MTÜ EHPV KOOLITUSKESKUS registreeriti 2022. aastal MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustikku HIV-infektsiooni nakkusega inimeste võrgustiku baasil. Üle 17 aasta võrgustik pakkub erinevaid teenuseid eri valdkondades (täpsemalt leiad siit: https://ehpv.ee/services/ ). Võrgustiku töötajad on oma ala eksperdid eakaaslaste, sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamise, saatmise, kirjutamise ja projektijuhtimise, koolituste ja koolituste korraldamises täiskasvanutele ja noortele. Koolituskeskus on spetsialiseerunud olemasolevate teadmiste ja kogemuste edasiandmisele. Võrgustiku spetsialistidel on töökogemus erinevate sihtrühmadega: puuetega inimesed, sõltuvusega inimesed, lapsed ja noorukid, pagulased.

Koolituskeskuse priotriteediks on aidata teil töö leidmisel. Koolituskeskuse ülesanne on aidata teil kohaneda ja leida endale eriala, mis teeb teid Eesti tööturul nõutuks.

Koolituskeskus pakub koolitusi eesti, vene, ukraina ja inglise keeles kontakt- ja distantsvormingus. Koolituskeskuse kontorid on avatud Narvas, Jõhvis ja Tallinnas,

Koolituskeskus on Täiskasvanute Koolituse Seaduse (TÄKS https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010?leiaKehtiv ) mõistes täiskasvanuharidust pakkuv täienduskoolitusasutuse pidaja.

Koolituskeskus lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.