1.12.2018

2018. aasta ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva teemaks on igaühe julgustamine välja selgitama oma HIV-staatust. Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV leiab, et kätte on jõudnud aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks ning võimaldada enesetestimist ja kiirtestimist spetsiaalse väljaõppe saanud, kuid meditsiinilise erihariduseta spetsialistide toel. Need strateegiad võimaldavad tuua testimise klientidele lähemale ning kiirendada analüüsi kinnituse saamist ja tänu sellele ravi alustamist.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2018 года призывает всех знать свой ВИЧ-статус. Эстонская Сеть ЛЖВ (EHPV) заявляет, что пришло время сделать системы тестирования более гибкими и инновационными, самотестирование и экспресс тестирование силами обученных специалистов без медицинского образования.