2019. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed

2019. aasta 30. juuni seisuga on Eestis diagnoositud 98 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9999 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

2019. aasta 3. juuni seisuga Eestis diagnoositud 88 HIV-positiivsed

2019. aasta 3. juuni seisuga on Eestis diagnoositud 88 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9989 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

Support. Don’t punish – Ei karistustele, jah lahendustele!

26. juuni on rahvusvaheline narkomaania ja narkokaubanduse vastu võitlemise päev.
Sel päeval osalevad sajad organisatsioonid ja tuhanded inimesed üle kogu maailma kampaanias „Support. Don’t Punish. — Ei karistustele, jah lahendustele!“

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (www.lunest.ee) korraldab rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC algatatud rahvusvahelise kampaania „Ei karistustele, jah lahendustele!“ toetuseks, nagu ka uimasteid tarvitavate naiste toetuseks avaliku koosoleku.
Hoolimata asjaolust, et Eesti on ennetus- ja raviprogramme juurutades võtnud nüüdisaegse kursi uimastisõltuvuse probleemiga tegelemisele, kestab ometi edasi probleemsete uimastitarvitajate diskrimineerimine ja kriminaliseerimine. Sellepärast leiame, et „Uimastitarvitajad kuuluvad arstide, mitte politsei pädevusse!“, mis on meie korraldatud kampaaniasündmuse peamine sõnum.

Loe edasi

Kogukonnakeskuses lahtiste uste päev

24. mail toimub Jõhvis aadressil Rakvere 5a Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV (www.ehpv.ee) ja MTÜ LUNEST (www.lunest.ee) asutatud kogukonnakeskuses lahtiste uste päev.

Eestis esimeses omataolises keskuses, mida haldavad HIV-ist mõjutatud kogukondade esindajad ise, hakatakse pakkuma teenuseid mitmele HIV-ist ohustatud rahvastikurühmale. Keskuse loomine sai võimalikuks tänu reale projektidele, mida toetab Tervise Arengu Instituut TAI. Avamispäeval tutvustavad kogukondlased keskuse kontseptsiooni ja seal pakutavaid teenuseid.

Keskuse loomine aitab kahtlemata tuua lähemale reaalseid muutuseid konkreetsete inimeste elus. „Nüüdisajal on nii palju väljakutseid — stabiilse rahastuse puudumine, kogukondade ründamine ja üldine õhkkond, mida täidavad eelarvamused ja ühiskondlikud pinged HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukonna esindajate suhtes,“ rõhutasid keskuse töö korraldajad. Sidususe loomise aluseks peavad olema võrdsuse ja vabaduse elementaarsed põhimõtted. Vaid sel moel — ühiselt, mitte vastandudes — saame muuta maailma paremaks.“

Peamisteks prioriteetideks ühingute edaspidises töös on tervishoid ja nn sotsiaalsed haigused ning kodanike õigus HIV-i ennetamisele, ravile ja toetusele. Eesti HIV-positiivsete võrgustik ja MTÜ LUNEST loodavad saada riigilt tuge, kuna kõik vastavad tegevused on kooskõlas Eesti värskes riiklikus HIV-i tegevuskavas sätestatud põhimõtetega. Ühingute strateegilised eesmärgid lähemas tulevikus on õiguste ja huvide kaitse ning kogukonnapõhiste teenuste arendamine.

„Eestis on praegu keeruline poliitiline olukord, kuid samal ajal on oluline järgida võrdsuse põhimõtet ja astuda vajadusel välja mis tahes rahvastikurühma õiguste eest! Meie Eesti peaks kõigi inimestega käituma õiglaselt,“ toonitasid korraldajad, kes leiavad, et kuna keskus pakub laia valikut teenuseid, tuleks sellega seonduvaid vajadusi rahuldada ausalt ja õiglaselt, vastavalt üldistele väärtustele ning inimlikkuse ja inimõiguste põhimõtetele.

„Praegu toimub palju sellist, mis inimesi lahutab. Solidaarsus on löögi all,“ rõhutasid kogukonnakeskuse loojad. „Jätkusuutlikud muutused saavad võimalikuks ainult kogukondade tegeliku potentsiaali ellurakendamisel. See pole aga võimalik ilma koostööta!“

Kontaktid:

EHPV

Latšin Alijev: +372 5870 6070 latsin.alijev@ehpv.ee

LUNEST

Jelena Anotonova: +37253317025 Lunest2016@gmail.com

2019. aasta 3. mai seisuga Eestis diagnoositud 70 HIV-positiivsed

 

2019. aasta 3. mai seisuga on Eestis diagnoositud 70 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9971 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

2019. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) kuude ja vanuse lõikes

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

 

EHPV Avaldus 19.05.2019

19.05.2019 – Ülemaailmne aidsiohvrite mälestamise päev

 

HIV-epideemiast puudutatud ühendused viivad 19. mail 2019 AIDSi tõttu surnute Mälestuspäeval läbi Tallinnas, Narvas ja Jõhvis üritused loosungi all „Intensifying the Fight for Health and Rights“.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik (https://www.facebook.com/ehpv.ee/) koos oma strateegiliste partneritega, Eesti Ühenduste Liidu liikmetega (https://consortium.ee), VEK LGBT (https://veklgbt.ee) ja Lunest (https://lunest.ee) ühinevad kogu maailma organisatsioonidega, et mälestada neid, kes on lahkunud epideemia tõttu, kes elavad HIV/AIDSiga, nende sõpru ja lähedasi, juhtida ühenduste ja valitsuste tähelepanu HIVi teadvustamisele, astudes vastu stigmale, mis eksisteerib ühiskonnas.

Loe edasi

Kogukondade keskus

Eesti HIVist mõjutatud kogukondade keskus

Eestis Jõhvis alustab tegevust Tervise Arengu Instituudi toetatud projektide raames MTÜ-sid EHPV, VEK LGBT ja LUNEST ühendava Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsiumi loodud esimene kogukonnakeskus.

Keskus avatakse mai alguses avatud uste päevaga.

Kogukonnakeskuse peamine eesmärk on pakkuda HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukondade liikmetele vajalikke teenuseid nendesamade kogukondade esindajate poolt.

Kogukonnakeskust haldavad samuti nimetatud kogukondade esindajad.

Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium loodab, et taolise keskuse loomine aitab tegelikult muuta nii konkreetsete inimeste elusid kui ka üldist suhtumist ühiskonnas, kus HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise määr on jätkuvalt kõrge.

Kogukonnakeskuses läbi viidavad tegevused rajanevad võrdsuse ja vabaduse elementaarsetel põhimõtetel ning keskenduvad eelkõige kogukonnaliikmete õiguste, huvide ja vajaduste kaitsele, nagu ka kogukonnapõhiste teenuste arendamisele rõhuga ennetusel, ravil ja toetamisel.

Loe edasi

20.04.19 – Grupiteraapia

Tere!
Sel laupäeval 20.04.19 toimus grupiteraapia. Mõnikord on tõesti raske märgata tõelisi tundeid tuttavate emotsioonide all – aga Meil õnnestus! Sel korral polnud Me mitte ainult olemasolevate murede tasemel, vaid ka eksistentsiaalsel tasemel.

Täname kõiki osalejaid soojuse, avatuse ja usalduse eest!
Sellist võimalust pakub Meile Eesti HIV-positiivsete Võrgustik Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Meeldetuletuseks, et järgmine koosviibimine ja grupitöö toimub 04.05.19 kell 15.00-18.00.
Tallinn Rävala pst. 8 ( 10 korrus).

Kohtumiseni!
Natali Rediskina

HIV-kogemusnõustamise teenust Ida-Virumaal viiakse ellu Tervise Arengu Instituudi toetusel

Projekti „HIVist mõjutatud perede laste elukvaliteedi parendamine“ viiakse ellu Tallinna sotsiaalameti toetusel