Seminar: “Building Community through Art and Stories: Community-Building for participants identifying as HIV+ and LGBT+”

Seminar: “Building Community through Art and Stories: Community-Building for participants identifying as HIV+ and LGBT+”

JEF Eesti ja Eesti HIV-positiivsete võrgustik korraldasid ühisseminari “Building Community through Art and Stories: Community-Building for participants identification as HIV+ and LGBT+” (“Kogukonna loomine kunsti ja lugude kaudu: kogukonna loomine HIV+ ja LGBT+ nime all kannatavatele osalejatele”), mis on pühendatud HIV+ ja LGBT+ kogukondadest pärit osalejate võimestamisele. Seminari käigus vahetasid osalejad kogemusi, jagasid isiklikke lugusid, probleeme ja oma nägemust HIV+ ja LGBT+ kogukondade tulevikust.

Seminari raames toimus HIV-nakkuse teemaline loeng, mis käsitles põhilisi ja elulisi aspekte, ennetuse ja ravi olulisust ning seda, kuidas ja kust Eestis HIV-kiirtesti saada. Kogu üritus toimus interaktiivse ürituse vormis, kus iga osaleja sai igal ajal esitada küsimuse või jagada oma isiklikku lugu.

Osalejad avaldasid end aktiivselt “Identiteedi kollaažis”, kus nad väljendasid loovuse kaudu, mis täpselt määratleb neid üksikisikutena: päritolu, hobid, maailmavaade, probleemid ja palju muud. Identiteedi kollaaži kaudu oli huvitav jälgida osalejate reaktsiooni, milles oli selgelt jälgitav õhuke niit, et me kõik oleme erinevad, kuid samal ajal oleme kõik ühesugused.

Järgmine tegevus, elav raamatukogu, võimaldas töötoas osalejatel kuulda kolme lugu HIV+ ja LGBT+ kogukondade rõõmudest ja väljakutsetest. Kõnelejad rääkisid vabalt oma eluteest, kuidas nad sellest üle said. Esinejate lood avasid meie silmad paljudele probleemidele, mis tänapäeval HIV+ ja LGBT+ kogukondades eksisteerivad. See on häbimärgistamine, diskrimineerimine ja lihtsalt põhiliste inimõiguste rikkumine.

“Kunstiteraapia töötuba: meie lugude omaksvõtmine” oli osalejate jaoks eriti edukas, kuna see aitas kaasa vaimse tervise säilitamisele ja parandamisele. Seminari mõte oli see, et iga osaleja sai õppida mediteerima ja kasutada tulevikus erinevaid kunstiteraapia tehnikaid, et leida endas sisemine tasakaal ja harmoonia, ilma välise abita.

Viimases etapis toimus paneeldiskussioon Eesti HIV-positiivsete võrgustikuga Latšin Alijeviga. Osalejad esitasid vabalt küsimusi HIV-nakkuse ajaloo kohta Eestis ja mujal maailmas, probleemide kohta, millega tuleb tegeleda ja mida tuleb kõigepealt teha: austada teisi ja aktsepteerida inimesi sellistena, nagu nad on.