Kogukondade keskus

Eesti HIVist mõjutatud kogukondade keskus

Eestis Jõhvis alustab tegevust Tervise Arengu Instituudi toetatud projektide raames MTÜ-sid EHPV, VEK LGBT ja LUNEST ühendava Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsiumi loodud esimene kogukonnakeskus.

Keskus avatakse mai alguses avatud uste päevaga.

Kogukonnakeskuse peamine eesmärk on pakkuda HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukondade liikmetele vajalikke teenuseid nendesamade kogukondade esindajate poolt.

Kogukonnakeskust haldavad samuti nimetatud kogukondade esindajad.

Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium loodab, et taolise keskuse loomine aitab tegelikult muuta nii konkreetsete inimeste elusid kui ka üldist suhtumist ühiskonnas, kus HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise määr on jätkuvalt kõrge.

Kogukonnakeskuses läbi viidavad tegevused rajanevad võrdsuse ja vabaduse elementaarsetel põhimõtetel ning keskenduvad eelkõige kogukonnaliikmete õiguste, huvide ja vajaduste kaitsele, nagu ka kogukonnapõhiste teenuste arendamisele rõhuga ennetusel, ravil ja toetamisel.

Ajalugu

Tajudes pakilist vajadust uute mehhanismide ja värskete lähenemiste järele kogukonna probleemide lahendamise ning uute koostööviiside arendamise valdkonnas, lõid Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV, venekeelseid eestimaalasi ühendava LGBT-ühingu VEK LGBT ja psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu LUNEST esindajad kolm aastat tagasi Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsiumi.

 

 

 

Konsortsiumi tegevuse edukust kinnitab mh asjaolu, et kogukondlikud ühingud arenevad pidevalt ning on ajapikku kujunenud nii riigis kui ka regioonis tunnustatud organisatsioonideks. Konsortsium kujutab endast pehmet, „nutikat“ jõudu, pühendudes oma tegevuse olulisemate eesmärkide tasakaalukale ja sammsammulisele elluviimisele. See teeb Konsortsiumist võimsa n-ö tõmbekeskuse nii teiste organisatsioonide kui ka võrdväärset ja mõlemale osapoolele kasulikku dialoogi otsivate üksikisikute jaoks.

Eesti HIVist Mõjutatud Kogukondade Konsortsium kaitseb Eesti HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-inimeste kogukondade õiguseid, sh õigust täisväärtuslikule elule ja tervisele.

#Estonia #Jõhvi #consortium #PLHIV #PUD #LGBT #EHPV #VEKLGBT #LUNEST