elab üle 8000 HIV-positiivse inimese. HIV-positiivsed tunnevad, et nad on tõrjutud ja nad pole oodatud paljudestöökohtades ning asutustes. HIViga elavad inimesed puutuvad väga tihti kokku diskrimineerimise ja stigmatiseerimisega. Stigma põhineb igapäevase elu kriteeriumidel. AIDS-iga seotud arusaamad soodustavad stigma kasvamist ning seeläbi tugevneb sotsiaalne ebavõrdsus. Näiteks suhtutakse HIV-positiivsetesse meestesse ja naistesse erinevalt. Naisel on oluliselt vähem šansse, et teda ei tõrjuta välja ringkonnast, kuhu ta kuulub. Kui on olemas inimese sisemine stigma siis lisandub ka diskrimineerimine.

KES ME OLEME?

Me oleme HIV-positiivsed inimesed ja HIV-aktivistid, kes pole humaansuse küsimuses ükskõiksed. Põimides humanismi ja soovi aidata, töötame me selle nimel, et HIV-positiivsetel inimestel oleks tervis korras ning oleks võimalus täisväärtuslikuks eluks.Me soovime lammutada HIV-müüte ja tõstada, et HI-viirus ei levi tööd tehes.

MEIE MISSIOON:

Parandada HIV-positiivsete inimeste elukvaliteeti kaasates kõiki asjast huvitatud osapooli.

KOOSTÖÖPARTNERITE PROGRAMM:

Kujutab endast nimistut firmadest, kes mõistavad HIV-problemaatikat ning on tolerantsed HIV-positiivsete inimeste suhtes ning pole vastumeelsed HIV-positiivsete spetsialistide palkamise osas.

PERSPEKTIIV TÖÖANDJALE:

Firma järjepidev edukus põhineb tööliste oskustes ja motivatsioonis. Firmajuhi huvides on luua õhkkond,
kus iga indiviid tunneks end olulise ning respekteerituna. Kui hinnata töötajate eripära ja vajadusi, saaks
iga töötaja palju konsentreeritumalt panustada enese arengusse ning tehtava töö kvaliteeti.

VISIOON:

Me töötame selle nimel, et tööandjad muudaksid oma vaateid HIV-positiivsete töötajate suhtes, ning samaaegselt ka selle nimel, et HIV-positiivsed ei elaks läbi niivõrd tugevat stigmatsiooni ning muganduksid erinevatesse töökeskondadesse. Regulaarselt korraldame foorumeid, mis aitavad HIV-positiivsetel üle saada sisemisest stigmast ja sellega kaasnevast diskrimineerimisest. Usume, et head tööandjad mõistavad, et töötaja on produktiivsem ja lojaalsem, kui ta saab töökohal olla tema ise, tundes end võrdse ja vabana.

TÖÖPÕLD:

Töökultuuri loomine, mis tõeliselt hindab inimesi ning nende eripärasid on suur väljakutse
firmajuhtidele, kuid samas ka suur võimalus millega seisab silmitsi iga enesest lugupidav organisatsioon.

LIITUJATELE PAKUTAKSE:

- HIV-lindikest süboliseerimaks oma tolerantsust.

-Oma firma sümboolika eksponeerimist EHPV kodulehel

-Igal aastal planeerime meedias avaldada nimistu Eestis opereerivatest firmadest, kes on tolerantsed HIV-positiivsete suhtes ning mõistavad HIV-probleemi.

-Firmasümboolika presenteerimist EHPV organiseeritavatel üritustel.

-Kutseid HIV-positiivsete kogukonna korraldatavatele üritustele (kaks korda aastas).

-Tasuta kondoomide ja infomaterjalide jagamise võimalust.

-HIV-teemalisi konsultatsioone ning HIV-kiirtestimist.

PS! Mitte ükski tööandja ei peaks eelistama HIV-positiivset töötajat, HIV-negatiivsele töötajale. Meie arvame, et nii HIV-positiivsetel kui HIV-negatiivsetel peaksid olema võrdsed võimalused!

Me hoolime Eesti inimestest! Me hoolime HIV-positiivsetest inimestest.

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga