Eile toimus võrdõigusvoliniku Christian Veske initsiatiivil kohtumine “2024: tasakaalus ühiskonna suunas” partnerorganisatsioonidega.

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas pealtnäha erinevaid huvigruppe esindavad organisatsioonid tegelikult jagavad ühiseid eesmärke?

Eile toimus võrdõigusvolinik Christian Veske initsiatiivil kohtumine “2024: tasakaalus ühiskonna suunas” partnerorganisatsioonidega. Need organisatsioonid esindavad erinevaid huvigruppe. Meedia on tihti neid huvigruppe vastandanud, kuid tegelikult on meil ühiseid kokkupuutepunkte rohkem kui erinevusi.

Ühiselt leiti, et rohkem koostööd tehes ja üksteise teenuste tundmisega saame paremini aidata oma huvigruppi kuuluvaid inimesi. Seeläbi aitab luua empaatilisema ja hoolivama ühiskonna Eesti, kus kõigil on hea elada.

Eesti Inimõiguste Keskus / Estonian Human Rights Centre EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik Eesti Transinimeste Ühing Feministeerium Eesti Kirikute Nõukogu Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ENUT Oma Tuba Eesti LGBT Ühing / Estonian LGBT Association Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council Eesti Vegan Selts Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
#võrdõigusvolinik #koostöö #huvigrupid