Европейская неделя тестирования 2023

Европейская неделя тестирования — это кампания, призывающая партнерские организации (общественные, медицинские и политические учреждения) по всей Европе объединиться на одну неделю дважды в год, с целью увеличения числа тестирований и повышения осведомленности о преимуществах раннего тестирования на гепатиты и ВИЧ. Эта инициатива берет свое начало в 2013 году и со временем превратилась в широко известное общеевропейское мероприятие, в котором ежегодно принимают участие сотни организаций. Изначально кампания проводилась один раз в год. Теперь Европейская неделя тестирования проходит два раза в год: весной (в мае) и осенью (в ноябре). Каждая организация добровольно принимает участие в мероприятиях недели тестирования и демонстрирует разные примеры мероприятий по повышению осведомленности о тестировании на всех организационных уровнях.

В этом году Европейская неделя тестирования пройдет в одиннадцатый раз в нижеуказанные даты:

  • Весенняя ЕНТ: 15 — 22 мая 2023 г.
  • Осенняя ЕНТ: 20-27 ноября 2023 г.

Цель весенней и осенней ЕНТ остается прежней: объединить партнерские организации по всей Европе на одну неделю для расширения доступа к тестированию и повышения осведомленности о преимуществах раннего тестирования на гепатит и ВИЧ.

Хотите присоединиться к кампании? Тогда нажмите кнопку «Зарегистрироваться здесь» ниже и зарегистрируйте свою организацию!

Європейський тиждень тестування 2023

Європейський тиждень тестування – це кампанія, яка закликає партнерські організації (громадські, медичні та політичні установи) з усієї Європи об’єднатися на один тиждень двічі на рік з метою підвищення рівня тестування та обізнаності про переваги раннього виявлення вірусних гепатитів та ВІЛ. Ця ініціатива розпочалася у 2013 році та, з часом, перетворилась на відому загальноєвропейську кампанію, в якій щороку беруть участь сотні організацій. Європейський Тиждень Тестування, який спочатку проводився один раз на рік, відтепер проходить двічі на рік: навесні (в травні) та восени (в листопаді). Кожна організація добровільно бере участь у тижні тестування та демонструє різні приклади заходів для підвищення обізнаності про тестування на всіх організаційних рівнях.

В цьому році Європейський тиждень тестування (ЄТТ) пройде в одинадцятий раз у вказані нижче дати:

Весняний ЄТТ: 15 — 22 травня 2023
Осінній ЄТТ: 20-27 листопада 2023

Мета весняного та осіннього ЄТТ залишається незмінною: об’єднати партнерські організації всієї Європи на один тиждень для розширення доступу до тестування та підвищенню ознайомленості про переваги виявлення вірусних гепатитів та ВІЛ.

Ви хочете приєднатися до кампанії? Тоді натискайте кнопку «Зареєструватися тут» нижче на сторінці та реєструйте свою організацію!