HIV-kogemusnõustamise teenust Ida-Virumaal viiakse ellu Tervise Arengu Instituudi toetusel

Projekti „HIVist mõjutatud perede laste elukvaliteedi parendamine“ viiakse ellu Tallinna sotsiaalameti toetusel