Tallinnas ja Narvas toimusid töökohtumised partneritega, kellega EHPV töötab seoses Ukraina põgenike abistamiseks

HIV-positiivsete inimeste kogukondade koostöö Eesti linnade munitsipaalstruktuuridega on organisatsiooniline ja õiguslik mehhanism, mis võimaldab ühtlustada huve, ühendada jõupingutusi ja koordineerida tegevusi kohaliku tähtsusega küsimuste lahendamiseks, ühiste huvide väljendamiseks ja kaitsmiseks. Täna toimus töökohtumine Tallinna Põgenikekeskuse esindajatega, mis pakkuvad igakülgset abi ajutise kaitse saanud ukrainlastele ja kõigile neile, kes on riigist lahkunud Venemaa agressiooni all.
Tallinna linn aitab Ukraina sõjapõgenikel võimalikult kiiresti Eestiga kohaneda ja igapäevaeluga toime tulla, kuni nad saavad koju tagasi pöörduda.
Alates sõja esimestest päevadest on keskuses nõustanud Eesti HIV-positiivsete võrgustik (www.ehpv.ee). Nõustamine ravimite hankimisel, informatiivne nõustamine ja/või toetus meditsiiniteenuste saamiseks, haldusküsimuste lahendamisel, vajaliku humanitaarabi otsimisel, psühho-emotsionaalne tugi, suunamine testimisele ning HIV ja C-hepatiidi ravile.
EHPV ja Tallinna Põgenikekeskuse ühistöö ei seisne ainult infrastruktuuris, vaid selles, et iga abivajaja selle üles leiaks. Strateegilise kommunikatsiooni kaudu tegeleme sotsiaalselt oluliste haiguste küsimustega, teeme koostööd võtmerühmadega, infoteenuste osutamise mehhanismiga, kujundame tulevikku, kus kaastunne ei tunne piire.

Narvas toimus kohtumine Ameerika saatkonna esindajatega. Kohtumisel tutvustasime neile oma tööd, mida me teeme ja kuidas me inimesi aitame.
Elu juhib koostöö, mitte konkurents.
Igaüks saab hakkama kui tahab ja ta on võimeline tegutsema üksi, kuid tõsiseid tulemusi on võimalik saavutada ainult koostöös.