Sotsiaalminister Riina Sikkut kohtus täna Superministeeriumis Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (#EHPV) aktivistidega

Hea kohtumine. Ülevaade HIV hetkeolukorrast.
#Ettevaade järgmise aasta plaanidest.EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik Sotsiaalministeerium #Sotsiaalminister Riina Sikkut kohtus täna Superministeeriumis Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (#EHPV) aktivistidega.
Kohtumisel arutati kogukondadega seotud küsimusi ja võimalusi, mida saaks geopoliitiliste murrangute (sõjaline tegevus, majanduskriis) tingimustes suunata jätkusuutlikule avalikule rahastamisele. Ligi 15 aastat tagasi läksime HIV-teenuste välis doonoritelt üle riiklikule rahastamisele. Ettevalmistatud HIV-i tegevusprogrammi võeti ambitsioonikad eesmärgid, et lähiaastatel uute HIV-nakkuste arvu märgatavalt vähendada. Tõeline väljakutse seisneb selles, kuidas olla HIV-i ennetamisel ja ravimisel võimalikult tõhus, kaotamata fookust. Uute HIV-nakkuste arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud kuid on Euroopa kontekstis endiselt väga kõrge. See valdkond on äärmiselt keeruline ja põimuvad erinevad probleemid – pooltel on probleeme igapäevaeluga, eriti pandeemia ja sõja ajal. #HIV-positiivsete võrgustiku esindajad tõdesid, et #võrdsuse ja #vabaduse aluspõhimõtetel on vaja üles ehitada partnerlus, kus peamisteks tegevusvektoriteks on kogukonna esindajate õiguste kaitse, nende huvide ja vajaduste eest seismine, teenuste arendamine kogukonna jõupingutustega, rõhuasetusega ennetamisel, ravil ja toetusel. Rõhutati, et tegevuse edukuse üheks näitajaks on kogukondlike organisatsioonide järjepidev arenemine riigi igakülgsel toel. Eesti HIV-positiivsete võrgustik rõhutab vajadust „pehme“, „targa” jõu, tasakaalustatud ja samm-sammult lähenemise järele kogukondade tegevuse aluseks olevate seatud eesmärkide elluviimisel, mis muudab selle tõmbekeskuseks võrdõiguslikkust otsivatele inimestele ja nende vastastikku kasulikku dialoogi. Eesti- HIV-positiivsete võrgustik tegeleb online/offline režiimis pandeemiaga seotud konkreetsete väljakutsetega, mille peale on puutunud kokku inimesed HIV-nakkusega või on nakatunud HIV-nakkusesse. Need jõupingutused täiendavad juba tehtavat tööd kogukonnas ja tervishoiuasutustes, sealhulgas #Ukraina sõjapõgenikega. EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik Sotsiaalministeerium