Meie missioon

Me oleme HIV-positiivsete ühing — inspireeriv ja arenev ressurss HIV-positiivsete kogukondade juhtimissuutlikkuse edendamiseks ning võrdväärne ja professionaalne partner nii riiklikul kui ka Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni tasandil HIVi/AIDSi-epideemia ohjeldamise valdkonnas.

Meie eesmärk

HIV-positiivsete inimeste kogukonna mõjujõu suurendamine tõhusa partnerluse ja aktiivsete huvide kaitse alaste pingutuste kaudu selleks, et parendada Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis HIViga elavatele täiskasvanutele ja lastele pakutavat õigeaegset, igakülgset ja kvaliteetset ravi, hooldust ja tuge.

Meie väärtused

• Me oleme mõttekaaslased, kes ühendavad HIV-positiivseid inimesi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regioonis. Me usume, et igal HIV-positiivsel inimesel peaks olema võrdsetel alustel juurdepääs nii kvaliteetsele ravile kui ka sotsiaal- ja tervishoiuteenustele hoolimata vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest, rassist, sugulisest sättumusest ja sooidentiteedist, puuetest ning mis tahes muudest tunnusjoontest, mille alusel inimesi on võimalik diskrimineerida.

• Me oleme organisatsioonide ühendus, mis on avatud koostööle kõigi avalike, riiklike ja äriühingutega, mis jagavad Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete Ühingu ECUO missiooni, nägemust ja väärtuseid.

• Kuna püüdleme võimalikult vastutustundliku partnerluse poole, on meie tegevuste läbipaistvus meie töö üks olulisemaid kriteeriumeid.

• HIV-positiivsete kogukonna arendamise eesmärgil vahendame informatsiooni, oskuseid ja oskusteavet ning korraldame koolitusi ja praktilisi kursuseid, mis võimaldavad kõrge professionaalse tasemega, isiklikel kogemustel rajanevat lähenemist tööle.

Strateegia

Strateegiline arengukava, mis töötati välja Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia HIV-positiivsete Ühingu ECUO kvaliteetse retroviirusvastase (ARV) HIV-ravi jätkusuutliku ja üleüldise kättesaadavuse saavutamise regionaalse strateegia baasil, hõlmab kohandatud ja nüüdisajastatud ülesandeid. Otsustati, et:

• Kuna püüdleme võimalikult vastutustundliku partnerluse poole, on meie tegevuste läbipaistvus meie töö üks olulisemaid kriteeriumeid.

• HIV-positiivsete kogukonna arendamise eesmärgil vahendame informatsiooni, oskuseid ja oskusteavet ning korraldame koolitusi ja praktilisi kursuseid, mis võimaldavad kõrge professionaalse tasemega, isiklikel kogemustel rajanevat lähenemist tööle.

Millega me tegeleme

Kuna HIV-epideemia mõjutab meid vahetult ja me oleme isiklikult huvitatud selle peatamisest, teeme aktiivset ja ausat koostööd valitsuse, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga, juhime tähelepanu olemasolevatele takistustele, pakume lahendusi ja oleme valmis osalema nende ellurakendamises, kasutades selleks oma teadmiseid ja kogemusi.

Me toetame parimaid tavasid ja algatusi, juurutame rahvusvahelisi deklaratsioone ja osaleme aktiivselt HIV-positiivsete inimeste huve teenivate poliitiliste meetmete kujundamises.

Me loome sidemeid ja arendame koostööd HIV-positiivsete inimeste kogukondade ja organisatsioonidega, nagu ka muude kodanikuühiskonna struktuuridega.

Tehnilist, rahalist ja poliitilist tuge pakkudes arendame HIV-positiivsete kogukondade suutlikkust.

Arendame nii HIV-positiivsete inimeste kogukondade raames kui ka mujal HIVi/AIDSi-epideemia vastaseks võitluseks vajalikke juhioskuseid.

Usu ja looda!

Usu  ja loodaSulliwan Erki Pehk. Kaire Vilgats.Kayha Burns(USA) XXI Sajandi Orkester

Nendel päevadel, mis on täis ehtsust, ei midagi varjamatut leina lähedaste, võitluskaaslaste kaotuse pärast,
Olles täiesti teadlik, et sellega on võimatu harjuda … Ma saan aru, et tuleb palju leina … kogu ülejäänud elu”, nagu mõnes filmis öeldi … ülejäänud …
Meie ühiskonnas on kombeks kaotustega seotud teemasid vältida ja reeglina jäädakse hädaga üksi
.. Samas olen tänulik, kes märkas ja meist mööda ei läinud… Madal kummardus kõigile sinust.
Täna, olgu meiega helge kurbus, need on mälestused, mis on täidetud valguse,
lootuse ja usuga tulevikku … me peame edasi elama! Nagu öeldakse, ajad ei ole valitud,
tuli elada eri ajastutel, mis ajasid nutma ja naerma ning mõtlema ka elule, surmale ja armastusele.
Hommikul sain ootamatult tervitusi selle plaadi kujul, mille ECUO ECUO andis välja juba 2008. aastal …
Täname, et tuletasite meile meelde meie pikaajalise rahvusvahelise ART projekti olemasolu.
Aga meil on oma laul “Usu ja looda!”, mis sai teoks tänu meie ühisele tööle. Palju aega on möödas, aga minu südames ja hinges on Usk ja Lootus, et saame ikka veel kindlasti koos näha.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik MTÜ

Juriidiline aadress:

Õismäe tee 36-8, 13511 Tallinn, Estonia

Registrikood: 80227321

Infotelefon: +372 5870 6070

Koolituskeskuse infotelefon: +372 5557 8131

Pangakonto: EE791010220049892010, SEB

Asukohad:

— Tallinn, Rävala pst 8-1014

— Tallinn, Niine 2, EHPV nõustamiskabinet Põgenikekeskuses

— Tartu, Kalevi tn 51

— Jõhvi, Rakvere tn 4

— Narva, Linda 4 (endine „Baltijets“), 6. korrus

e-mail: ehpv@ehpv.ee