Supervisioon 27.08.23 Narva’s

Rühma supervisioonis osalevad sama eriala või tasandi #kolleegid. #kogemusnõustajad #Sagedasemad #teemad on tööalased juhtumid või töötegemisega seonduvad probleemid (töösuhted, -keskkond, -rollid) #Rühmasupervisioon annab võimaluse jagada enda kogemusi ning areneda teiste kogemuste kaudu, töötada välja uusi lahendusi, luua visioone ja arengukavasid, arendada usaldust ning ühtseid hoiakuid ja väärtuseid, õppida mõistma juba omandatud töövõtteid ja rakendama uusi lähenemisi ning suurendada oma ala asjatundjate pädevust enda töö korraldamisel. #ehpv  #narva #ehpv18 #Tunned, et #Sa vajad oma meeskonnaga tööalast jõustamist, et lahendada keerulisi probleeme? Tunned, et Su meeskond vajab professionaalset toetust… Supervisiooni temaatika hulka kuuluvad: erialane areng, erialane identiteet, elukestev õpe, eluterve tööhügieeni loomine ja arendamine, läbipõlemise vältimine, uudsete lahenduste leidmine, suhted meeskonnas, koostöö, sh erinevate tasandite vahel, tööalaste rollide ja ülesannete selgus jmt. EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik#