Tere Tulemast!

Alates juulist 2020 töötavad Karolin Kruuse (projektijuht), Erika Tšerkašina (huvikaitse spetsialist) ja Yuri Yoursky (huvikaitse spetsialist) EHPV projektis “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility”. Projekti eesmärk on luua Eestis kaitsemehhanismid ja tagada ligipääs meestega seksivatele meestele (MSM) ja trans-inimestele kõrgeimatele võimalikele füüsiliste ja vaimsete tervisestandarditele vastavatele tervishoiuteenustele. Sealhulgas nendele HIV+, kelle vastu on esitatud SOGI-le põhinev süüdistus elukohariigi poolt Venemaal, Türkmenistanis või Usbekistanis.
Projekti eesmärk saavutatakse nendele isikutele humanitaarkaalutlustel viisa väljastamise toetamisega Eestis ning antud isikute elukohariigist (Venemaa, Türkmenistan või Usbekistan) Eesti seaduslike rändekanalite kohta käiva informatsiooni kogumise ja jagamisega. Et tagada Eestisse saabunud MSM ja trans-inimeste ligipääs tervishoiuteenustele tegeletakse projekti raames kõneallolevate MSM ja trans-inimestele HIV-i ja muude tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisega läbi nendele selge ja riigi poolt heaks kiidetud antiretroviirusravi pakkumise korra loomisega Eestis. Inimõiguste rikkumise juhtumid dokumenteeritakse Eestisse saabumisel ja informatsiooni kasutatakse kõneallolevate riikide õiguskeskkonna ja tegeliku olukorra parandamiseks, esitades ÜRO lepingujärelevalve kehamitele alternatiivseid aruandeid.

Karolini erialane huvivaldkond on eelkõige põgenikud. Ta lõpetas 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) magistriõppe rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute erialal (cum laude), kus tema magistritöö uuris ÜRO pagulasseisundi konventsiooni alusel kliimapõgenikele õigusliku pagulasseisundi andmise võimalikkust. Ta on töötanud sisserändajate ja põgenikega Harku kinnipidamiskeskuses huvijuhina, Palestiinas Balata põgenikelaagris Yaffa kultuurikeskuse meediatiimis, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuses projekti „Meie Eesti: inimesed, kohad, helid, maitsed“ koolituste koordinaatorina ning praegu juhib ta MTÜ Tartu Rahvusvahelise Maja projekti „Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine“. Antud projekti projektijuhi positsioonile kandideerimist põhjendab Karolin sooviga pealesisserändajate integratsiooni toetamise Eestis keskenduda siinkehtivatele pagulase staatuse õiguslikele alustele ja menetlusele ning seista kõigi võrdselt kohtlemise eest.

Erika on kogenud inimõiguste spetsialist, kes tegeleb inimõiguste jälgimise ja analüüsimisega erinevates regioonides: konfliktitsoonidest riikideni, kus puuduvad diskrimineerimisvastased õigusaktid, keskendudes soolisele ja SOGI-põhisele diskrimineerimisele. Ta on aidanud LGBTQ kogukonda mobiliseerida ja viimase kolme aasta jooksul seisnud LGBTQ kogukonna õiguste eest kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Erikal on ülemaailmse arengu eriala magistrikraad Kopenhaageni ülikoolist ning ta tegeleb regulaarselt rände- ja soolise võrdõiguslikkuse teemade uurimisega Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

 

 

Yuri Yoursky alustab tööd inimõiguste valdkonna huvikaitse spetsialistina. Tal on​ märkimisväärne taust nii akadeemiliselt kui ka erialases töökeskkonnas. Yuri on inimõiguste teema sisulise käsitlemise ekspert tehes koostööd Ü​RO​ inimõigustega​ teg​ele​vate ​or​ganitega​ nin​g SOGI põhise häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastase võitlemise sertifitseeritud​ koolitaja.​ Tal on rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute magistrikraad. Alates 2017. aastast töötab ta inimõiguste ja õigusküsimuste koordinaatorina ECOMis (tervise, õiguste, soolise ja seksuaalse mitmekesisuse koalitsioon), kus ta teeb tihedat koostööd Venemaa, Usbekistani ja Türkmenistani geiühendustega.