Täna on maailma vähipäev 🎗️, mis on pühendatud vähivastasele võitlusele.

Täna on maailma vähipäev 🎗️, mis on pühendatud vähivastasele võitlusele.

Eestis registreeritakse igal aastal ligikaudu 9000 esmast vähijuhtu ja ligi 4000 vähist põhjustatud surma. Vähk on Eestis enneaegse suremuse põhjusena teisel kohal.

Kuid on ka häid uudiseid 🌟 – umbes kolmandik vähijuhtudest on ennetatav, teine kolmandik õigeaegse avastamise korral ravitav‼️ Selleks saame väga palju ise ära teha – alustades tervislikumatest valikutest kuni vähi sõeluuringutes osalemiseni, nimelt kutsutakse 2024. aastal Eestis vähi sõeluuringutele ligi 200 000 naist ja meest

Eestis on koostatud ka vähitõrje tegevuskava aastateks 2021–2030, mis keskendub vähi süsteemsele ennetamisele, varasele diagnoosimisele ja ravi kättesaadavuse tagamisele. Suremuse vähendamine, patsientide elumuse pikendamine ja elukvaliteedi parandamine on olulised eesmärgid 🎯.

Loe vähitõrjest rohkem Tervise Arengu Instituut-i kodulehelt või soeluuring.ee.