MILLISTEL JUHTUDEL ON VAJA ESITADA HIV PUUDUMISE KOHTA SERTIFIKAAT VENEMAA VIISA TAOTLEMISEL?

Sertifikaat HIV puudumise kohta on vajalik kõigile neile, kes taotlevad töö- või õppeviisat (ühe-, kahe- või mitmekordset) Venemaa Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России) või Venemaa välisministeeriumi (МИД России) poolt vormistatud kutse alusel, samuti neile, kes taotlevad ajutiselt Venemaale elama asuva isiku viisat. Sertifikaat peab vastama sätetele, mis on ära toodud “Lisas №1, Venemaa Föderaalse Biomeditsiinilise Agentuuri (ФМБА России) käskkirjas №246 alates 2014/09/16″, seda täidetakse vene või inglise keeles ning see kehtib kolm kuud alates uuringu teostamisest.