HIV-positiivsete teenused

Saatmise pakumine HIV-positiivsetele inimestele võimaldab saavutada korraga mitut eesmärki. HIV-ga elavale patsiendile sotsiaalset tuge korraldava spetsialisti seisukohast võivad pakutavate teenuste kõige olulisemad aspektid olla muu hulgas järgmised:

👉aidata klientidel navigeerida keerukates tervishoiusüsteemides, et saada tervishoiuteenuseid, sealhulgas vaimset tervist, uimastitarbimise käitumise muutmise ravi ja rehabilitatsiooni ning kahjude vähendamise teenust;

👉 aidata vähendada HIVi leviku riski inimeste kaudu, kelle HIV-positiivne staatus on teada, nõustades neid ohutu käitumise osas (nii seksuaalsuhetes kui ka narkootikumide tarvitamisel),

👉nende ravist kinnipidamise toetamine ja neile sotsiaalse toe pakkumine;

👉suurema toetuse korral vähendab ravi järgimise HIV-nakkuse progresseerumist ja aitab vähendada muude oportunistlike nakkuste arvu;

👉aidata klientidel omandada oskusi ja arendada enda eluga toimetulekut.

Selle protsessi käigus muutuvad inimesed iseseisvamaks ja sõltuvad vähem sotsiaalabisüsteemidest;

HIV-i sotsiaalse toe lõppeesmärk on see, et klient muutub järk-järgult iseseisvamaks, produktiivsemaks ja ennasttunnistavaks ühiskonnaliikmeks.