Tänasest jõustus Eestis abieluvõrdsuse seadus

Tänasest jõustus Eestis abieluvõrdsuse seadus, mis võimaldab abielu sõlmida kahel täisealisel isikul sõltumata nende soost.Eesti on nüüdsest 20. Euroopa riik, kus abieluvõrdsus kehtib.

Abieluvõrdsuse kehtestav perekonnaseaduse ja veel 85 seaduse muutmise pakett tõi endaga kaasa ka kooseluseaduse rakendusaktid.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lõpetatakse selle ajaloolise otsusega aastaid kestnud õiguslik segadus ning tagatakse turvatunne ja võrdsed õigused kõigile Eestimaa elanikele. “Seadused loovad selguse ning mõjutavad meie hoiakuid. Loodan, et taanduvad ka põhjendamatud hirmud ning selle otsuse kriitikud mõistavad, et kelleltki ei võeta midagi ära, vaid antakse paljudele meie seast hoopis midagi väga olulist juurde,” ütles Riisalo.

Abielu kõrval jääb tulevikus inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.

Samuti kasutatakse abikaasa või partneri abi varem väljendatud kavatsuste kindlakstegemiseks, kui abikaasa või registreeritud partner on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle.

Tagged abieluvõrdsus

Täpsem info: lingilt