AIDSiohvrite mälestuspäev

Me kõik elame praegu üle keerulist aega. Teame, et COVID-19 on tõsine haigus, mis on avaldanud mõju meie riigile. HIV-epideemia vastu võitlemisel omandatud kogemusi on võimalik rakendada ka võitluses COVID-19-pandeemiaga. Kutsume Teid üles pöörama tähelepanu COVID-19-st mõjutatud inimestele, kes vajavad meie kõigi abi. 40 aastat võitlust HIV-iga on kogemus, mis rajaneb mis tahes epideemiaga võitlemise kriitilise tähtsusega aspektidel — inimõigustel ja keskendumisel kogukonna vajadustele. Pealeselle eeldab pandeemia kiire leviku tõhus ja õigeaegne tõrjumine usalduse loomist haigusest mõjutatud kogukondade, valitsuse ja tervishoiusüsteemi vahel.

Epidemioloogiline olukord HIV-nakkuse vallas on Eestis jätkuvalt keeruline. HIV-nakatumuse püsivalt kõrge tase, uute nakkuste ilmnemise peatumatu tempo, HIV-positiivsete inimeste üldhulga kasv, nakkuse „vananemine“ ja epideemia ülekandumine haavatavatelt rahvastikurühmadelt kogu elanikkonnale sugulisel teel nakatumiste hulga kasvu tõttu on tänane tegelikkus.Esimest korda 1983. aastal tähistatud AIDSiohvrite mälestuspäeva korraldatakse igal aastal maikuu kolmandal pühapäeval ja seda koordineerivad paljudes riikides kodanikuühenduste koalitsioonid.Rahvusvaheline AIDSiohvrite mälestuspäev — üks vanemaid ja suuremaid üldsuse HIVi- ja AIDSi-alase teadlikkuse tõstmise

Aastate jooksul on Eestis 10265 inimesel diagnoositud HIV, neist 567 inimesel ka AIDS.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

Nüüdismeditsiini edusammud on võimaldanud HIV-nakkuse ümber lahterdada surmavast krooniliseks. HIV-positiivsed inimesed, kes on õigeaegselt alustanud ravi retroviirusvastaste e ARV-ravimitega ja järgivad arsti ettekirjutusi, võivad elada kaua ja täisväärtuslikult. AIDSile puudub küll ravim, kuid haiguse kulgu on siiski võimalik pidurdada. Tänu sellele, et Eestis on retroviirusvastased ravimid kättesaadavad, tuleks HIVi/AIDSi käsitleda haigusena, mitte surmaotsusena.

Meie ühise arusaama kohaselt tuleks saavutada olukord, kus uusi HIV-nakatumisi ei esine, HIV-positiivseid inimesi ei diskrimineerita ja mitte keegi ei sure AIDSi, kuid see nõuab investeeringuid ning seda, et nii riigiametnikud kui ka inimesed ise antud teemal avalalt ja ausalt sõna võtaksid.

AIDSiohvrite mälestuspäev aitab mobiliseerida kogukondi ja tõsta ühiskonna teadlikkust HIVist ja AIDSist. Praegu, mil maailmas elab HIViga 38 miljonit inimest, on rahvusvaheline AIDSiohvrite mälestuspäev oluline platvorm globaalsele solidaarsusele, mis aitab lõhkuda häbimärgistamise ja diskrimineerimise tõkkeid ning annab lootust uutele põlvkondadele.

Lisateavet leiate veebilehelt aadressil www.ehpv.ee

Kutsume üles tänavust mälestuspäeva tähistama virtuaalselt.

Jätkuva COVID-19-pandeemia tõttu soovitame tänavu rahvusvahelist AIDSiohvrite mälestuspäeva tähistada ilma rahvakogunemisteta.

VIRTUAALSETE KÜÜNALDE LÄITMINE

LÄITKE VIRTUAALNE KÜÜNAL kellegi mälestuseks rahvusvahelise AIDSIohvrite mälestuspäeva veebilehel. Liituge meiega ja meenutage nende inimeste elusid, kelle oleme kaotanud, et meie saaksime korraldada sündmuseid, mis aitavad meil püsida turvalised, terved ja elus.

https://www.candlelightmemorial.net/virtual-candles/light-a-candle/ Me loodame, et erinevalt HIV-epideemiast, mis sellega omal ajal päriselt hakkama ei saanud, muudab COVID-19-pandeemia üldsuse suhtumist kõigisse viirustega seonduvatesse ühiskondlikesse probleemidesse.

Me loodame, et erinevalt HIV-epideemiast, mis sellega omal ajal päriselt hakkama ei saanud, muudab COVID-19-pandeemia üldsuse suhtumist kõigisse viirustega seonduvatesse ühiskondlikesse probleemidesse. Äärmiselt oluline on toetada inimesi, kes püüavad nende probleemidega võidelda hoolimata olukorrast, vanusest, soost jne. HIV-positiivsete inimeste jaoks on juba ammu selge, et viirused ei andesta kergemeelset suhtumist neisse. Loodame, et sel päeval jõuab sama arusaamine ka kõigi teisteni.

Ühinege meiega 16. mail, et mälestada neid, kes on surnud kas AIDSi või COVID-19 tõttu.

1. Läitke terrassil, rõdul, aias või mujal Teile meeldivas kohas mälestusküünal.

2. Meenutage sugulasi, sõpru ja tuttavaid, kes on surnud AIDSi või COVID-19 tõttu ning palvetage nende eest.

3. Jagage oma mälestusi ja fotosid meiega suhtlusvõrkudes ning ärge unustage lisada teemaviidet #ehpv või @EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik.

 

Täiendav teave

vene keeles: +372 5870 6070

eesti keeles: +372 5100504

inglise keeles: +372 57816023

E-post: ehpv@ehpv.ee

 

Praegusel keeruliselt ajal solidaarselt TeieEesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV

Läitke küünal

Küünla läitmiseks klõpsake sellel

#AIDSCandlelightMemorial2021

ja ametlikke suhtlusvõrgustiku-pidesid:

Facebook: @ehpv

EHPV aumärki puudutav eeskiri

EHPV aumärki puudutav
EESKIRI

1. EHPV aumärk (edaspidi „aumärk“) on MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik (edaspidi „EHPV“)
asutatud kõrgeim avalik autasu EHPV töötajatele ja vabatahtlikele.
2. Aumärgiga autasustatakse EHPV töötajaid ja vabatahtlikke, organisatsioone, ettevõtteid ja
institutsioone teenete eest HIV-i ennetuse ja ravi ning HIV-positiivsete inimeste toetamise vallas, samuti
olulise panuse eest sotsiaalsete haiguste valdkonnas koolitus-, teadus- või muude kogukondade tõhususe
suurendamisele suunatud tegevustega seonduvate igakülgsete teenuste arendamisse.
3. Autasustatavatele töötajatele, organisatsioonidele, ettevõtetele ja institutsioonidele omistatakse koos
aumärgiga nimeline lauatahvel.
4. Tunnuslause EHPV aumärgil on „Me hoolime Eestimaa inimestest!“
5. Otsuse aumärgiga autasustamise kohta langetab EHPV juhatus.
6. Aumärk ja sellega seonduv sertifikaat antakse autasustatavale üle pidulikus õhkkonnas.
7. Aumärki kantakse rinna paremal küljel.
8. Aumärki ei omistata korduvalt samale inimesele või organisatsioonile.
9. Aumärgi valmistamise, sellega seotud raamatupidamise, aumärgi talletamise ja väljaandmise kulud
katab EHPV.
10. EHPV aumärgi visand on lisatud eeskirjadele.
11. Käesolev eeskiri jõustub selle vastuvõtmise hetkest; eeskirja sisu on seejärel mõeldud ajakirjanduses
avaldamiseks.
12. Ainuõigus EHPV aumärki arendada ja tiražeerida kuulub MTÜ-le Eesti HIV-positiivsete võrgustik
(EHPV) ja aumärgi autorile (о. Brosh.estonia).
— MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik juhatuse esimees Latšin Alijev

Ülemaailmne tervisepäev

Maailma tervisepäev on ülemaailmne kampaania Maailma Terviseorganisatsiooni asutamise päeval (WHO ilmus 7. aprillil 1948). Tänavust tervisepäeva tähistatakse moto “Talust taldrikuni – tee toit ohutuks!” Maailma tervisepäev on ülemaailmne kampaania Maailma Terviseorganisatsiooni asutamise päeval (WHO ilmus 7. aprillil 1948). Tervisepäeva tähistatakse alates 1950. aastast. Kampaania peamine eesmärk on juhtida tähelepanu terviseprobleemidele. Tänavune tervisepäev toimub moto “Talust taldrikule – tee toit ohutuks!”

Palju õnne sünnipäevaks!

16 aastat tagasi otsustasid HIV-aktivistid, Laagnas, luua HIV positiivsete inimeste võrgustiku.

 

Kallid sõbrad!

Täna on pidulik päev, kui me kõik võime end pidada sünnipäeva lasteks!

Akna taga paistab päike kuigi õues on veel külm, me siiski usume kõigesse mis juhtub ja juhtuma hakkab ja eriti sellesse, et täna me oleme juba 16 aastased!

Meie töökoht – see on nagu teine kodu, kus me veedame suure osa päevast. Me kõik mõistame, et organisatsiooni areng on ka meie endi areng ja kasv. Sellepärast iga inimene, kes meil töötas või töötab, on väärt austust, tähelepanu ja tänu.

Tänu töökatele ja toredatele inimestele EHPV õitseb ja areneb edasi ning on ja jääb üheks edukamaks organisatsiooniks.

Kallis EHPV, võta vastu meie südamlikud õnnesoovid!
Soovime edu ja edasiminekut ning lojaalseid töötajaid ja partnereid!

Püsi tervena! Hoolitse enese eest ja nende eest kes sinu ümber.

Palju õnne sünnipäevaks! Teie terviseks! EHPV — Eesti HIV-positiivsete võrgustik. С Днем Рождения! За ваше и наше здоровье! Happy Birthday! Be healthy!

2021. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed (01.04.2021)

2021. aasta 01. aprilli seisuga on Eestis diagnoositud 22 HIV-nakatunud isikut.

Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10248 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

 

 

 

 

Ülemaailmne tuberkuloosipäev

 

Tuberkuloosist mõjutatud inimeste kogukond väljendab solidaarsust inimestega, keda on mõjutanud COVID-19. Tänavusel ülemaailmsel tuberkuloosipäeval World TB Day avaldame toetust võitlusele uue pandeemia vastu, jagame näpunäiteid, isiklikke kogemusi ja töövahendeid, et suudaksime üheskoos pandeemia seljatada. Tahame maailma riikide juhtidele meenutada, kui vajalikud on kiired investeeringud tervishoiusüsteemide vastupidavamaks muutmisesse. Täna mõistame selgemalt kui kunagi varem, kui oluline on viimaks ometi juurida välja endeemilised nakkushaigused nagu tuberkuloos ja COVID-19.

Järgnevalt pakume välja mõned sõnumid, mida suhtlusvõrkudes levitades aitate juhtida tähelepanu vajadusele võtluse järele nakkushaigustega nagu tuberkuloos ja COVID-19.

Võitluses COVID-19-ga saame rakendada samu meetmeid, mida on vaja tuberkuloosi leviku peatamiseks: nakkuse ohjeldamist, tehisintellekti, röntgenkiirgust, kontaktide seiret, teletervishoidu ja psühhosotsiaalset tuge. #FightCOVID19 #EndTB

Tuberkuloosivastane liikumine @StopTB kutsub maailma riigijuhte ühendama jõud, et kaitsta tuberkuloosist mõjutatud inimesi, eelkõige rahvastikurühmi, kes on #COVID19 suhtes eriti vastuvõtlikud. Aeg on tagada, et kedagi ei jäeta maha! #LeaveNoOneBehind

Aastatepikkuse alarahastamise tõttu on #tuberkuloos, eriti selle ravimiresistentsed vormid kujunenud kõige surmavamaks nakkushaiguseks, mis tapab üle 4000 inimese päevas. Me ei saa seda viga korrata ja jätta valmistumata pandeemiateks nagu #COVID19. #tuberculosis

Enamik tuberkuloosi põdenud inimestest on pidanud kogema eraldatust, hirmu, diskrimineerimist ja häbimärgistamist, mida praegu põhjustab #COVID19. Kuulakem nende hääli ja õppigem neilt säilenõtkust! On aeg teha lõpp tuberkuloosile! #ItsTimeToEndTB

Haiguste nagu #tuberkuloos või #COVID19 vastases võitluses on kesksel kohal tervishoiutöötajad. Tuberkuloosivastane liikumine @StopTB kiidab nende pingutusi ja kutsub tuberkuloosist mõjutatud inimesi neile toetust avaldama. On aeg teha lõpp tuberkuloosile! #ItsTimeToEndTB #tuberculosis

On aeg tunnistada, et tuberkuloosist mõjutatud inimesed, sh kinnipeetavad, sisserändajad, HIV-positiivsed, alatoitunud inimesed, puudustkannatavad inimesed ja teised on eriti vastuvõtlikud COVID-19-le, ning et neile tuleb tagada tuberkuloosi diagnoosimise, ravi-, hooldus- ja tugiteenuste kättesaadavus. #TB #COVID19 #HIV

Uued piirangud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh Eesti Meedikud – Cпасибо Доктор – Thanks Medics Estonia

Inimesed ei unusta Teie kangelastegusid!
Aitäh kõigile Eesti meditsiinitöötajatele töö eest, mis ei ole kerge.
Tervist ja kannatust, pidage vastu. #aitäheestimeedikud

Sellel leheküljel saab igaüks kirjutada toetamaks meie meedikuid, kes – riskides eludega – aitavad meid igapäevaselt võitluses koroonaviirusega.

Мы уже не помним, кто начал эту добрую традицию, выражать свою благодарность и поддержку врачам, докторам, тем, кто спасает наши жизни ❤️
@Eesti HIV – positiivsete vōrgustik говорит Вам СПАСИБО за Ваш труд и поздравляет с праздниками.
Доброго здоровья!

You are our heroes!

We are grateful to all Estonian medical workers for your hard work. We wish you patience, health and more power to combat the virus.On this page, everyone can write words of support for doctors, who are risking their lives in the fight against coronavirus every day.

 

 

 

 

Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Praegune aeg on raske meie kõigi jaoks

2020. aasta jääb kõigi mällu pikaks ajaks — alates lapsest, kes pidi veetma kaua aega ekraani ees ja kuulama, kuidas ajalooõpetaja selgitab Zoomi kaudu maailma toimimist, kuni pargis koera jalutava vanadaamini, kellele me ei saa veel mõnda aega külla minna. Ajaloost teame, et viirused on alati olemas olnud ja väga sageli on neil inimkonnale kahjulikud mõjud; samuti aitab ajaloo tundmine meil märgata meie ühiskonna puudujääke ja kitsaskohti.

SARS-CoV-2 ja HIV on kaks eri nakkust, mis põhjustavad eri haiguseid, kuid tagajärjed mõjutavad ühtviisi kõiki. Hoolimata sellest teadmisest kaldub üldsus paraku HIV-pandeemia raames omandatud kogemusi eirama. Meie kogukond on õppinud viirustega koos elama. Nüüd on kõigil vaja õppida selgeks elementaarsed asjad nagu lugupidamine teiste inimeste tervise suhtes ning inimõiguste austamine hoolimata soost, east, usulistest tõekspidamistest, rahvusest, sugulisest sättumusest, ühiskondlikust positsioonist jne. Üks on siiski selge — ainult inimeste aktiivne kaasamine viiruse ja selle tagajärgedega võitlemisse saab päästa inimkonna tervikuna.

Maailma tervishoiuorganisatsioon WHO kuulutas AIDSi vastu võitlemise päeva esmakordselt välja 1988. aastal ja sellest ajast alates oleme saavutanud palju. Kõige olulisem saavutus teiste seas on asjaolu, et HIV-nakkust ei liigitata enam surmavaks, vaid krooniliseks haiguseks. Retroviirusvastast ravi õigeaegselt alustades ja kõiki arsti ettekirjutusi järgides võivad HIV-positiivsed inimesed elada pika ja täisväärtusliku elu. AIDSi vastu pole küll ravimit, kuid võimalik on pidurdada selle kulgu. Kuna Eestis on retroviirusvastane ravi kättesaadav, tuleks HIVi/AIDSi käsitleda pigem haiguse kui surmaotsusena.

Kui me mõistame, kui suur on viiruste mõju meie elule, püüame nendesse nakatumise riske vähendada. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja veel palju teha. Esiteks tuleb käivitada dialoog, mille käigus saame leida õige lahenduse. Teiseks on tarvis investeeringuid — ja mitte just väikeseid —, mis kergendaksid kõigi eestimaalaste elusid.

Ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval soovime taas meelde tuletada, et inimeste õigus tervisele on elementaarsne inimõigus, mis kuulub meist igaühele ja mida piirata ei tohi mitte keegi! Rohkem kui kunagi varem soovime me mobiliseerida meie kõigi pingutusi eesmärgiga kõrvaldada häbimärgistamine, diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumised ning tuua üldsuseni selge arusaamine, et me kõik oleme haavatavad.

Kuna HIV-epideemia sellega omal ajal päriselt hakkama saanud, loodame, et COVID-19-pandeemia aitab muuta üldsuse suhtumist kõigisse viirustega seonduvatesse ühiskondlikesse probleemidesse. Väga oluline on toetada inimesi, kes püüavad nende probleemidega võidelda olukorrast, east, soost jne hoolimata.

Selleks, et suurendada üldsuse arusaamist HIViga seonduvast, purustada HIViga seonduvaid müüte ja stereotüüpe ning avaldada toetust HIV-positiivsetele inimestele ja luua nende suhtes soosivat keskkonda, on Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV tootnud meie elu kajastava filmi „Olen positiivne! HIV-positiivsus 2020. aastal”, milles lööb kaasa näitlejatar Tatjana Kosmõnina.

HIVi ja AIDSiga seonduva suhtes salliva ja tähelepaneku suhtumisega tuntud inimeste kaasamine võib olla eeskujuks teistele ja mõjutada ühiskondlikke norme ja käitumist. Lisaks sellele, et tuntud isikud aitavad juhtida tähelepanu HIViga seonduva häbimärgistamise ja diskrimineerimise probleemidele, võivad nad olulisel määral kujundada ka üldsuse suhtumist HIV-positiivsetesse inimestesse.

Liituge meiega 1. detsembril, et näidata oma toetust viirustevastasele võitlusele ja ilmutada aupaklikkust nende suhtes, kes on AIDSi ja COVID-19 tõttu elu kaotanud.

1. Läitke mälestusküünal terrassil, rõdul, aias või muus kohas, kus Teile sobib.

2. Meenutage sugulasi, sõpru ja tuttavaid, kes on AIDSi või COVID-19 tõttu surnud ja palvetage nende eest.

3. Jagage oma mälestusi ja fotosid meiega suhtlusvõrkudes ning ärge unustage lisamast teemaviiteid nagu #ehpv või @EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik.

TALLINN
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 15.00 Superministeeriumi hoone ees (Suur-Ameerika 1).

NARVA
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 12.00, Peetri plats.

JÕHVI
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 12.00, Keskväljak.

Sündmust toetavad

• ECOM — Euraasia tervisealase, õigusliku, soolise ja seksuaalse mitmekesisuse koalitsioon, www.ecom.ngo
• Tervise Arengu Instituut, www.tai.ee
• Eurasian Harm Reduction Association (EHRA) www.harmreductioneurasia.org

Täiendav teave:
+372 5870 6070 (vene keeles)
+3725100504 (eesti keeles)
+37257816023 (inglise keeles)
ehpv@ehpv.ee

www.ehpv.ee

Põlakem häbimärgistamist, mitte inimesi!

Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV

Head sõbrad ja töökaaslased

Head sõbrad ja töökaaslased!

Ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval 1. detsembril toimuvad sündmused iga ilmaga!
Jälgime praegu hoolega COVID-19-pandeemiast johtuvat olukorda ning riigi ja kohalike omavalitsuste soovitusi.
Esmaspäeval, 30. novembril kuulutame välja Eesti HIV-positiivsete kogukonna esindajate tänavatel toimuvate ettevõtmiste lõpliku kava. Suurem osa sündmuseid viiakse läbi veebikeskkonnas.

Täpsema teabe leiate veebilehelt www.ehpv.ee.