Ukraina sõjapõgenike ARV-ravi

Eesti HIV-positiivsete võrgustik (EHPV) on organisatsioon, mis aitab ja toetab HIV-positiivseid inimesi Eesti riigis, kaitstes nende huve olenemata rahvusest või kodakondsusest juba 17 aastat.

Meie toetame Ukraina kodanike. Me oleme valmis andma enda panuse sõjakoldele sattunud HIV-positiivsete inimeste raviks, keda puudutab hetkeseisuga oleval mitte tavalisel olukorral.

Täna me saime teate meie Ukraina kodanikelt kes asuvad välisriikide territooriumil, puududes võimalus ARV-ravile ja võimalus naasta iseseisvalt koju. Esimesed bussid Ukraina sõjapõgenikele on organiseeritud Eesti Pagulasabi poolt, mis saabub lähiajal Eestisse pakkudes neile peavarju ja kaitset.

Järgides missiooni on meie kohustus tagada haavatavatele rühmadele võrdne juurdepääs ja ennetus töö pakkudes neile vajaliku tuge ning tagama Ukraina sõjapõgenikele juurde pääsu HIV-nakkuse ravile.

  1. Juurdepääsu tagamine meditsiinilistele ravimitele:

–           ARV-ravimitele HIV-positiivsete raviks(ravi alustamiseks ja nende järjepidevuse tagamiseks)

–           Tuberkuloosi ja hepatiidi raviks vajaminevad ravimid

–           Kokkupuuteeelne ja – järgne profülaktika

–           Asendushooldusravi(RRT)

–           Haigusevastased vaktsiinid, sealhulgas COVID-19 vaktsiinid

  1. Sotsiaalne toetus tasuta olevale ja lihtsale juurdepääsule meditsiinilisele abile.
  2. Sõjapõgenike nõustamine ravikindlustuse suhtes.
  3. Psüholoogiline toetus

Teenused toimuvad anonüümselt ja individuaalselt suunatult patsiendile neljas keeles(eesti, inglise, ukraina, vene).

Eesti HIV-positiivsete võrgustik