HIV ja Migratsioon

Eesti HIV-positiivsete inimeste võrgustik (EHPV) otsib võimalusi võitlemiseks HIV/AIDSi epideemia tagajärgedega ja HIV-nakkusega inimeste elukvaliteedi parandamisega, geopoliitiliste muutuste ja Covid19 pandeemia kontekstis otsides uusi võimalusi oma tegevuses järgmistes valdkondades:
1. Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste ning HIV-i järjepideva ravi võrdse kättesaadavuse tagamine Eestis. Üha rohkem inimesi tuleb Eestisse elama, tööle või õppima. Detsembrist 2020 kuni jaanuarini 2022 pöördus EHPV kontoritesse sotsiaal- ja meditsiiniteenuste saamiseks 30 HIVi nakatunut ja riskirühmade esindajat erinevatest riikidest, seistes silmitsi järgmiste raskustega:
• Ligipääs meditsiiniteenustele
• Hirm konfidentsiaalsuse kaotamise ees mis tahes taotlemise korral
arstiabi
• Keele- ja kultuuribarjäärid
• Juurdepääs testimisele, rasestumisvastastele vahenditele, kokkupuute-eelsele ja -järgsele kasutamisele
ennetamine, teave sotsiaal- ja meditsiiniteenuste saamise võimaluse kohta
EHPV, juhindudes oma missioonist ja väärtustest, pakub kõiki vajalikke teenuseid. Testimine ja selle ravi.