1 detsember – 30 aastat võitlust ja elu HIViga

30 aastat võitlust ja elu HIViga

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV-nakkuse juhtumi diagnoosimisest Eestis ja esimesest AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamisest maailmas. Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 1. detsembril on põhjus toetada HIViga elavaid inimesi ja meenutada neid, kes selle nakkuse läbi on meie seast lahkunud. Paraku ei ole AIDSi seni veel võidetud. Tuhanded inimesed Eestis, kes ei tea oma HIV-staatust, ei saa alustada ravi ega kaitsta iseennast, oma perekonda ja partnereid. Tuhanded HIV-positiivsed inimesed Eestis ei tea, milline on nende viiruskoormus, ei saa ravi ega usu ravi tõhususse; nad ei saa enda tervise eest täiel määral hoolt kanda ega suuda takistada HIVi edasilevimist. Tuhanded inimesed Eestis on HIV-negatiivsed, kuid neil puuduvad teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et ka tulevikus HIV-negatiivseks jääda.

2018. aasta ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva teemaks on igaühe julgustamine välja selgitama oma HIV-staatust.

HIV-testimise kättesaadavuse laiendamiseks on palju uusi viise. Enesetestimine e kodutestimine kiirtestidega, kogukonnapõhine testimine ja multidistsiplinaarne testimine aitavad inimestel oma HIV-staatust teada saada. HIV-testimise programme tuleks laiendada. Selleks vajab Eesti riik poliitilist tahet ja investeeringuid, aga ka uusi ja uuenduslikke lähenemisi HIV-testimisele.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV leiab, et kätte on jõudnud aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks ning võimaldada enesetestimist ja kiirtestimist spetsiaalse väljaõppe saanud, kuid meditsiinilise erihariduseta spetsialistide toel. Need strateegiad võimaldavad tuua testimise klientidele lähemale ning kiirendada analüüsi kinnituse saamist ja tänu sellele ravi alustamist.

Me peame ravima kõiki inimesi hoolimata nende HIV-nakkuse staadiumist ja tagama ravi tõhususe, tehes tööd ravisoostumuse parendamiseks. Peame tegema teenused kättesaadavaks, tooma ravi klientidele võimalikult lähedale ja, mõistagi, tagama HIVi ohjeldamise programmide piisava rahastuse paljudeks aastateks.

Ehkki retroviirusvastane ravi on muutnud HIVi peaaegu alati surmavast nakkushaigusest kontrollitavaks krooniliseks seisundiks, kujutab HIV endast jätkuvalt globaalset terviseohtu. USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskuse CDC osutusel elab maailmas 36,7 miljonit HIV-positiivset, 2016. aastal suri AIDSiga seotud põhjustesse miljon inimest ja hiljuti on HIV-nakkuse saanud 1,8 miljonit inimest.

2018. a 1. detsembril korraldab Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV (https://www.facebook.com/ehpv.ee ) koos strateegiliste partneritega Eesti HIVist mõjutatud kogukondade konsortsiumist www.concortium.ee (MTÜ-dega LUNEST www.lunest.ee ja VEK LGBT www.veklgbt.ee ) ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva puhul sündmuseid mitmel pool riigis.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik korraldab sündmuseid kõige rohkem HIV-epideemiast mõjutatud linnades Tallinnas, Narvas ja Jõhvis eesmärgiga tuua kokku eri kogukondi, valitsusväliste organisatsioonide ning riiklike ametite ja kohalike omavalitsuste esindajaid, tervishoiutöötajaid, ettevõtjaid, tuntud inimesi ja noori.

1. detsembri sündmused

Tallinnas

Kl 17 süüdatakse Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi jt ministeeriumide ühishoone (nn superministeeriumi, Suur-Ameerika 1) sissekäigu ees punast sallivuslinti moodustavad küünlad.

Samal päeval jagavad Eesti HIV-positiivsete võrgustiku vabatahtlikud kõigi samas majas tegutsevate ministeeriumide töötajatele AIDSi vastast võitlust sümboliseerivaid punaseid linte.

Info. Konstantin Ishov konstantin.ishov@ehpv.ee +37258805681

Narvas

Punase sallivuslindi kujuliselt paigutatud küünlad süüdatakse Peetri platsil kl.12.00.

Info. Maria Volkova maria.volkova@ehpv.ee +37253334226

Jõhvis

Punase sallivuslindi kujuliselt paigutatud küünlad süüdatakse keskväljakul (Keskväljak 4) kl.17.00.

Info Nadezda Kuznetsova n.kuznetsova@ehpv.ee +37256753737

Kõigi linnade tänavail jagavad vabatahtlikud teabematerjale ja kondoome.

1. detsembri õhtul toimub Tallinnas sallivusele pühendatud pidulik galaõhtu vabatahtlikele ja partneritele.

Sündmuseid toetavad:

Tervise Arengu Instituut TAI (www.tai.ee ),

Euraasia Meeste Tervise Koalitsioon ECOM (www.ecom.ngo)