2024. LGBT+ migrantide potentsiaali suurendamine Eestis

Projekti eesmärk:

LGBT+ migrantide ja pagulaste eneseabigrupi loomine, mis aitab osalejatel enesekindlust saavutada, ärevust vähendada ning hõlbustada juurdepääsu meditsiinilistele ja sotsiaalteenustele.

Toetaja:

ECOM

Projekti elluviimise periood:

 1. aprill 2024 – 30. september 2024.

Projekti tegevused:

 1. LGBT+ migrantide eneseabigrupi korraldamine ja läbiviimine Eestis.
 2. Grupiliikmete koolitamine strateegilise planeerimise ja rahakogumisoskuste alal.
 3. LGBT+ migrantide vajadusi käsitleva tõenduspõhise baasi loomine, sealhulgas stigma ja diskrimineerimise küsimustes.
 4. Eesti LGBT+ organisatsioonide, pagulaskeskuste ja organisatsioonide töötajate teadlikkuse tõstmine LGBT+ migrantide vajadustest.

2023-2025. HIV-NAKKUSEGA UKRAINA PÕGENIKE KOHANEMINE EESTISI

Projekti eesmärk:

Pakkuda HIV-nakkusega Ukraina põgenikele igakülgset psühhosotsiaalset tuge nende edukamaks integreerumiseks Eestis.

Rahastaja:

American Embassy Tallinn

Projekti elluviimise periood:

 1. September 2023  – 11. September 2025

Projekti tegevused:

 • Info edastamine ja tugi erinevate haldusküsimuste lahendamisel: (dokumentide vormistamine; elukoha registreerimine; registreerimine erinevates riigiasutustes ja -portaalides; abi töö leidmisel; digioskuste õpetamine)
 • Saatmine teiste riigi- ja meditsiiniasutustesse.
 • Abi riigi- ja meditsiiniasutustega suhtlemisel (teenuseid osutame 4 keeles: inglise, eesti, vene ja ukraina keeles).
 • Psühholoogiline nõustamine
 • Sotsiaalne nõustamine
 • Eneseabi rühmad

2023-2025. MSM checkpoint

Projekti eesmärk:

Projekti peamine eesmärk on tugevdada ja laiendada MSM-i (mehed, kes seksivad meestega) juurdepääsu HIV ennetus- ja raviprogrammidele kogu Eestis. Ennetustegevus hõlmab põhjalikku HIV-testimist ja olemasoleva PrEP-programmi edendamist.

Rahastaja:

Elton John AIDS Foundation

Projekti elluviimise periood:

1. juuli 2023  – 1. juuli 2025

Projekti tegevused:

Projekti peamised ülesanded on:

 1. Ennetustegevus, sealhulgas põhjalik HIV-testimine, teabematerjalide levitamine ja olemasoleva PrEP-programmi edendamine.
 2. “Inimraamatukogude” loomine seksuaaltervisele spetsialiseerunud kliinikutes töötavate meditsiinitöötajate koolitamiseks.
 3. Uuringute läbiviimine MSM-i seas, et hinnata olemasolevate programmide juurdepääsetavust ja vastuvõetavust.
 4. PrEP-i teaberessursside ja juhendite loomine.

2023-2024. Balti pagulaste tugikeskus – Baltic HUB

Projekti eesmärk:

Projekti üldine eesmärk on tugevdada ja laiendada piirkondliku Baltic Hubi toetust koordinatsioonikeskuses, mis pakub Ukraina sõjapõgenikele igakülgseid tugiteenuseid PLHIV, LGBT+ ja Balti riikide võtmerühmade hulgast.

Rahastaja:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti elluviimise periood:

01.06.2023 – 31.10.2024

Projekti tegevused:

Projekti eesmärk on laiendada Läänemaade keskuseid, kaasates lisaks Leedule ja Norrale ka Eesti, Soome ja Läti, samuti laiendada ja parendada Ukraina põgenike. Projekti raames kavandatud tegevused hõlmavad parimate tavade jagamist, mitmekeelse veebiportaali arendamine, teavituskampaania läbiviimine ja veebikonverentsi korraldamine, et tagada igakülgne abi pagulastele mitmekesised rühmasid.


2020-2023. HIV JA VAESUS

Täna vajavad inimesed rohkem kui kunagi varem abi ja jõudu, et elada, et näha tulevikku, mis ei peaks et muutuma hullemaks kui minevik…

Heategevus on meie sotsiaalse ja inimarengu liikumapanev jõud. Et see, millised inimesed me oleme, sõltub väga palju sellest, kui palju me teistest hoolime.

Viimastel aastatel on meie algatusvõime koos partneritega suurt toetust kogunud. Peamine meie ülesanne on pakkuda raskes elus peredele sotsiaalabiolukorras, kaasates inimesi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid heategevuslikus tegevuses.

Heategevus tänapäeva maailmas on selle lahutamatu osa osa arenenud riigist, kus inimesed mõtlevad oma tulevikule, maailmale, kus nende lapsed elavad, näidates halastust.

Oleme lõpmata uhked selle üle, et meie rasketel aegadel ilmub aina rohkem inimesi ja ettevõtteid, kes tegelevad heategevusega, vabatahtliku tegevusega, sponsorlusega. Valmis aitama neid, kes on hädas, moodustades rahva uhkuse.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik analüüsib inimeste vajadusi. Näeme, et on vaja aidata võidelda vaesuse ja luua eraldi inimestele mõeldud abipiirkond, elamine allpool “vaesuspiiri”, st need, kellel ei ole miinimumi elutähtsaid eksistentsitingimused. Sellistele heategevusorganisatsioonidele programmid võivad hõlmata haridust, töökohtade loomist ja abi tööhõive, eluaseme, meditsiini, sanitaarvaldkonna, epidemioloogilised, kultuuri- ja haridusprojektid, toiduabi korraldamine, sularahaga arveldamine hüvitise näol, ajutiste kinnipidamisasutuste korraldamine, psühholoogiline ja õigusabi jne.

Reeglina on täna kogu maailmas toimuvate hiljutiste sündmuste ohvrid võides kogeda kõiki võimalikke probleeme.

Sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate elanikkonnarühmade rehabilitatsioon – emad, kes kasvatavad lapsi üksi; puuetega inimesed; Pagulased; Lapsed; Rasedad; inimesed, kes on kaotanud töö või keda on diskrimineeritud jne.

Oma omaduste tõttu on nad objektiivselt keerulisemates positsioonides kui tavalised inimesed üldtunnustatud vaates. Sel juhul:

Heategevusliku tegevuse eesmärk on neil suurendada enamiku elanikkonna elatustaseme võimalused. Maailm teeb rekordilisi heategevusüritusi. Näiteks 2010. aastal Miljardärid allkirjastasid Ameerikale lubaduse anda vähemalt pool tema varandusest heategevuslikeks vajadusteks. Nende inimeste hulgas oli – Microsofti asutaja Bill Gates ja maailma suurima sotsiaalse organisatsiooni asutajad võrgustikud – Facebook Mark Zuckerberg ja Dustin Moskowitz.

Pakume igakülgset abi:

vanemliku hoolitsuseta jäänud peredele ja nende lastele;

– puuetega lapsed ja raskelt haiged lapsed;

– raskesse elusituatsiooni sattunud lapsed ja lastega pered;

– orbude organisatsioonid ja orbudega töötavad spetsialistid;

– 18-aastased ja vanemad isikud orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste hulgast

kuni 23 aastat;

– Raske intellektipuudega noored täiskasvanud….

– Pagulased üle kogu maailma

– Ukraina sõja eest põgenevad inimesed

 1. emaduse, lapsepõlve ja isaduse kaitse edendamine;
 2. Ennetuse ja tervisekaitse alase tegevuse edendamine ning huvikaitse
 3. tervislik eluviis, perekondade moraalse ja psühholoogilise seisundi parandamine
 4. Laste hariduse ja hariduse valdkonna tegevuste edendamine, lastele tutvustamine kultuur ja kunst, lapse isiksuse vaimne areng;
 5. heategevusliku tegevuse populariseerimine laste huvides ühiskonnas ja elanikkonna kaasamine sellesse;
 6. Muude heategevuslike eesmärkide saavutamine, mis on seotud laste abistamisega.

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärk on parandada kõigi HIV-nakkusega perede elukvaliteeti, alkoholism ja narkomaania materiaalse toetuse (mitte rahalise) kaudu.

Projekti ülesanded:

 1. Koguda kooli jaoks kirjatarbeid,
 2. Anda lastele jõuludeks kingitusi, mida nad ise soovivad,
 3. Aidata osta sülearvuteid õppimiseks või tööks,
 4. Aidata osta midagi vajalikku, mille jaoks ei ole piisavalt rahalisi vahendeid,
 5. Abi riiete, jalanõude, mänguasjade osas
 6. Anda lastele magusaid kingitusi

Rahastajad:

Vabatahtlikud, heategevuslikud liikumised, tavalised hoolivad inimesed, sotsiaalsed võrgustiku rühmad.

Igaüks, kellel on hea süda, võib selle projektiga liituda

Rohkem võimalusi.

Meie partnerid on:

 • Heategevuslik liikumine “Südamesoojus” (Heategevusfond Südamete Soojus) 
 • Heategevuslik Rahvaabi “Puhas Suda”/ Народная помощь “Чистое Сердце” –
 • “Elumuutuvad Abistajad” –
 • “Association of Lions Clubs” 
 • Nagu ka kümneid lihtsalt hoolivaid inimesi.

Me hoolime Eesti inimestest!

Täname südamest oma püsipartnereid

Projekti elluviimise ajakava:

01.08.2020- …

Tegevused projekti raames:

Pärast klientide murede, vajaduste, abitaotluste arvu analüüsimist perioodi jooksul tekkis koroonaviiruse pandeemia ning seejärel sõja ja majanduskriisi ajal soov aidata neid kliente ja nende lapsi, samuti pagulasi üle kogu maailma, kes tulevad Eestisse ja leiavad meie keskused tänu infole, mida levitatakse üle Eesti ja sotsiaalvõrgustikes.

Kahe aasta jooksul annetati kokku

 • toidupakid – 87 peret
 • vajalikud riided ja jalatsid – umbes 300 klienti, nende hulgas ka üle 200 – lapsed
 • koolitarbed – üle 130 koolilapse
 • mänguasjad, mõistatused, mähkmed – umbes 50 last
 • Mobiiltelefonid õpilastele – 3 tk.
 • arvutid võrgutöötajatele ja koolilastele – 10 tk.
 • Päkapikkude uusaasta kingitused 251 lapsele
 • Hädasti vajalikud esemed: ventilaatorid, riidekuivati, vannid nukkud, jalutuskärud, kiiged.
 • riided ja jalanõud rehabilitatsioonikeskusele, kus kliendid asuvad;

Meie sihtrühmaks on: sotsiaalselt oluliste haigustega inimesed.

Meie tegevus on täiesti läbipaistev, peame abivajavate klientide nimekirju,

Koostame oma partneritele aruandeid, pildistame kohaletoimetatud abi ja Avaldame sotsiaalvõrgustikes fotoreportaaže

See projekt ei olnud algselt loodud pikaajalisena, vaid vajaduspõhilisena

tooted ja esmatarbekaubad klientidele võrgus, kes satuvad kitsasse olukorda mis olud, on tänaseni. Viimase aasta jooksul on meiega liitunud suur inimeste arv, kes soovivad aidata, nii et projektid on eksisteerivad nii kaua kui vaja.

Ja nii oli meie töös terve suund, mida me nimetasime “HIV ja

VAESUS”.

Lisainfo: +372 5501209, natalja.slobozaninova@ehpv.ee


2022. Igakülgne psühhosotsiaalne tugi riskiperedele.

Projekti eesmärk:

HIV-st ning sõltuvusest mõjutatud perekondade elukvaliteedi parandamine, läbi lapsevanema teadmiste täiustamise lapse kasvatamise probleemides. Pere sisekliima parandamine ning vanema sisemiste ressursside säilitamine lapsevanemaks olemise kvaliteedi tagamiseks.

Projekti raames toimuvad:

1. Iganädalased veebiseminarid “Vestlus psühholoogiga”. Nende veebiseminaride eesmärk on tõsta vanemline ja aidata lahendada psühhosotsiaalseid probleeme, millega üksiku pere liikmed pandeemias kokku puutuvad. Veebiseminaride ajal saavad lapsevanemad esitada küsimusi vestlusringis, mille kaudu toimub otsevestlus.

2. Infoblokid, videoroolikud intervjuudest erinevate valdkondade spetsialistidega – riigi toetusmeetmed pandeemia ajal, soovitused COVID-19 ennetamiseks ja raviks, soovitused füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks, toitumissoovitused, ülevaated teenustest ja hüvedest, rehabilitatsiooni võimalused.

Rahastaja:

Tallinna Linnavalitsus

Projekti elluviimise perjood:

1. Mai 2022 – 31. Detsember 2022

Lisainfo:

+372 55578131, jekaterina.smirnova@ehpv.ee


2022. Tugiisikuteenus Tallinna HIV-positiivsetele elanikkele ja pagulastele

Tugiisikuteenuse eesmärk: on pakkuda põgeniketele tuge sotsiaalses kaasamises.

1. Infonõustamine ja/või tugi erinevate haldusküsimuste lahendamisel
2. Infonõustamine ja/või tugi sotsiaal- ja meditsiiniteenuste saamiseks (sotsiaalabi saamine, vajadusel infektsionisti ja teiste eriarstide juurde registreerimine).
3. Abi riigiasutuste ja raviasutustega suhtlemisel (tugiisik saab osutada teenuseid 4 keeles: eesti, vene ja ukraina keeles).
Eesti HIV positiivsete võrgustik (EHPV) abistab rahvusvahelise kaitse saanud pagulasi erinevate tugiteenustega, mille eesmärk on aidata saabunud inimesi Eestisse eluga iseseisvalt toime tulla.

Rahastaja:

Tervise Arengu Instituut

Projekti elluviimise perjood:

01.05.2022-31.12.2022

Lisainfo:

+372 58706070, latsin.alijev@ehpv.ee


2022. Parimate praktikate vahetamine ja koostöö kogemuste vahetamine töötamisel põgenikutega Baltimaades.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on suurendada suutlikust vastata sõjapõgenike sotsiaalselt oluliselt haigustest mõjutatud vajadustele ja kasvatada organisatsioonide võimekust eestkostjana eestvedamisel läbi õppekäikude Eesti, Läti ja Soome.

Rahastaja:
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis (Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogramm Nordic-Baltic Non-Governmentations’ (NGO) Cooperation 2022 Eesti)

Projekti elluviimise perjood:

01.05.2022-31.10.2022

Projektiga seotud tegevused:

Projekti eesmärgi saavutamiseks plaaneeritakse korraldada õppevisiite Eesti HIV-positiivsete Võrgustikus (Eestis), AGIHAS (Lätis) ja Positiiviser ry, HivFinland (Soome). Õppevisiitide käigus vahetavad osalised ideid, parimatega praktikatega ja vahetada kogemusi sotsiaalselt olulistest haigustest mõjutatud põgenikega töötamisel. See aitab oluliselt saada aktiivsema tehnilist abi põgenike vajalike vajaduste tõhusaks lahendamiseks.


Tagasilanguse ennetamise grupp

Projekti eesmärk:

Tagasilanguse ennetamine

Rahastaja:

Tartu Vangla

Projekti elluviimise periood: 

01.01.2021- 31.12.2021

Projektiga seotud tegevused ja koht:

Grupitööd, Tartu Vangla


Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua Eestis kaitsemehhanismid ja tagada ligipääs meestega seksivatele meestele (MSM) ja trans-inimestele kõrgeimatele võimalikele füüsiliste ja vaimsete tervisestandarditele vastavatele tervishoiuteenustele. Sealhulgas nendele HIV+, kelle vastu on esitatud SOGI-le põhinev süüdistus elukohariigi poolt Venemaal, Türkmenistanis või Usbekistanis.

Projekti ülesanded on järgmised.

1.  Meestega seksivate meeste (MSM) ja trans-inimeste, kelle vastu on esitatud SOGI-le põhinev süüdistus elukohariigi poolt, teadlikkuse tõstmine seaduslikest migratsioonikanalitest.

2. Meestega seksivate meeste (MSM) ja trans-inimeste õiguskeskkonna ja tegeliku olukorra parandamine Venemaal, Türkmenistanis ja Usbekistanis toetades kõneallolevatesse puutuvate rahvusvaheliste inimõiguste standardite järgimist.

3. MSM ja trans-inimeste, keda on tagakiusatud SOGI-le põhinedes, HIV-i teenuste kättesaadavuse parandamine.

Rahastaja:

Supported by ViiV Healthcare’s Positive Action Programme

Projekti elluviimise periood: 

01.07.2020- 30.06.2022

Projektiga seotud tegevused.

Projekti eesmärk saavutatakse meestega seksivatele meestele (MSM) ja trans-inimestele humanitaarkaalutlustel viisa väljastamise toetamisega Eestis ning antud isikute elukohariigist (Venemaa, Türkmenistan või Usbekistan) Eesti seaduslike rändekanalite kohta käiva informatsiooni kogumise ja jagamisega. Et tagada Eestisse saabunud MSM ja trans-inimeste ligipääs tervishoiuteenustele tegeletakse projekti raames kõneallolevate MSM ja trans-inimestele HIV-i ja muude tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisega läbi nendele selge ja riigi poolt heaks kiidetud antiretroviirusravi pakkumise korra loomisega Eestis. Inimõiguste rikkumise juhtumid dokumenteeritakse Eestisse saabumisel ja informatsiooni kasutatakse kõneallolevate riikide õiguskeskkonna ja tegeliku olukorra parandamiseks, esitades ÜRO lepingujärelevalve kehamitele alternatiivseid aruandeid.


HIV-st mõjutatud perekondade laste elukvaliteedi parandamine.

Projekti eesmärk:

HIV-st ning alko- ja narkosõltuvusest mõjutatud perekondade laste elukvaliteedi parandamiseks, läbi lapsevanema teadmiste ja pädevuse täiustamise lapse kasvatamise probleemides. Vanema sisemiste ressursside säilitamine lapsevanemaks olemise kvaliteedi tagamiseks.

Projekti ülesanded on järgmised.

1. Õppida eristama vanema läbielamisi lapse läbielamistest.

2. Teadmised tervetest ja ohututest (turvalistest) suhetest vanema ja lapse vahel.

3. Käitumisrepertuaari laiendamine ohtliku suhtlemise puhul ja enda kaitsmiseks (mida laps võib teha ise, kust otsida abi erinevate kriisiolukordade puhul).

4. Anda lapsevanematele teadmised normatiivsest ja mittenormatiivsest lapse seksuaalsest arengust ja käitumisest, sotsiaalkindlustusameti poolt pakuvate materjalide abil (murebaroometer, minu keha ja turvalisus).

5. Vanematel on psühholoogilised vahendid avatuks ja turvaliseks dialoogiks lapsega.

6. Anda ülevaade ja oskus vanemale, kuidas lapsele (õiges vanuses) seletada seksuaalelust (kuidas ennast kaitsta HIVi eest, kondoomide kasutamine jne., lapse seksuaalsuse arendamine).

7. Lapsevanema sisemise tasakaalu hoidmine lapsega tervete ja turvaliste suhete säilitamiseks.

Rahastaja:

Tallinna Linnavalitsus

Projekti elluviimise periood: 

01.07.2020- 31.12.2020

Projektiga seotud tegevused.

Projekti põhitegevuseks on: perekondade psühholoogiline grupiteraapia ja individuaalnõustamine. Sellise tegevusega on võimalik toetada lapse arengut tervikuna, ning säilitada vaimset tervist, mis on tihtipeale saanud kannatada vanemate riskikäitumise tõttu.


Projekt “MSM Kontrollpunkt EHPV”

Projekti eesmärk: HIVi, hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste leviku ennetamiseks geide jt MSM-ide seas Eestis asutada kogukonnakeskus koos riiklike ja valitsusväliste HIViga seotud teenuste vahelise tõhusa suunamissüsteemiga.

Projekti ülesanded on järgmised.

1. Parendada nõustamis-, enesetestimis- ja ravivõimaluste, nagu ka vaimse tervise alase, sotsiaalse ja juriidilise abi kättesaadavust MSM-idele.

2. Aidata kaasa HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste uute juhtumite ennetamisele Eesti MSM-ide seas.

3. Tõsta MSM-ide teadlikkust PrEP-i ja PEP-i teemal.

4. HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste tagajärgede vähendamiseks arendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise alast koostööd riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

Rahastaja: 

Projekti elluviimise periood: 

Projektiga seotud tegevused. Mitmesugused sündmused HIV-i, C- ja B-hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste alase teadlikkuse tõstmiseks kogemusnõustajate, arstide jt spetsialistide juhtimisel.

MSM-idele kondoomide, libestite, enesetestimisvahendite ja meeste tervise alase teabe pakkumine.

Riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahelise koostöö edendamine eesmärgiga ühiste tegevuste kaudu vähendada MSM-ide ja HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamist ja diskrimineerimist.


Projekt kampaania „Kiusakem viirust, mitte inimesi!“ raames

Eesmärgid: HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamise, diskrimineerimise ja nende õiguste rikkumisega Eestis seonduvate probleemide kajastamine.

Rahastaja: Robert Carri kodanikuühiskonna võrgustike arendamise sihtasutus RCNF.

Projekti kestus: 2020. a 1. mai – 2020. a 31. august.

Projektiga seonduvad tegevused: kampaania esmane eesmärk on juhtida tähelepanu HIV-positiivsete inimeste probleemidele, kajastades rahvusvahelise AIDSiohvrite mälestuspäeva sündmuseid suhtlusvõrkudes ning korraldades Tallinnas, Narvas ja Jõhvis sellele päevale pühendatud üritusi.

Samuti on üks projekti eesmärke valmistada videolõik Eesti HIV-positiivsete inimeste kogukonna probleemidest ning levitada seda suhtlusvõrkudes, ajakirjanduses ja partnerorganisatsioonide sidekanalites.


HIV-kogemusnõustamise teenust Ida-Virumaal viiakse ellu Tervise Arengu Instituudi toetusel

Kogemusnõustamise eesmärk on kogemusnõustajate teadmiste ja isiklike kogemuste baasil aidata HIV-positiivsetel inimestel ja nende lähedastel lahendada probleeme ja tulla toime HIV-nakkusest johtuvate emotsionaalsete kogemustega. Kogemusnõustaja viib läbi nii individuaalseid kui ka grupinõustamisi ning tegeleb lisaks juhtumikorraldusega ja nakkushaiguste leviku ohjeldamisega Ida-Virumaal.

Nõustamisteenus on mõeldud kriisiolukorras HIV-positiivsetele, kes ei suuda oma psühholoogiliste probleemidega omal käel toime tulla.

Kogemusnõustajad on vähemalt 18-aastased HIV-positiivsed inimesed, kes on läbinud vähemalt 16 tunni pikkuse nõustamiskursuse ja lõpetanud selle diplomiga.

Nõustamisteenuse kirjeldus

Kogemusnõustamine kõigis selle vormides tähendab nõustaja isiklike kogemuste toel abi pakkumist leppimiseks diagnoosiga ja enese määratlemiseks täisväärtusliku inimesena, kes väärib normaalset elu. Paljud HIV-diagnoosi saanud inimesed kardavad oma tervisestaatuse paljastamist, üksindust ja kasutust, kuna kogemuste ja teadmiste puudumine nende haiguse ja selle ravi kohta võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi nagu eraklikkus, haiguse eitamine ja soovimatus ravi saada. HIV-kogemusnõustaja töö hõlmab nii eraviisilist kui ka rühmanõustamist ja tihedat koostööd nakkushaiguste osakondade töötajatega nagu medõed, sotsiaaltöötajad, arstid ja psühholoogid.

Teenuse osutamise raames toimuvad järgmised tegevused:

1. Eraviisiline kogemusnõustamine HIV-positiivsetele ja nende lähedastele Ida-Virumaal;

2. Kogemusnõustajaga rühmanõustamine HIV-positiivsetele ja nende lähedastele Ida-Virumaal;

3. juhtumikorraldus ja koostöö nakkushaiguste osakondadega Ida-Virumaal;

4. HIV-positiivsete ja nende lähedaste nõustamine telefoni teel ja veebis.

Juhtumikorraldus ja koostöö nakkushaiguste osakondadega

HIV-kogemusnõustaja töö ei piirdu mitte ainult korrektse nõustamisega, vaid hõlmab ka ravirežiimist kinnipidamise edendamist, kadunud klientide otsimist, nende saatmist ja ravile toomist ning retroviirusvastase ravimi kättetoimetamist, nagu ka abi osutamist arstidele ja sotsiaaltöötajatele vastavalt iga konkreetse juhtumi vajadustele. Kogemusnõustaja teeb koostööd Ida-Viru maakonna nakkushaiguste osakondadega.


Projekti „HIVist mõjutatud perede laste elukvaliteedi parendamine“ viiakse ellu Tallinna sotsiaalameti toetusel.

Projekti eesmärk on HIV-nakkusest mõjutatud peredes kasvavate laste elukvaliteedi tõstmine lapsevanemate pädevuse tõstmise kaudu olukorras, kus last on vajalik teavitada tõsisest, ravimatust haigusest.

Projekti eesmärgid

1. Lapsevanemate ettevalmistamine lapse teavitamiseks oma meditsiinilisest staatusest (s.t, oma vanemliku kohustuse täitmiseks).

2. Tõenäosuse vähendamine, et teadasaamine haigusest kujuneb lapse jaoks destruktiivseks kogemuseks.

3. Juhusiku nakatumise ennetamine.

4. Peresisese äkksurmaga seonduvate akuutsete reaktsioonide ennetamine lastel.

Projekti ülesanded:

1. Parendada lapsevanemate arusaamist kogemustega seonduvatest psühholoogilistest protsessidest muutuvas olukorras;

2. parendada lapsevanema jaoks raske olukorra selgitamiseks vajalikke suhtlusoskuseid;

3. pakkuda oskuseid, mis on vajalikud lapsevanema kogemuste eristamiseks lapse kogemustest;

4. lapsevanema vaimset tervist soodustava ja säilitava hoiaku kujundamine enda meditsiinilise staatuse suhtes;

5. lapsevanemale lapsega haiguse teemadel siira dialoogi pidamiseks vajalike psühholoogiliste ressursside pakkumine.

Tegevused projekti raames

Peamised tegevused projekti raames on teabeloengud, psühholoogiline rühmateraapia ja eraviisiline nõustamine. Taoline lähenemine õpetab HIVist mõjutatud pereliikmetele, kuidas olulist, ent rasket informatsiooni teistele pereliikmetele edastada ja seda vastu võtta, säilitades seejuures turvalisust ja usaldust. Teave, mida lapsele vahendatakse turvalises õhkkonnas, võib aidata lapsel toime tulla ühiskonnapoolse diskrimineerimise ja häbimärgistamisega.

Psühholoogilise rühmateraapia eesmärk on ravimatu haigusega elavate lapsevanemate ressursside tugevdamine.

Eraviisilise psühholoogilise töö eesmärk on arendada perekonnas teabe elutervet integreerimist soodustavaid inimsuhteid.


Projekt: ”HIVist mõjutatud perede laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi” viiakse ellu Sotsiaalminiteeriumi toetusel.

Projekti elluviimise periood

2019. aasta august – 2020. aasta jaanuar

Projekti sihtgrupp: IdaVirumaa HIVist mõjutatud perede lapsed ja nende vanemad.

Projekt on suunatud laste sotsiaalsete oskuste arendamisele huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi HIVist mõjutatud peredest, mis aitab alandada riiskikäitumist lapse hulgas.

Projekti eesmärgid:

1. Aidata lastel täita vaba aega kasuliku tegevusega

2. Pakkuda erinevaid võimalusi laste vaba aja veetmiseks, arvestades lapse ja perekonna huve ja võimalusi

3. Toetada lapse füüsilist arengut

4. Arendada laste sotsiaalseid oskusi, eelkõige suhtlemisoskust ja kuulamisoskust

5. Parendada laste sotsiaalset enesehinnagut ja kohanemisvõimet

6. Vähendada laste üksindustunnet, kapseldumist ja võõrandumist ühiskonnast

7. Anda vanematele teadmisi tervetest ja ohututest (turvalistest) suhetest vanema ja lapse vahel

8. Anda lapsevanematele teadmisi normatiivsest ja mittenormatiivsest lapse seksuaalsest arengust ja käitumisest

Oodatavad tulemused:

1. Suurem osa osalevatest lastest leiavad endale huvitegevuse, mis aitab nende arengule kaasa

2. Laste sotsiaalsete oskuste areng ja adekvaatse enesehinnangu kujundamine

3. Laste suhtlemisoskuse parendamine ja uute sõprussuhete tekkimine

4. Laste isiksuse arengu, ja loovuse kogemine

5. Laste füüsiline areng ja tervislik eluviis

6. Laste üksindus- ja võõrandustunne vähendamine ja kapseldumise ennetamine

7. Laste riskikäitumise ennetamine projekti tegevustega

8. Vanemate kompetentsuse parandamine

9. Pere mikrokliima parandamine

10. Vanemate ja laste omavahelise suhtlemisoskuste arendamine

Tegevused projekti raames:

Projekti põhitegevusteks on erinevate huvitegevuste pakkumine lastele ning psühholoogiline grupiteraapia läbiviimine lastevanematele.

Huvitegevuses osalemine annab lastele teadmisi ja oskusi, toetab loovust, parandab sotsiaalseid oskusi, toetades enda huvide ja võimete arendamist ning aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist.

Psühholoogilise grupiteraapia läbiviimise ajal laste vanemad omandavad praktilisi teadmisi ja oskusi, mille abil vanemad saavad soodustada laste paremat arengut.


Projekti „HIVist mõjutatud perede laste elukvaliteedi parendamine“ viiakse ellu Tallinna sotsiaalameti toetusel.

Projekti eesmärk: mõjutada ressursside mobiliseerimist tõhusaks ja jätkusuutlikuks võitluseks HIVi vastu Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis HIV-positiivsete inimeste, meestega seksivate meeste (MSM-ide), transsooliste, uimastitarvitajate ja nende poolehoidjate tegevuse kaudu.

Projekti rahastab:

Robert Carri kodanikuühiskonna võrgustike sihtasutus RCNF (Robert Carr civil society Networks Fund).

Projekti elluviimise periood

2016.–2018. a.

Projektis osalevad riigid

Armeenia, Kõrgõzstan ja Eesti

Oodatud tulemused

Projekti tulemusel peaksid HIV-positiivsete kogukonna ja teiste peamiste riskirühmade esindajad osalema HIViga seotud teenuste eelarvete koostamise ja kasutamise jälgimises ning kaitsma enda huve, tagamaks teenuste järjepidevust. Projekti eesmärk ja oodatud tulemused on kooskõlas HIVi- ja tuberkuloosiprogrammide riiklikule rahastusele ülemineku ja jätkusuutlikkuse teemalisel regionaalsel konsultatsioonil välja töötatud põhimõtetega. Eriti oluliseks peame üht üheksast põhimõttest, mille kohaselt peaksid üleminekuga seotud püüdlused keskenduma peamistele riskirühmadele, kellel peaks nende elluviimise juures olema juhtiv roll.

Projekti teine oluline tulemus on vastastikuse suhtluse ja partnerluse arendamine nii peamiste riskirühmade siseselt kui ka rühmade vahel ning huvide kaitse alane tegevus valitsuse, tehniliste ametkondade ja rahastajate suunal; selleks pakutakse HIV-positiivsete inimeste organisatsioonidele ja teistele kogukondadele vajalikke vahendeid ja kogemusi. Projekt annab kogukondlikele organisatsioonidele vajaliku potentsiaali, teadmised, pädevuse tähendusrikkaks osaluseks ressursside mobiliseerimises, ja aruandesuutlikkuse.

Peamised tegevused

Esimesel aastal hinnatakse projekti raames HIV-positiivsetele, uimastitarvitajatele, MSM-idele ja transsoolistele, nagu ka alaealistele osutatavaid teenuseid ja nendesse investeerimist. Teenuste hindamine aitab tuvastada iga sihtrühma prioriteetsust; selle tegevuse toetuseks on vajalik tegelda eelarvelise huvide kaitsega.

Investeeringute hindamine viiakse läbi selleks, et arvutada välja tegevuskulud ja planeerida rahastamisvajadusi, mis aitaksid kogukondadel eelarveläbirääkimistel toetuda faktidele ja usaldusväärsetele andmetele.

Saadud tulemusi kasutatakse HIV-epideemiaga võitlemisse strateegiliste, piisavate ja jätkusuutlike, HIV-positiivsete, alaealiste, uimastitarvitajate, MSM-ide ja transsooliste vajadustele vastavate investeeringute edaspidiseks taotlemiseks.


Regionaalset programmi „Partnerlus HIViga seotud teenuste võrdse kättesaadavuse tagamiseks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis kõigile, kes neid vajavad“ toetab Globaalne Fond

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete liidu ECUO arendatud, koostöös Euraasia kahjude vähendamise assotsiatsiooniga EHRA ning maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO ja ÜRO HIVi/AIDSi ühisprogrammi UNAIDS tehnilisel toel läbi viidava regionaalse programmi „Partnerlus HIViga seotud teenuste kättesaadavuse tagamiseks Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias“ eesmärke arutati regionaalsete konsultatsioonide sarja raames ning neid toetas hulgaliselt huvitatud osapooli, nende hulgas Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riiklike koordineerimismehhanismide ja peamiste riskirühmade esindajad.

Projekti rahastab:

AIDS-i, tuberkuloosi ja malaariaga võitlemise ülemaailmne sihtasutus GFATM (Global Fund)

Projekti elluviimise periood

2015. aasta november – 2018. a. oktoober

Oodatud tulemused

Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete liidu ECUO regionaalse programmi „Partnerlus HIViga seotud teenuste kättesaadavuse tagamiseks“ tulemusel peaks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides HIV positiivsetele, eriti peamiste riskirühmade esindajatele järjepideva HIV-ravi edendamise kaudu paranema HIV-raviprogrammide tõhusus, kättesaadavus ja jätkusuutlikkus.

Projekti eesmärgid tuleks saavutada HIViga seotud teenuste järjepidevuse saavutamist takistavate tõkete kõrvaldamise suunaliste tegevuste ja järjepideva HIV-ravi pakkumise jätkusuutlikule avalikule rahastusele ülemineku soodustamise kaudu nii riiklikul kui ka regionaalsel tasandil.

Eri kogukondade — uimastitarvitajate, sekstöötajate, MSM-ide, tuberkuloosist ja HIVist mõjutatud inimeste — pingutuste ühendamine ühtseks liikumiseks eesmärgiga tagada järjepidevate HIViga seotud teenuste pakkumine teeb selle regionaalse programmi ainulaadseks.

Kogukonna suutlikkust arendatakse selle programmi raames „tegevuse käigus õppimise“ meetodil.

Kokku on projekti hõlmatud 15 Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni riiki. Seitsmel riigil — Aserbaidžaanil, Valgevenel, Kasahstanil, Kõrgõzstanil, Vene Föderatsioonil, Usbekistanil ja Eestil — on võimalus osaleda avatud võistluses järjepidevate HIViga seotud teenustele jätkusuutliku ja kvaliteetse juurdepääsu tagamise riiklike kavade väljatöötamises ja elluviimises.

Selleks, et igaühe jaoks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis oleksid HIViga seotud teenused kättesaadavad, eeldab ECUO regionaalne programm „Partnerlus HIViga seotud teenuste kättesaadavuse tagamiseks“ tihedat koostööd ja suhtlust kogukondade, asjassepuutuvate ministeeriumide, agentuuride ja institutsioonide, rahvusvaheliste ja riiklike organisatsioonide ning tehniliste partnerite vahel.