Infomaterjal “Eesti HIV-positiivsete võrgustik koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub kogemusnõustimise teenust Narvas ja Jõhvis

Infomaterjal:

Projekti “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” uuring

“MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik tellimusel on projekti “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” raames läbi viidud uuring humanitaarviisasüsteemide rakendamisest Euroopa Liidu ja Schengeni ala liikmesriikides. Tellitud selle kohta uuring, mille alla on lisatud selle kohta fail: EHPV_Study_Hum_Vis

5 psühholoogi soovitust, kuidas käituda HIV-i kahtluse korral.

Me elame kiiresti muutuvas maailmas, kus me ei saa olla millegi vastu kindlustatud. Teatud asjaoludel võib meil olla muresid HIV-i omandamise pärast. Need läbielamised võivad teie elukvaliteeti häirida. Võid kogeda ebameeldivaid emotsioone nagu hirm, ärevus, viha, viha, üksindustunne, lootusetus.
Püüdke nendesse emotsioonidesse mitte kinni jääda. Järgmised soovitused aitavad ärevustunnet vähendada.
1. Toetuge ainult faktidele.
Kui kahtlustate, et teil on HIV, võib teid tabada hirm ja ärevus. Teie peas keerleb hunnik mõtteid ja kerib läbi mu stsenaariumid. Praegu peate end kokku võtma, uurima usaldusväärset materjali HIV-teemadel. Tehke endale selgeks, et hetkel kogete kinnitamata kogemuste tõttu negatiivseid kogemusi. Ja liikuge edasi järgmise soovituse juurde.
2. Uurige enda jaoks kasulikku teavet ja koostage tegevusplaan.
Valige ainult objektiivne teave. Ärge lugege negatiivseid kogemusi ega inimeste kommentaare. Iga inimese elu on individuaalne, seega ei saa me 100% loota teiste kogemustele. Veelgi parem, koostage tegevusplaan. Registreeruge arstivisiidile, tehke analüüs, rääkige HIV-teemadel ekspertidega.
3. Väljendage oma emotsioone.
Ära varja oma emotsioone. Kui kardad, räägi sellest kellelegi teisele. See inimene võib isegi olla spetsialist. Kõik meie emotsioonid saavad väljendatud. Võid kogeda hirmu, raevu, kurbust, viha, ärevust, muret. Emotsioonide avaldumine aitab inimesel vähendada sisemise stressi astet.
4. Aidake endal oma ärevusega toime tulla.
Ärevustundega elamine on väga raske. Teie uni, söögiisu, emotsionaalne taust võivad olla häiritud. Nii et kõigepealt proovige ärevusega üksi toime tulla. Selleks on palju tehnikaid. Näiteks võite mängida spordiala, mis teile meeldib. See võib olla jooksmine või ujumine. Või kasuta sügava hingamise tehnikaid – hingake sügavalt ja aeglaselt läbi nina sisse, hoidke 2-3 sekundit ja hingake aeglaselt läbi nina välja. Samuti on olemas harjutuste kompleksid keha ettepoole kallutamiseks seisvast asendist, istudes. Ettepoole painutamisel hingake välja, viivita hetkeks, lõdvestage ja siis tulge tagasi hingates.
5. Pea meeles, et sa ei ole üksi.
Paljud juba HIV-iga seotud inimesed võivad aidata teil mitte tunda end üksikuna. Meie organisatsioon pakub igakülgset abi. Sügava tähelepanuga kolleeg konsultandid aitavad teil toime tulla kõigi teid puudutavate emotsioonide ja probleemidega. Ja võite pöörduda ka psühholoogi poole, kes aitaks teil selle eluperioodi õigesti läbida.
Psühholoogilise toe ja HIV-iga seotud küsimuste kohta teabe saamiseks võite pöörduda meie organisatsiooni spetsialistide poole. Saate vastused oma küsimustele ja professionaalset abi. Abi on tasuta ja konfidentsiaalne.

Konsultandid:

Narva.

Elena Borisenko
+372 5333 4226
elena.borisenko@ehpv.ee

Natalia Slobozhaninova
+372 5616 7097
natalja.slobozaninova@ehpv.ee

Jõhvi.

Nadežda Tsjupa
+372 5675 3737
nadezda.tsjupa@ehpv.ee

Psühholoog:

Narva, Johvi.

Ekaterina Maslennikova
+372 58545878
ekaterina.maslennikova@ehpv.ee

Infovoldikud

EHPV on välja töötanud infovoldikud eesti, vene ja inglise keeles, milles tutvustatakse abi saamise võimalusi HIV positiivse diagnoosi või HIV-i kahtluse korral. Info on suunatud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud inimestele, et tõsta nende teadlikkust abi saamise võimalustest Eestis, kuid infot testimise ja nõustamise võimalustest saavad kõik, kes soovivad end HIV suhtes diagnoosida või saada nõustamist. Voldikus on info HIV nõustamis- ja testimiskabinettidest üle Eesti.” 

Infovoldikuid saab näha siit:

Infoleht veebis kasutamiseks (eesti keeles)

Infoleht veebis kasutamiseks (inglise keeles)

Infoleht veebis kasutamiseks (vene keeles)

Infoleht printimiseks (eesti keeles)

Infoleht printimiseks (inglise keeles)

Infoleht printimiseks (vene keeles)

“Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” uuringu tulemuste esitlus.

“MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik tellimusel on projekti “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” raames läbi viidud uuring humanitaarviisasüsteemide rakendamisest Euroopa Liidu ja Schengeni ala liikmesriikides.
Uuringu tulemuste esitlus toimus 20. oktoobril 2021 ning uuringu viisid läbi Liina Laanpere ja Lehte Roots.”

Uuringu esimeses osas tutvustati õigusraamistikku Euroopa Liitu sisenemisega seoses, sealhulgas varjupaigataotlejatele saadaval olevaid võimalusi. Teises osas anti ülevaade olemasolevatest humanitaarviisade süsteemidest EL-i/Schengeni riikides ning analüüsiti parimaid praktikaid. Kolmandas osas anti ülevaade Eestis kehtivatest asjakohastest seadustest ning anti soovitusi, kuidas kohandada humanitaarviisade parimaid praktikaid Eesti seadusandlusesse.
Projekti uuringu esitlusel osales 5 osavõtjat kohapeal EHPV kontoris Rävala pst 8 Tallinn, ülejäänud 4 inimest osales läbi zoom video konverentsi. Jäädi esitlusega rahule.

 

   

Ravijuhendid

Koostöös Tartu Ülikooliga on Eesti Haigekassa avaldanud HIV-testimise ravijuhendi, HIV-infektsiooni kokkupuute-eelse ja -järgse profülaktika ning HIV-positiivsete isikute ravi juhendi ja HIV-i kokkupuute-eelne profülaktika teemalise patsiendijuhendi.

Juhendite trükiseid on võimalik Haigekassast tasuta tellida meiliaadressilt trykised@haigekassa.ee

HIV-testimise ravijuhend on mõeldud kasutamiseks kõikidele tervishoiutöötajatele eri tervishoiuvaldkondades (esmatasand ja eriarstiabi), teistele tervishoius töötavatele spetsialistidele (sh farmatseudid ja proviisorid) ning teemakohaste mitteriiklike organisatsioonide ja/või MTÜ-de ja rahvatervishoiu poliitikaga tegelevatele isikutele. Ravijuhendis käsitletakse HIV-testimise nõudlust tõstvaid strateegiaid, sotsiaalvõrgustikupõhist lähenemist olulise HIV-i nakatumise riskiga inimeste seas, HIV-testimist, sealhulgas enesetestimist (HIVST) ja mittetervishoiutöötajapoolset testimist, HIV-testimisele järgnevat nõustamist, kiirtesti positiivse tulemuse järgset diagnoosi lõplikku kinnitamist, ravile jõudmist ja kontaktsete teavitamist.

HIV-infektsiooni kokkupuute-eelse ja -järgse profülaktika ning HIV-positiivsete isikute ravi juhend on mõeldud kasutamiseks kõigile tervishoiutöötajatele. Ravijuhend hõlmab HIV-positiivseid täiskasvanuid ja riskirühma kuuluvaid isikuid ja selle eesmärk on anda soovitused antiretroviirusravimite valiku osas ravi alustamisel ja selle muutmisel ravi ebaõnnestumise korral, patsiendi jälgimise ning PrEP-i ja PEP-i kohta. Käesoleva juhendi juurde on koostatud ka patsiendijuhend, mis käsitleb HIV-i kokkupuute-eelset profülaktikat.

Lisatud viitelingina failid:

Avaldus

Avaldame kõikide ühingute nimel, kes tegelevad HIV-positiivsetega, täielikku toetust meetmetele, mis on kasutusel COVID-19 viiruse tõkestamiseks. Olenemata sellest, et käesolevaks ajaks ei ole tuvastatud, kuidas COVID-19 viirus mõjub HIV-positiivsetele, on siiski tegemist olukorraga, mis tekitab ühiskonna nendes liikmetes ärevust.

Alates viiruse epideemia algusest Eestis jätkas EHPV oma tegevust erirežiimil. Mitte ükski inimene, kes on meie abi vajanud, ei ole jäetud teenindamata, kuid riigipoolse abita ei ole meil kõikide oma klientide vajadusi võimalik katta.

EHPV on ühinenud UNAIDS soovitustega ning palub Vabariigi Valitsusel pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele:

  1. HIV-ga seotud teenused peavad olema HIV-positiivsetele ning riskirühma kuuluvatele inimestele kättesaadavad praegu ning ka tulevikus, mis tähendab kaitsevahendite, opioidisõltuvuse asendusravi, steriilsete süstalde ja nõelte kättesaadavuse tagamist ning HIV-testidest tekkiva ohu vähendamist;

  2. HIV ravimite väljastamine pikemaks perioodiks, vähemalt 3 kuuks ja rohkem;

  3. tagada vähekindlustatud isikute juurdepääsu teenustele, eemaldades selleks finantsbarjäärid (nt 5 eurot visiiditasu).

Olenemata sellest, et meie võrgustikus olevatele inimestele kehtivad rahvastikule antud üldised soovitused, on võrgustiku inimeste tervise hoidmiseks vajalik võtta kasutusele täiendavaid meetmeid, kuna nad on jätkuvalt haavatavam ühiskonna osa.

Olenemata ülemaailmsest keerulisest olukorrast ei väsi EHPV kaasa aitamast üldisele arengule ning toetab riigi meetmeid võitluses COVID-19 viirusega. Oma olukorra kergendamiseks ning teatud küsimuste lahendamiseks on oluline astuda dialoogi kohalike ühingutega, kuna nemad on igapäevaselt hõivatud tööga ühiskonnaliikmetega, kes kuuluvad riskigruppi.

Pandeemia paljastab lähitulevikus riigi poliitika haavatavamad kohad. Riik ei pööra alati vajalikul määral tähelepanu valitsusväliste organisatsioonide tegevusele – paljud ühingus ei ole veel tundnud pandeemia kõiki raskusi, kuid lähiajal ei suuda ilmselt enamik neist oma ülesandeid täielikult täita. Valitsusel on praegu meeles peamiselt majanduse toetamine, mistõttu laseb silmist valitsusväliste organisatsioonid, kes praegusel ajal võivad mängida olulist rolli.

EHPV ei kogu annetusi nagu enamik teisi sarnaseid ühinguid, mistõttu meie jaoks ei erine praegune olukord paljuski sellest, mis oli eelnevalt. Loodame, et olukord muutub ning mingeid meetmeid võetakse kasutusele ka valitsusväliste organisatsioonide toetuseks.

Võib juhtuda, et pandeemia muudab üldist suhtumist ühiskonna probleemidesse, mis on seotud viirustega. On äärmiselt oluline toetada neid, kes püüavad nendele probleemidele vastu seista olenemata olukorrast, isiku vanusest, soost ning teistest tunnustest. HIV-positiivsete on ammugi teada asjaolu, et viirused ei luba endasse kergelt suhtuda ning me loodame, et samale arusaamisele jõuavad kõik nii ühiskonnas.

COVID-19 ei ole üksnes tervishoiuprobleem, vaid on ka sotsiaal-majanduslik, sarnaselt HIV-le. EHPV kutsub kõiki inimesi üles aitama eranditult kaasa riigi ponnistustele ning andma oma panuse võitluses COVID-19 viirusega jälgides kõiki ettevaatusabinõusid ning vältides paanikat.