Arvutikoolitused

Algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest IT valdkonnas, kontoritöötajad kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada ja kes oma töös kasutavad erinevaid programme dokumentide täitmiseks ja loomiseks.

ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus Microsoft Office baaskoolitus
Õppekavarühm Arvutikasutus
Õppekeel Vene, eesti keel
Õppe eesmärgid Koolituse tulemusena kasutab osaleja tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat oskab analüüsida andmeid ja kajastada neid diagrammides
Õppe kestus 1 kuu
Õpingute alustamise tingimused Arvutikasutamise algteadmised.

Valmidus teha koostööd koolitajate ja  kaasõppijatega

Valmidus teha kodutööd

Õppe kogumaht 60 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:

40 auditoorset tundi

20 tundi iseseisvat tööd (praktilised kodutööd)

Õppe sisu 1 MOODUL

·    Wordi töökeskkonda tutvustus ja dokumendi loomine.

·    Tekstitöötlus. Erinevate kujundusstiilide kasutamine.

·    Tabelite kujundamine ja muutmine.

·    Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus.

2 MOODUL

·    Exceli töökeskkonda tutvustus

·    Excelis tabelite loomine, kujundamine ja muutmine ning formulite kasutamine

·    Failihaldus ja kaitsmine

·   Ridade, veergude ja valemite lisamine, kustutamine ja peitmine.

·   Tabelite analüüs, diagrammide loomine

3 MOODUL

·   PowerPointi töökeskkonda tutvustus

·  Slaidide lisamine ja vormistamine.

·  Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.

·  Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll, väljatrükk

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud kodutööde sooritamine. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb Wordi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid
 • teab tekstitöötluse võimalusi
 • oskab lisada pilte ja tabeleid
 • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki
 • tunneb Exceli töökeskkonda
 • koostab tabeleid ja kujundab neid
 • kasutab arvutamiseks Exceli baasfunktsioone
 • oskab kajastada andmeid diagrammides
 • tunneb PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid
 • teab esitluse loomise reegleid
 • oskab lisada pilte ja tabeleid
 • oskab kasutada kujundusmalle
 • oskab lisada üleminekuid ja animatsioone
Peamised lektorid Jekaterina Smirnova – Kõrgharidus, õpetamise kogemus, töökogemus IKT valdkonnas, andragoog
Õppematerjalide loend Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks; projektorit, tahvleid,  markereid ning arvuteid (nii organisatsiooni kui ka omased). Ruumides on olemas internet. Vajadusel õppetööd saab läbi viia veebipõhiselt (Skype, Zoom).
Hind 900 € +km (hind käibemaksuga 1080,00 eurot)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.

Lisainfo Narvas toimub koolitus aadressil: Narva, Linda 4 (endine „Baltijets“), 6. korrus

Jõhvis toimub koolitus aadressil:  Jõhvi, Rakvere tn 5A

Tallinnas toimub koolitus aadressil: Tallinn, Rävala pst 8-1014

Info ja registreerimine: koolituskeskus@ehpv.ee ; +37255578131

Veebileht: https://ehpv.ee/koolituskeskus/