On aeg tuberkuloosile lõpp teha!

24. märtsil tähistame igal aastal maailma tuberkuloosi päeva, mille eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust tuberkuloosi kahjulikust mõjust tervisele, ühiskonnale ja majandusele ning tõhustada jõupingutusi ülemaailmse tuberkuloosi epideemia vastu võitlemiseks.

Tuberkuloos on nakkushaigus, mida põhjustab tuberkuloosibakter ja mis levib õhu kaudu. Kuigi Eesti üldine tuberkuloosi haigestumise tase on viimase 10-12 aasta vältel kahanenud, pole haigus ära kadunud ning 2018. aastal diagnoositi 146 haigestumise juhtumit, millest 120 on uued haigestumise juhtumid.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik juhib tähelepanu tuberkuloosi probleemile HIV-positiivsete hulgas.
Suur HIV levik Eestis mängib olulist rolli – tuberkuloos on kõige sagedam surma põhjus HIV-positiivsete inimeste jaoks. Selleks, et HIV-positiivsete tuberkuloosi nakatuse ennetada, lisaks tuberkuloosi ennetustööle peab õigeaegselt alustama ka antiretroviirusraviga.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku tegevjuhi Latšin Alijevi sõnul, aktivistid on veendunud, et võitluses tuberkuloosi ja HIV-iga ei tohi unustada ühtegi inimest. “Rahvusvahelisel tuberkuloosipäeval kutsume üles, et riik pööraks rohkem tähelepanu TB ja HIV probleemidele ning teeks kõik, et need nakkushaigused diagnoosida, ravi korraldada ja inimesed tuberkuloosist ka terveks ravida ning teha olematuks surma- ja nakatuse juhtumid, kannatused ja stigma”, ütles Alijev.

Rahvusvaheline tuberkuloosi päev toimub ülemaailmse kampaania “On aeg tegutseda!” raames.

Eurasian Coalition on Male Health (ECOM, https://ecom.ngo/et/) toetusel Eesti HIV-positiivsete Võrgustik avaldab Maailma Tuberkuloosipäeva üleskutsed digiekraanidel Tallinnas, Jõhvis ja Narvas.

Lisainfo:

Tallinn
Julia Alo

Mob: (+372) 5340 0530
E-mail: julia.alo@ehpv.ee

Jõhvi
Jelena Antonova

Mob: (+372) 5331 7025
E-mail: jelena.antonova@ehpv.ee

Narva
Jekaterina Smirnova

Mob: (+372) 5557 8131
E-mail: jekaterina.smirnova@ehpv.ee