Ülemaailmne tuberkuloosipäev

 

Tuberkuloosist mõjutatud inimeste kogukond väljendab solidaarsust inimestega, keda on mõjutanud COVID-19. Tänavusel ülemaailmsel tuberkuloosipäeval World TB Day avaldame toetust võitlusele uue pandeemia vastu, jagame näpunäiteid, isiklikke kogemusi ja töövahendeid, et suudaksime üheskoos pandeemia seljatada. Tahame maailma riikide juhtidele meenutada, kui vajalikud on kiired investeeringud tervishoiusüsteemide vastupidavamaks muutmisesse. Täna mõistame selgemalt kui kunagi varem, kui oluline on viimaks ometi juurida välja endeemilised nakkushaigused nagu tuberkuloos ja COVID-19.

Järgnevalt pakume välja mõned sõnumid, mida suhtlusvõrkudes levitades aitate juhtida tähelepanu vajadusele võtluse järele nakkushaigustega nagu tuberkuloos ja COVID-19.

Võitluses COVID-19-ga saame rakendada samu meetmeid, mida on vaja tuberkuloosi leviku peatamiseks: nakkuse ohjeldamist, tehisintellekti, röntgenkiirgust, kontaktide seiret, teletervishoidu ja psühhosotsiaalset tuge. #FightCOVID19 #EndTB

Tuberkuloosivastane liikumine @StopTB kutsub maailma riigijuhte ühendama jõud, et kaitsta tuberkuloosist mõjutatud inimesi, eelkõige rahvastikurühmi, kes on #COVID19 suhtes eriti vastuvõtlikud. Aeg on tagada, et kedagi ei jäeta maha! #LeaveNoOneBehind

Aastatepikkuse alarahastamise tõttu on #tuberkuloos, eriti selle ravimiresistentsed vormid kujunenud kõige surmavamaks nakkushaiguseks, mis tapab üle 4000 inimese päevas. Me ei saa seda viga korrata ja jätta valmistumata pandeemiateks nagu #COVID19. #tuberculosis

Enamik tuberkuloosi põdenud inimestest on pidanud kogema eraldatust, hirmu, diskrimineerimist ja häbimärgistamist, mida praegu põhjustab #COVID19. Kuulakem nende hääli ja õppigem neilt säilenõtkust! On aeg teha lõpp tuberkuloosile! #ItsTimeToEndTB

Haiguste nagu #tuberkuloos või #COVID19 vastases võitluses on kesksel kohal tervishoiutöötajad. Tuberkuloosivastane liikumine @StopTB kiidab nende pingutusi ja kutsub tuberkuloosist mõjutatud inimesi neile toetust avaldama. On aeg teha lõpp tuberkuloosile! #ItsTimeToEndTB #tuberculosis

On aeg tunnistada, et tuberkuloosist mõjutatud inimesed, sh kinnipeetavad, sisserändajad, HIV-positiivsed, alatoitunud inimesed, puudustkannatavad inimesed ja teised on eriti vastuvõtlikud COVID-19-le, ning et neile tuleb tagada tuberkuloosi diagnoosimise, ravi-, hooldus- ja tugiteenuste kättesaadavus. #TB #COVID19 #HIV