2023-2024. Balti pagulaste tugikeskus – Baltic HUBI

Projekti eesmärk:

Projekti üldine eesmärk on tugevdada ja laiendada piirkondliku Baltic Hubi toetust koordinatsioonikeskuses, mis pakub Ukraina sõjapõgenikele igakülgseid tugiteenuseid PLHIV, LGBT+ ja Balti riikide võtmerühmade hulgast.

Rahastaja:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti elluviimise periood:

01.06.2023 – 31.10.2024

Projekti tegevused:

Projekti eesmärk on laiendada Läänemaade keskuseid, kaasates lisaks Leedule ja Norrale ka Eesti, Soome ja Läti, samuti laiendada ja parendada Ukraina põgenike. Projekti raames kavandatud tegevused hõlmavad parimate tavade jagamist, mitmekeelse veebiportaali arendamine, teavituskampaania läbiviimine ja veebikonverentsi korraldamine, et tagada igakülgne abi pagulastele mitmekesised rühmasid.

BalticHUB: avastuste teekond – õppereisid Vilniusesse ja Oslosse

Oktoobris laiendas Baltic HUB oma tegevust ja viis läbi 2 õppekülastust. BalticHUBi õppevisiidid Vilniusesse, Leetu ja Oslosse Norras on osutunud märkimisväärseks koostöö- ja õppimisteekonnaks. Need külastused ei olnud mõeldud ainult uute silmapiiride avastamiseks; Nad esindasid seemnete istutamist oluliste muutuste jaoks ja sidemete tugevdamist, mis annavad pikaajalisi tulemusi.

Meil on hea meel teatada, et tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusele laiendame Baltic Hubi infrastruktuuri ja tegevusi partnerorganisatsioonidele Leedus ja Norras. See laienemine tähistab põnevat verstaposti meie teekonnal pakkuda tuge piirkonna pagulastele.

Väärtuslikud õppetunnid

Vilniuses süvenesime Leedu  Demetra töösse, organisatsiooni, mis on tuntud oma igakülgse toetuse poolest HIV-ga elavatele inimestele, eriti neile, kes kuuluvad marginaliseeritud rühmadesse, näiteks elavasse LGBTQ+ kogukonda. Külaskäik Vilniusesse oli õppetundide varakamber. See heitis valgust uuenduslikele propageerimismeetoditele, toetuse pakkumisele ja kogukonna kaasamisele. Aktiivne ideevahetus Demetraga sai oluliseks saavutuseks.

Oslos viis meie tee meid kolme silmapaistva organisatsiooni juurde – HIVNorge (HIV Norra), Helseutvalget (Gay and Lesbian Health Norway) ja Church City Mission Aksept. See oli tõeline ilmutuste teekond, mis rikastas meie teadmiste rinda kalliskividega. Oslo külastused olid valgustavad ja avalikustatud tipptasemel propageerimismeetodid, kliinilised teenused, psühhosotsiaalne tugi ja kogukonna integreerimine. Nende külastuste tähtsust ei saa üle hinnata; Need annavad meile vahendid, et püsida toetuse pakkumisel esirinnas.

Miks see on oluline?

Need õppevisiidid on kesksel kohal BalticHUBi missioonis, mis on sündinud vastuseks 2022. aasta Ukraina pagulaskriisile. Algusest peale on meie eesmärk olnud selge – pakkuda vankumatut tuge HIViga elavatele Ukraina pagulastele, elavale LGBTQ+ kogukonnale ja teistele haavatavatele rühmadele. Meie võrgustiku laiendamine Eesti, Läti ja Soome organisatsioonidele on mängu muutnud. See tugevdab meie rolli olulise mehhanismina hädavajalike teenuste osutamisel.

Kuid need õppevisiidid ei ole mõeldud ainult teadmiste omandamiseks. Need on põhimõtteliselt seotud koostööga. Aktiivne osalemine vastuvõtvate organisatsioonidega peetavates aruteludes ja dialoogides tagab, et saadud teadmised ei jää vaakumisse. Selle asemel kohandab ja kohandab see kohalikku konteksti, tagades asjakohasuse ja praktilisuse.

Helge tulevik

Nende õppekülastuste edu peegeldab BalticHUBi vankumatut pühendumust oma missioonile. Jätkates oma võrgustiku laiendamist ja valmistudes avaldama veelgi positiivsemat mõju Ukraina pagulaste elule, oleme täis lootust helgemale tulevikule. Need õppevisiidid on olnud oluline samm meie teekonnal, tagades, et BalticHUB jääb truuks oma missioonile ja on jätkuvalt tugiteenuste oaas.