Kogukonnakeskuses lahtiste uste päev

24. mail toimub Jõhvis aadressil Rakvere 5a Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV (www.ehpv.ee) ja MTÜ LUNEST (www.lunest.ee) asutatud kogukonnakeskuses lahtiste uste päev.

Eestis esimeses omataolises keskuses, mida haldavad HIV-ist mõjutatud kogukondade esindajad ise, hakatakse pakkuma teenuseid mitmele HIV-ist ohustatud rahvastikurühmale. Keskuse loomine sai võimalikuks tänu reale projektidele, mida toetab Tervise Arengu Instituut TAI. Avamispäeval tutvustavad kogukondlased keskuse kontseptsiooni ja seal pakutavaid teenuseid.

Keskuse loomine aitab kahtlemata tuua lähemale reaalseid muutuseid konkreetsete inimeste elus. „Nüüdisajal on nii palju väljakutseid — stabiilse rahastuse puudumine, kogukondade ründamine ja üldine õhkkond, mida täidavad eelarvamused ja ühiskondlikud pinged HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukonna esindajate suhtes,“ rõhutasid keskuse töö korraldajad. Sidususe loomise aluseks peavad olema võrdsuse ja vabaduse elementaarsed põhimõtted. Vaid sel moel — ühiselt, mitte vastandudes — saame muuta maailma paremaks.“

Peamisteks prioriteetideks ühingute edaspidises töös on tervishoid ja nn sotsiaalsed haigused ning kodanike õigus HIV-i ennetamisele, ravile ja toetusele. Eesti HIV-positiivsete võrgustik ja MTÜ LUNEST loodavad saada riigilt tuge, kuna kõik vastavad tegevused on kooskõlas Eesti värskes riiklikus HIV-i tegevuskavas sätestatud põhimõtetega. Ühingute strateegilised eesmärgid lähemas tulevikus on õiguste ja huvide kaitse ning kogukonnapõhiste teenuste arendamine.

„Eestis on praegu keeruline poliitiline olukord, kuid samal ajal on oluline järgida võrdsuse põhimõtet ja astuda vajadusel välja mis tahes rahvastikurühma õiguste eest! Meie Eesti peaks kõigi inimestega käituma õiglaselt,“ toonitasid korraldajad, kes leiavad, et kuna keskus pakub laia valikut teenuseid, tuleks sellega seonduvaid vajadusi rahuldada ausalt ja õiglaselt, vastavalt üldistele väärtustele ning inimlikkuse ja inimõiguste põhimõtetele.

„Praegu toimub palju sellist, mis inimesi lahutab. Solidaarsus on löögi all,“ rõhutasid kogukonnakeskuse loojad. „Jätkusuutlikud muutused saavad võimalikuks ainult kogukondade tegeliku potentsiaali ellurakendamisel. See pole aga võimalik ilma koostööta!“

Kontaktid:

EHPV

Latšin Alijev: +372 5870 6070 latsin.alijev@ehpv.ee

LUNEST

Jelena Anotonova: +37253317025 Lunest2016@gmail.com