Laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi

Tere kallid vanemad ja meie kallid lapsed! Kallid sõbrad!

Meie projekt “Laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi ” lõppes sellel aastal jaanuaris Sotsiaalministeeriumi toetusel Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel.

Meie koostööpartnerid, kes abistasid projekti gruppide korraldamisel: SA Narva Haigla, Jõhvi Vene Põhikool, Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja, SDparty, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus ning samuti partnerorganisatsioonid, kes abistasid projekti tegevust teabe edastamisel: Lunest – Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühing, Tervisekeskus Corrigo, Me aitame Sind, SOS Lasteküla Eestis.

Saavutatud tulemused:
Projektist võttis osa kokku 88 inimest, nendest 32 täiskasvanut ja 56 last. Psühhoteraapilised grupid olid Narvas ja Jõhvis. Gruppid lastele olid korraldatud Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järves. Projektist võttis osa kokku 33 last Narva linnas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel osales 23 last. Projekti raames oli korraldatud art-teraapia grupp lastele, mis toimus Narva linnas alates, gruppi külastas kokku 9 last.
Oli läbiviidud psühhoteraapia grupi lastevanematele 11 kohtumist. Kokku 24 tundi. Kohtumised olid Jõhvi ja Narva linnas vaheldumisi.


Projektis vanemate kompetentsi tõstmiseks omandatud teadmised:
Osalejad teavad, mis on “tervislikud suhted”, millised tundemärgid ja emotsioonid viitavad ebakindlale suhtele, nad teavad, miks on oluline lapsega seksuaalsest arengust rääkida, nad saavad ka aru, et laps peaks teadma oma keha piiride kohta “ujumistrikoo reeglit”. Saavad aru lastevanemate vaimse tervise olulisusest, vanemate kompetentsi arendamise tähtsusest. Nad teavad, kust leida teavet lapse seksuaalse arengu kohta. Osalejad teavad ja mõistavad, kuidas kogemusprotsess võib olla tervislik ja kuidas see võib muutuda enesehävituslikuks, nad saavad ka aru, et just see protsess mõjutab lapse kasvatamise kvaliteeti ja seega ka tema psühholoogilist tervist; osalejad teavad ja saavad aru, kuidas nende enda isiklik kasv ja enesehävitamise kogemus võivad lapsi mõjutada. Osalejad viisid läbi murede mõistmise kogemuse ja see on väga hea praktika, mida saab hiljem kasutada lastega suheldes, et aidata lastel mõista nende sisemaailmas toimuvat.

Psühhoteraapilise grupi osalejad märkis ka, et nende teadmised on paranenud, eriti seksuaalhariduse osas, nüüd teavad nad, kuidas neil teemadel lapsega rääkida.
Lastegruppide arv üldselt 24 kohtumist. Narva linnas oli 16 kohtumist lastele ja Jõhvis ning Kohtla-Järvel 8 kohtumist. Veel projekti raames oli korraldatud Narva Haigla toetusel art-teraapia grupp lastele – 6 kohtumist. Projekti tegevuste ajal lapsed tutvusid huviringi juhiga, tegevuse liigi ja ajalooga, mida nad külastasid. Projekti käigus käisid lapsed: programmeerimiskoolis, modellikoolis, tantsukoolis, „Creative-stuudios“, „Imidži koolis“, muusikastuudios, huviringides nagu kodundus, ” Ise meister “, „Rokk-grupp“ , iluuisutamine, laskmine, nukuteatr, aikido, jooga, iluuisutamine, videostuudio, hip-hop, erinevad meisterklassid: kokanduse, füüsika ja keemia alal, fotograafia tegemine ja jõulupuuehete valmistamine. Nad osalesid sotsiaalses mängus ja külastasid ka Konju talu, kus ratsutasid hobustega ja õppisid loomade eest hoolitsema.

Osalejad märkisid, et tänu projektidele peresuhted paranesid.
Vanema stress vähenes, mis mõjutas positiivselt peresuhteid. Vanemad märkisid, et suhtlemine teiste lastega oli osalejatele kasulik, nad said uusi sõpru ja rohkem suhtlemist eakaaslastega. Lastele meeldisid projekti tegevused ja nad sooviksid ka edaspidi sellistel üritustel osaleda. Meie organisatsiooni klientide lapsed võivad saada informatsiooni huviringide kohta, mida külastasime projekti raames.

Tagasiside ankeetidest saadud osalejate komentaaridest oli selge, et kõikidele osalejatele meeldis kogu tegevus antud projekti käigus, ja kõik osalejad tunnevad huvi niisuguse tegevuse vastu ja sooviksid jätkata ja nende lapsed ka tahavad osaleda. Mõned lastevanemad, avaldasid soovi osaleda gruppides koos lastega: õpetada vastastikmõju koos lastega, peretreening suhtete parenemiseks. Mõnedel gruppidel lastevanemad olid koos lastega (kulinaaria meisterklassil, vedela lämmastikuga meistriklassil, huviringil: „Laskesport“). Lastel ja lastevanematel oli huvitavalt, lapsed tundisid toetust lastevanemate poolt.

Kahjuks riigi eriolukorra tõttu lapsed ei saa käia huviringides, aga loodame, et kooliaasta algusega lapsed naasevad tagasi valitud huviringidesse.

Tahaks väga tänada täiskasvanud projekti osalejaid siiravuse ja avatuse ning soovi eest muuta oma elu paremaks. Samuti lapsed aktiivse osalemise eest huviringides ja kunstiteraapia gruppides. Tänu projektile oli lastel võimalus valida oma lemmikhuviring, osa lastest leidis endale huvitegevuse oma maitse järgi. Suur tänu kõigile, kes sellest otseselt osa võtsid.
Suur tänu Sotsiaalministeeriumile meie projekti toetamise eest.