Projekt “MSM Kontrollpunkt EHPV”

Projekti eesmärk: HIVi, hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste leviku ennetamiseks geide jt MSM-ide seas Eestis asutada kogukonnakeskus koos riiklike ja valitsusväliste HIViga seotud teenuste vahelise tõhusa suunamissüsteemiga.

Projekti ülesanded on järgmised.

1. Parendada nõustamis-, enesetestimis- ja ravivõimaluste, nagu ka vaimse tervise alase, sotsiaalse ja juriidilise abi kättesaadavust MSM-idele.

2. Aidata kaasa HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste uute juhtumite ennetamisele Eesti MSM-ide seas.

3. Tõsta MSM-ide teadlikkust PrEP-i ja PEP-i teemal.

4. HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste tagajärgede vähendamiseks arendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise alast koostööd riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

Projektiga seotud tegevused. Mitmesugused sündmused HIV-i, C- ja B-hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste alase teadlikkuse tõstmiseks kogemusnõustajate, arstide jt spetsialistide juhtimisel.

MSM-idele kondoomide, libestite, enesetestimisvahendite ja meeste tervise alase teabe pakkumine.

Riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahelise koostöö edendamine eesmärgiga ühiste tegevuste kaudu vähendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamist ja diskrimineerimist.

“Checkpoint MSM EHPV pakub tasuta kondoome, libesteid ja HIV-i kiirteste, aga ka teavet mis tahes meeste tervisega seonduvatel teemadel. Lisaks aitavad eksperdid meie temaatilistel koosolekutel leida vastuseid Teie küsimustele.

Checkpoint MSM EHPV on vabatahtlik algatus, mis võimaldab kõigil jagada enda kogemusi turvalises ja sõbralikus õhkkonnas. Meie keskusest leiab abi igaüks — anonüümselt ja tasuta, esmaspäevast laupäevani.”

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust mõnega järgmistest inimestest:

+372 5870 6070 (Latšin)

+372 5918 4194 (Deniss)

+372 5781 6023 (Sagib)

Aadress: Tallinn, Rävala pst 8-1014

E-post: checkpoint@ehpv.ee