Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Praegune aeg on raske meie kõigi jaoks

2020. aasta jääb kõigi mällu pikaks ajaks — alates lapsest, kes pidi veetma kaua aega ekraani ees ja kuulama, kuidas ajalooõpetaja selgitab Zoomi kaudu maailma toimimist, kuni pargis koera jalutava vanadaamini, kellele me ei saa veel mõnda aega külla minna. Ajaloost teame, et viirused on alati olemas olnud ja väga sageli on neil inimkonnale kahjulikud mõjud; samuti aitab ajaloo tundmine meil märgata meie ühiskonna puudujääke ja kitsaskohti.

SARS-CoV-2 ja HIV on kaks eri nakkust, mis põhjustavad eri haiguseid, kuid tagajärjed mõjutavad ühtviisi kõiki. Hoolimata sellest teadmisest kaldub üldsus paraku HIV-pandeemia raames omandatud kogemusi eirama. Meie kogukond on õppinud viirustega koos elama. Nüüd on kõigil vaja õppida selgeks elementaarsed asjad nagu lugupidamine teiste inimeste tervise suhtes ning inimõiguste austamine hoolimata soost, east, usulistest tõekspidamistest, rahvusest, sugulisest sättumusest, ühiskondlikust positsioonist jne. Üks on siiski selge — ainult inimeste aktiivne kaasamine viiruse ja selle tagajärgedega võitlemisse saab päästa inimkonna tervikuna.

Maailma tervishoiuorganisatsioon WHO kuulutas AIDSi vastu võitlemise päeva esmakordselt välja 1988. aastal ja sellest ajast alates oleme saavutanud palju. Kõige olulisem saavutus teiste seas on asjaolu, et HIV-nakkust ei liigitata enam surmavaks, vaid krooniliseks haiguseks. Retroviirusvastast ravi õigeaegselt alustades ja kõiki arsti ettekirjutusi järgides võivad HIV-positiivsed inimesed elada pika ja täisväärtusliku elu. AIDSi vastu pole küll ravimit, kuid võimalik on pidurdada selle kulgu. Kuna Eestis on retroviirusvastane ravi kättesaadav, tuleks HIVi/AIDSi käsitleda pigem haiguse kui surmaotsusena.

Kui me mõistame, kui suur on viiruste mõju meie elule, püüame nendesse nakatumise riske vähendada. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja veel palju teha. Esiteks tuleb käivitada dialoog, mille käigus saame leida õige lahenduse. Teiseks on tarvis investeeringuid — ja mitte just väikeseid —, mis kergendaksid kõigi eestimaalaste elusid.

Ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval soovime taas meelde tuletada, et inimeste õigus tervisele on elementaarsne inimõigus, mis kuulub meist igaühele ja mida piirata ei tohi mitte keegi! Rohkem kui kunagi varem soovime me mobiliseerida meie kõigi pingutusi eesmärgiga kõrvaldada häbimärgistamine, diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumised ning tuua üldsuseni selge arusaamine, et me kõik oleme haavatavad.

Kuna HIV-epideemia sellega omal ajal päriselt hakkama saanud, loodame, et COVID-19-pandeemia aitab muuta üldsuse suhtumist kõigisse viirustega seonduvatesse ühiskondlikesse probleemidesse. Väga oluline on toetada inimesi, kes püüavad nende probleemidega võidelda olukorrast, east, soost jne hoolimata.

Selleks, et suurendada üldsuse arusaamist HIViga seonduvast, purustada HIViga seonduvaid müüte ja stereotüüpe ning avaldada toetust HIV-positiivsetele inimestele ja luua nende suhtes soosivat keskkonda, on Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV tootnud meie elu kajastava filmi „Olen positiivne! HIV-positiivsus 2020. aastal”, milles lööb kaasa näitlejatar Tatjana Kosmõnina.

HIVi ja AIDSiga seonduva suhtes salliva ja tähelepaneku suhtumisega tuntud inimeste kaasamine võib olla eeskujuks teistele ja mõjutada ühiskondlikke norme ja käitumist. Lisaks sellele, et tuntud isikud aitavad juhtida tähelepanu HIViga seonduva häbimärgistamise ja diskrimineerimise probleemidele, võivad nad olulisel määral kujundada ka üldsuse suhtumist HIV-positiivsetesse inimestesse.

Liituge meiega 1. detsembril, et näidata oma toetust viirustevastasele võitlusele ja ilmutada aupaklikkust nende suhtes, kes on AIDSi ja COVID-19 tõttu elu kaotanud.

1. Läitke mälestusküünal terrassil, rõdul, aias või muus kohas, kus Teile sobib.

2. Meenutage sugulasi, sõpru ja tuttavaid, kes on AIDSi või COVID-19 tõttu surnud ja palvetage nende eest.

3. Jagage oma mälestusi ja fotosid meiega suhtlusvõrkudes ning ärge unustage lisamast teemaviiteid nagu #ehpv või @EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik.

TALLINN
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 15.00 Superministeeriumi hoone ees (Suur-Ameerika 1).

NARVA
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 12.00, Peetri plats.

JÕHVI
2020. a 1. detsember

Solidaarsuslindi kujuliselt paigutatud küünalde läitmine AIDSi surnud inimeste mälestuseks.
Aeg ja koht: 12.00, Keskväljak.

Sündmust toetavad

• ECOM — Euraasia tervisealase, õigusliku, soolise ja seksuaalse mitmekesisuse koalitsioon, www.ecom.ngo
• Tervise Arengu Instituut, www.tai.ee
• Eurasian Harm Reduction Association (EHRA) www.harmreductioneurasia.org

Täiendav teave:
+372 5870 6070 (vene keeles)
+3725100504 (eesti keeles)
+37257816023 (inglise keeles)
ehpv@ehpv.ee

www.ehpv.ee

Põlakem häbimärgistamist, mitte inimesi!

Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV