2023_International_AIDS_Candlelight_Memorial_ET

2023. aastal tõstetakse rahvusvahelisel aidisiohvrite mälestuspäeval esile häbimärgistamist, sh enesestigmatiseerimist, mida kogevad HIV-positiivsed inimesed. Tänavuse sündmuse teema on „Levitagem armastust ja solidaarsust, et luua tugevamaid kogukondi!“ See päev on võimalus vaadata endasse, kuulata, õppida ja tegutseda!

Teema „Levitagem armastust ja solidaarsust, et luua tugevamaid kogukondi!“ tõstab esile märkimisväärseid takistusi, mida püsiva häbimärgistamise ja diskrimineerimise tõttu kogevad HIV-positiivsed inimesed, kellele see põhjustab häbitunnet, iseeneses kahtlemist ja kapseldumist ning kellel see takistab vajaliku ravi ja toe leidmist. Nii välisele kui ka endasse suunatud häbimärgistamisele reageerides saame aidata peatada HIVi nakatumise teemat ümbritsevat pidevat negatiivset keelekasutust, purustada müüte ja väärarusaamu HIV-nakkusega elamise teemal ning teha lõppu HIVi tõhusat ennetust ja ravi juba kaua aega takistanud häbimärgistamisele ja diskrimineerimisele.

Sel päeval meenutame endile ja meie kogukondadele, et me oleme olulised, et me oleme midagi enamat HIV-nakkusest, et me saame iseend armastada ja olla armastatud ning püüelda oma unistuste poole, ja et solidaarselt tegutsedes suudame luua tugevama kogukonna, mille liikmed üksteisest hoolivad.

Rahvusvaheline aidsiohvrite mälestuspäev on võimalus avaldada au neile, kes on pandeemias elu kaotanud, ning näidata ühtse kogukonnana meie toetust HIV-positiivsetele inimestele ja kinnitada oma pühendumust jätkata tööd HIV-epideemia lõpetamise nimel.

Maailm, milles me soovime elada. Häbimärgistamisest vaba maailm on selline, kus igaühesse suhtutakse lugupidamisega, kus igaüht hinnatakse ja respekteeritakse, kus igaühel on võimalus jõudsalt edeneda, kus igaüks usub, et ta on armastatud, aktsepteeritud ja ühiskonda hõlmatud, ning tunneb end väärilisena. See on meie eesmärk meie kogukonna jaoks — kõigi HIV-positiivsete inimeste jaoks.

On aeg muuta narratiivi. Me soovime julgelt rääkida enesestigmatiseerimisest ja valust, mida see meile põhjustab, kasvavast vajadusest vaimse tervise teenuste järele, ning enese väärtustamise, enesearmastuse ja solidaarsuse uskumatust suutlikkusest mõjutada seda, kui kättesaadavad on meile raviteenused ja millisel määral me neid kasutame, nagu ka soovitud elukvaliteedi saavutamist.