07.04.2024 Ülemaailmne tervisepäev “Minu tervis -minu õigus”.

07.04.2024 Ülemaailmne tervisepäev “Minu tervis -minu õigus”. Kogu maailmas on miljonite inimeste õigus tervisele üha enam ohus.

Haigused ja looduskatastroofid on muutumas peamisteks surma- ja puuete põhjustajaiks.

Relvastatud konfliktid hävitavad inimeste elusid, põhjustades surma, valu, nälga ja psühholoogilisi kannatusi.

Samal ajal õhutab fossiilkütuste põletamine kliimakriisi, võttes meilt õiguse hingata puhast õhku, mille tulemusena sureb maailmas iga viie sekundi järel üks inimene õhu- ja siseõhusaaste tagajärjel.

Kõigi Euroopa nõukogu andmetel on vähemalt 140 riiki põhiseaduses sätestanud õiguse tervisele inimõigusena. Paljud riigid ei ole aga vastu võtnud või ei rakenda õigusakte, mis tagaksid elanikkonnale takistusteta juurdepääsu tervishoiuteenustele. See seletab osaliselt tõsiasja, et 2021. aastal ei olund vähemalt 4,5 miljardit inimesel – üle poole maailma elanikkonnast – kaetud hädavajalike tervishoiuteenustega.

Selliste probleemide lahendamiseks on 2024. aasta maailma tervisepäeva teemaks sõnastatud „Minu tervis on minu õigus”.

Selle aasta teema eesmärk on edendada iga inimese õigust, olenemata tema asukohast, kvaliteetsele tervishoiule, haridusele ja teabele, samuti puhtale joogiveele, puhtale õhule, piisavale toitumisele, kvaliteetsele eluasemele, inimväärsetele töö- ja keskkonnatingimustele ning vabadusele. diskrimineerimisest.