Sellel rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval

Sellel rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval tähistame väärtust, vaatenurki ja panust, mida puuetega inimesed maailma toovad, tunnistades, et kui nende kogukondade üksikisikutel on võrdne juurdepääs ja võimalused ühiskonnaelus täiel määral osaleda, saavad sellest kasu kõik.

Tehkem koostööd, et muuta meie maailm kaasavamaks ja juurdepääsetavamaks. See ei puuduta ainult õiglust; see on investeering meie ühisesse tulevikku.

#AccessForAll #IDPD #IDPD2022