Patsiendiohutuse tagamisel on oluline ka patsientide enda panus

 

Patsiendiohutuse tagamisel on oluline ka patsientide enda panus

Täna, 17. septembril tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvahelist patsiendiohutuse päev. Patsiendiohutuse tagamisel on väga oluline roll ka patsientidel endal, kes saavad anda oma panuse patsiendiohutuse suurendamiseks mitmel viisil.

Patsiendid on need, kes osalevad kliinilistes uuringutes, kus selgub ravimi ohutusprofiil. Samuti on patsiendid need, kes ravimit kasutavad ja saavad teada anda kõrvaltoimetest. See on väga oluline, et patsiendid paneksid ravimit kasutades tähele võimalikke kõrvaltoimeid, sest nii saavad nad nendest arstile rääkida ning kiiret ja adekvaatset ravi.

Oluline on sellest ka Ravimiametile teada anda, sest kui sarnaseid teateid saabub mitmeid, algatatakse ohutusjärelevalve süsteemides täiendav analüüs. Kui kahtlustatav kõrvaltoime saab kinnituse, siis lisatakse see ravimiteabesse. Edaspidi saavad arstid ja apteekrid patsiente juba ette hoiatada, et selline kõrvaltoime võib tekkida.

Ravimiametis tegeleb kõrvaltoime teatiste hindamisega ning sellekohase üleeuroopalise suhtlusega ohutusjärelevalve büroo. Büroos töötab kokku kuus inimest ning nende igapäevased ülesanded sisaldavad kõrvaltoime teatiste kogumist ja analüüsi, toimeainete ohusignaalide, ravimite riskivähendamise materjalide ning ohutusaruannete hindamist. Samuti kuulub nende igapäevase töö hulka inimeste ravimiohutuse alane nõustamine. Kõik selleks, et ravimid oleks kasutajatele ohutumad.

Lisaks saavad patsiendid teada anda, kui mõne ravimi kättesaadavusega on probleeme. Ravi katkemine võib halvendada ravitulemust või olla ka ohtlik. Ravimite tarneraskused on paraku igapäevased. Ravimiamet saab küll järjest enam teateid tarneraskustest, kuid sellegipoolest ei jõua info igast tarneraskusest meieni õigeaegselt. Mida varem saame tarneraskusest teada, seda kiiremini saame reageerida ja leida koostöös teiste osapooltega (ravimi müügiloa hoidja, hulgimüüjate, apteekide ja arstidega) lahendused, mis tagavad, et patsiendid ei jää vajaliku ravita. Näiteks saame lubada kasutada võõrkeelses pakendis ravimit või müügiloata ravimeid. Tarneraskustega tegeleb Ravimiametis igapäevaselt kolm inimest, kes hoolitsevad sujuva infovahetuse ning õigete osapoolte kaasamise eest.

Ravimiamet tänab kõiki, kes teavitavad meid ravimi võimalikest kõrvaltoimest või tarneraskustest ning annavad sellega panuse patsiendiohutuse suurendamiseks.

Originaalväljanadele saab SIIT