Projekt “MSM Kontrollpunkt EHPV”

Projekti eesmärk: HIVi, hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste leviku ennetamiseks geide jt MSM-ide seas Eestis asutada kogukonnakeskus koos riiklike ja valitsusväliste HIViga seotud teenuste vahelise tõhusa suunamissüsteemiga.

Projekti ülesanded on järgmised.

1. Parendada nõustamis-, enesetestimis- ja ravivõimaluste, nagu ka vaimse tervise alase, sotsiaalse ja juriidilise abi kättesaadavust MSM-idele.

2. Aidata kaasa HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste uute juhtumite ennetamisele Eesti MSM-ide seas.

3. Tõsta MSM-ide teadlikkust PrEP-i ja PEP-i teemal.

4. HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste tagajärgede vähendamiseks arendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise alast koostööd riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

Projektiga seotud tegevused. Mitmesugused sündmused HIV-i, C- ja B-hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste alase teadlikkuse tõstmiseks kogemusnõustajate, arstide jt spetsialistide juhtimisel.

MSM-idele kondoomide, libestite, enesetestimisvahendite ja meeste tervise alase teabe pakkumine.

Riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahelise koostöö edendamine eesmärgiga ühiste tegevuste kaudu vähendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamist ja diskrimineerimist.

“Checkpoint MSM EHPV pakub tasuta kondoome, libesteid ja HIV-i kiirteste, aga ka teavet mis tahes meeste tervisega seonduvatel teemadel. Lisaks aitavad eksperdid meie temaatilistel koosolekutel leida vastuseid Teie küsimustele.

Checkpoint MSM EHPV on vabatahtlik algatus, mis võimaldab kõigil jagada enda kogemusi turvalises ja sõbralikus õhkkonnas. Meie keskusest leiab abi igaüks — anonüümselt ja tasuta, esmaspäevast laupäevani.”

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust mõnega järgmistest inimestest:

+372 5870 6070 (Latšin)

+372 5918 4194 (Deniss)

+372 5781 6023 (Sagib)

Aadress: Tallinn, Rävala pst 8-1014

E-post: checkpoint@ehpv.ee

Tutvustame arendus- ja disainistuudio Noit loodud uut visuaalset stiili.

Projekti “MSM EHPV kontrollpunkt” raames, mida toetavad Elton Johni Fond ja Eesti HIV-positiivsete võrgustik, oleme välja töötanud bännerite sarja, mis räägib MSM EHPV kontrollpunktide poolt Eestis pakutavatest olulistest teenustest.

Lisaks esitleme peagi hea meelega infoallikat HIV ennetamise kohta enne ja pärast võimalikku nakatumist (PrEP ja PEP), samuti animeeritud videot MSM kontrollpunktide tööst Eestis.

Meie kontseptsiooni aluseks oli üleskutse pöörduda meestega seksivatele meeste poole, et nende tervis oleks nende prioriteet, samuti saaksid hoolitseda oma partnerite tervise eest. Samuti rõhutame testimise ja ravi tähtsust, PrEP-i ja PEP-i kasutamist, juurdepääsu kondoomidele ning teabe ja toe pakkumist.

Projekti eesmärk on avaldada olulist mõju MSM kogukonnale Eestis, edendades tervislikumaid eluviise ja HIV ennetamist.