# null diskrimineerimist

# null diskrimineerimist

Vastavalt rahvusvahelisele inimõiguste seadusele diskrimineerimine HIV diagnoosi, seksuaalse sättumuse, sooidenditeedi, tervisliku seisundi või sekstöö tõttu on inimõiguste rikkumine.

Üks kaheksast HIViga elavast inimesest on keeldunud ravist, sest on peljanud diskrimineerimist oma HIV-staatuse tõttu.