Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus Eesti Hiv Positiivsete Inimeste Võrgustiku (#EHPV) aktivistidega

10.02.2020 kohtus Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik Superministeeriumi majas  Eesti Hiv Positiivsete Inimeste Võrgustiku (#EHPV) aktivistidega. Kohtumisel  osales Eesti Tervise Arengu Instituudi (#TAI) esindajana Aljona Kurbatova

Osalejad arutasid ühinguga seotud küsimusi ja teenuseid, mida võiks suunata jätkusuutlikule riiklikule rahastamisele. Paljudes riikides on HIV-i vastu võitlemiseks vajalikud teenused rajatud välismaiste toetuste toel. Selles valdkonnas võib Eesti olla eeskujuks teistele Ida-Euroopa riikidele. Eestis toimus vahetus HIV-teenuste välismaiste rahastajatelt valitsusepoolse rahastamise vastu 12 aasta tag. Jõudsime poliitilisele kokkuleppele, et see küsimus on prioriteet, ja oleme järjekindlalt suurendanud valitsuse poolset rahastamist. Valminud HIV tegevusprogramm sisaldas ambitsioonikaid eesmärke, et vähendada järgmistel aastatel märkimisväärselt uute HIV-nakkuste juhtude arvu. Tegelikkuses on peamine väljakutse see, kuidas olla võimalikult tõhus HIVi ennetamisel ja ravis, kaotamata fookust. Viimastel aastatel on küll uute HIV-nakkuste arv pidevalt langenud kuid  püsib siiski Euroopa kontekstis väga kõrge. Kogu valdkond on äärmiselt keeruline ja erinevad probleemid on omavahel seotud – pooled (Hiv positiivsed inimesed) kogevad probleeme igapäevaelus. Nende probleemide lahendamiega  peame tegelema. Praegu rahastati Ida-Euroopa riikides HIV-vastast võitlust peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu (nt Ülemaailmne AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fond). Selline rahastamine pole pikas perspektiivis jätkusuutlik.


Eestis ehitati ülalnimetatud fondi toel välja kohalikud HIV-teenused, sealhulgas narkomaanidele mõeldud kahjude vähendamise teenused, mis olid uute HIV-nakkuste arvu vähendamisel võtmetähtsusega.
Võrgustiku esindajad ütlesid, et võrdsus ja vabadus aluspõhimõtetel on vaja luua riigiga partnerlussuhted, kus peamisteks tegevusvektoriteks on kogukonna esindajate õiguste kaitsmine, nende huvide ja vajaduste kaitsmine, kogukonna jõupingutustega teenuste arendamine, keskendudes ennetusele, ravile ja toetusele. Rõhutati, et üks tegevuse edukuse indikaatoritest on see, et kogukonna organisatsioone tuleks järjekindlalt arendada riigi täielikul toel. Eesti Hiv Positiivsete Inimeste võrgustik rõhutab, et kogukonna tegevuse keskmes olevate eesmärkide elluviimiseks on vaja pehmet, “tarka” jõudu, tasakaalustatud ja samm-sammulist lähenemist, mis teeb sellest võrdõiguslikku ja vastastikku kasulikku dialoogi otsivate inimeste tõmbekeskuse.

 

#tanelkiik #ehpv #plwhiv #community #tervisearenguinstituut #hiv #aids #strategy @ehpv.ee @sotsiaalministeerium.ee #Eesti HIV-positiivsete kogukonna esindajate kohtumine sotsiaalminister Tanel Kiigega #Estonian HIV positive community representatives had a meeting with Minister of Social Affairs mr. Tanel Kiik