Entries by Vassili Skripkin

MILLISTEL JUHTUDEL ON VAJA ESITADA HIV PUUDUMISE KOHTA SERTIFIKAAT VENEMAA VIISA TAOTLEMISEL?

Sertifikaat HIV puudumise kohta on vajalik kõigile neile, kes taotlevad töö- või õppeviisat (ühe-, kahe- või mitmekordset) Venemaa Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России) või Venemaa välisministeeriumi (МИД России) poolt vormistatud kutse alusel, samuti neile, kes taotlevad ajutiselt Venemaale elama asuva isiku viisat. Sertifikaat peab vastama sätetele, mis on ära toodud “Lisas №1, Venemaa Föderaalse Biomeditsiinilise Agentuuri […]

10. septembril on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev.

Depressiooniga inimene vajab teie tuge ja kinnitust rohkem kui kunagi varem 🤍 See on mõtteaine, mida öelda, et oma sõpra toetada. Sel reedel, 10. septembril on rahvusvaheline enesetappude ennetamise päev. Lisateavet selle kohta, kuidas saate osaleda ja panustada: peaasi.ee/olenolemas #vaimnetervis #peaasi