2024. aasta ülemaailmse tuberkuloosipäeva teemaks on: Jah! Me suudame peatada tuberkuloosi leviku.

 

#YesWeCanEndTB 2024. aasta ülemaailmse tuberkuloosipäeva teemaks on: Jah! Me suudame peatada tuberkuloosi leviku.

Iga aasta 24. märtsile langeva ülemaailmse tuberkuloosipäeva eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust sellest, et tuberkuloos on tänapäeval suures osas maailmast endiselt epideemia, põhjustades igal aastal ligi pooleteise miljoni inimese surma, peamiselt arengumaades. Seda algselt tähistati 1882. aastal, kui dr Robert Koch hämmastas teadusringkondi, teatades, et on avastanud tuberkuloosi põhjuse, tuberkuloosi bacilluse. Kochi väljakuulutamise ajal Berliinis möllas tuberkuloos läbi Euroopa ja Ameerika, põhjustades ühe inimese surma seitsmest. Kochi avastus avas tee tuberkuloosi diagnoosimisele ja ravimisele.

1980ndatel oli tuberkuloosi esinemissagedus kogu maailmas tõusuteel. See kasv tuli pärast seda, kui arenenud riikides, näiteks Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis, oli haigus 20 aasta jooksul olnud kõigi aegade madalaimal tasemel. Tagasipöördumist nendesse riikidesse põhjustasid mitmed tegurid, sealhulgas reisimise ja rände suurenemine ning HIV / AIDSi esinemissageduse suurenemine maailmas, samuti rahvatervise agentuuride mure nakatumisohu pärast kohalikul tasandil. See ajendas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kuulutama ülemaailmset TB päeva. Iga-aastane vaatlus juhiks teadlaste, rahastavate asutuste ja avalikkuse tähelepanu ülemaailmsele võitlusele tuberkuloosi vastu. Ülemaailmset TB päeva sponsoreeris algselt WHO koos teiste rühmade, näiteks rahvusvahelise tuberkuloosi- ja kopsuhaiguste vastase liidu toetusega.

WHO ja toetavate organisatsioonide esialgsed jõupingutused ei suutnud siiski peatada tuberkuloosi levikut maailma arenevates piirkondades. Haigus oli meeleheitlik probleem nendes piirkondades, eriti Aafrika riikides, kus haigusjuhtude arv kasvas 1990ndate aastate jooksul igal aastal. WHO ja toetavad rühmad suurendasid vastusena oma pingutusi ja kutsusid teisi riiklikke ja rahvusvahelisi agentuure üles aitama teadlikkuse suurendamisel ja tuberkuloosi leviku peatamiseks eraldatud rahaliste ressursside suurendamisel. Seega on tänane ülemaailmne TB päev jätkuvalt oluline vahend teadlaste ja rahastamisorganisatsioonide ühendamiseks abivajavate riikide tervishoiutöötajate ja avalikkusega #WorldTBDay