Tagasiside

Mind koolitati tugiisikuks, õpetajaks oli Jekaterina Smirnova. Kõik koolituspäevad möödusid sõbralikus ja pingevabas õhkkonnas. Jekaterina õpetas mind palju: töötama meeskonnas, aitama teisi, koolituse käigus sain aru, et tahan töötada tugiisikuna. Väga lihtne oli uusi asju õppida, oli palju huvitavaid esitlusi, vajalike raamatute lugemist. Ja kõige tähtsam oli praktika: see on uus etapp elus, uus kogemus … Olen tänulik kogu meeskonnale, kes mind õhutasid ja toetasid! Leidsin töö ja praegu töötan oma erialal.

/Olga/

Tugiisiku kursus aitas mul teadmisi süstematiseerida ja uusi juurde saada. Tahaksin ära märkida läbimõeldud süsteemset lähenemist õppetööle, õpilaste professionaalsest kasvust huvitatud õppejõude, paindlikku koolitusgraafikut, aga ka võimalust saada teavet nii kohapeal kui veebis. Koolitusel sain teadmisi seadusandlusest, töö ja psühholoogia alustest, tugiisiku töö põhimõtetest, selle eriala eetilisest poolest ja seda reguleerivatest normidest. Omandasin oskused, mis aitavad hiljem kvaliteetselt teha tugiisiku tööd, läheneda professionaalselt kliendi probleemi lahendamisele, seada prioriteedid lähtuvalt kliendi vajadustest ja soovidest. See kursus on kindlasti kasulik nii neile, kes juba töötavad sotsiaalvaldkonnas, kui ka neile, kes soovivad pühendada oma elu ja karjääri sotsiaalselt haavatavatesse rühmadesse kuuluvate inimeste eest hoolitsemisele. Pärast koolituse läbimist leidsin oma kutsumuse tugiisiku töös.

/Sergei/

Hea sõber, kui sa mõistad, et sinu kutsumus on inimesi aidata, siis siit saad sobiva koolituse. Koolitusel meeldis mulle väga kogu materjali esitlus, palju praktikat, mis on eriti vajalik uue eriala õppimisel, meeldiv suhtlemine kogu koolituse vältel õppejõu Jekaterina Smirnovaga ja ka teiste õppejõududega.

Suur tänu neile tehtud töö eest.

/Dmitry/

Järeldus pärast koolitust või kas tasub minna tugiisiku kursusele. Soovitaksin seda kõigile neile, kes töötavad inimestega vahetult, mitte ainult sotsiaalsfääris. Loengute käigus sain vastuseid huvitavatele küsimustele, miks see või teine ​​inimene teisiti käitub, mis teda ajendab. Hea osa sotsiaalteenustest riigi poolt ja detailne analüüs. Elav psühholoog, kes vastab avameelselt kõigile küsimustele ja püüab oma osa läbi viia dialoogi vormis koos aruteludega. Suur hulk teavet, näiteid, koolitusandmeid, kirjandust. Kõik on hästi valitud ja etappide kaupa ette antud, et peas ei tekiks segadust. Olen kursusega väga rahul ja kasutan teadmisi aktiivselt praktikas.

/Roman/