5. juunil tähistatati AIDSi üleelanute teadlikkuse päeva (HLTSAD)

5. juunil tähistatakse AIDSi üleelanute teadlikkuse päeva (HLTSAD). Praegu on umbes 300 000 inimest, kes said HIV-i enne 1996. aastat, kui tõhus retroviirusevastane ravi sai kättesaadavaks.

Sel päeval kohtus Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis George P. Kent positiivse kogukonna esindajatega Eesti HIV-positiivsete võrgustikus (EHPV)  www.ehpv.ee.

On väga sümboolne, et see kohtumine toimus päeval, mil 40 aastat tagasi, 1981. aastal, avaldati esimene aruanne seisundi kohta, mis hiljem sai tuntuks kui “AIDS”.

Kohtumise käigus vahetati mõtteid HIViga elamisest, sotsiaalselt oluliste haigustega elamisest Eestis, sealhulgas ajutise kaitse saanud Ukraina pagulaste saabumisest, samuti kogukondade esindajate, avalike organisatsioonide rollist ja koostöö olulisusest. Kohtumisel rõhutati, et me ei saa nõrgendada oma jõupingutusi epideemiate vastu võitlemisel, millest paljud, sealhulgas HIV/AIDS, on Covid-19 pandeemia tõttu veelgi süvenenud. On vaja jätkata võitlust HIVi leviku vastu, suurendades koostööd mõjutatud kogukondadega, tõstes inimeste teadlikkust viirusest ja tehes tihedat koostööd selle valdkonna ekspertidega.

Info. Esimeses AIDSi aruandes kirjeldati üksikasjalikult 5 “salapärase haiguse” juhtumit, mis vaevasid noori geisid.

HIV efektiivne ravi (kombineeritud retroviirusevastane ravi) ilmus alles 15 aastat hiljem, 1996. aastal. Inimesi, kes said HIV-i või sündisid sellega enne 1996. aastat, peetakse “epideemia ellujäänuteks”.

Teadlikkuse tõstmise päevaga tähistatakse AIDSi epideemia üle elanud inimeste vastupanuvõimet ja tugevusi. Tänapäeval tuletatakse inimestele, kes on HIV-iga elanud üle 27 aasta, tuletades meelde iseennast ja enda vajadusi. Nad määravad kindlaks tegevuskava ja prioriteedid “edasiliikumiseks”:

  1. Muuta HIViga elavate pikaajaliste inimeste ja HIV-iga vananevate eakate inimeste elukvaliteet tõeliseks prioriteediks.
  2. Tagada epideemia lõpetamiseks üldine juurdepääs HIV-ravile.
  3. Hoolitseda HIV-ga elavate inimeste vaimse tervise eest pikka aega, võttes arvesse kultuurilisi omadusi.
  4. Lahendada vaesuse ja majandusliku ebakindluse probleemid.
  5. Jätkata võitlust HIViga elavate eakate diskrimineerimise ja nähtamatuse vastu.

“HIV-nakkusega inimesed väärivad väärikat vanadust” on selle aasta HLTSADi ürituste moto, mis kestab kogu 2023. aasta.

EHPV poolt tehtud fotod: