Sõbrapäev 2019

Sõbrapäeva puhul Eesti HIV-Positiivsete Võrgustik koos strateegiliste partneritega LUNEST (https://lunest.ee) ja VEK LGBT (https://veklgbt.ee) korraldab üritusi Tallinnas, Jõhvis ja Narvas ning veel kord räägib enesetestimise ja kogukonnapõhine testimise vajadusest ja tähtsust.

 

HIV-testimise kättesaadavuse laiendamiseks on palju uusi viise.

Enesetestimine e kodutestimine kiirtestidega, kogukonnapõhine testimine ja multidistsiplinaarne testimine aitavad inimestel oma HIV-staatust teada saada.

HIV-testimise programme tuleks laiendada. Selleks vajab Eesti riik poliitilist tahet ja investeeringuid, aga ka uusi ja uuenduslikke lähenemisi HIV-testimisele. 

Eesti HIV-Positiivsete Võrgustik leiab, et kätte on jõudnud aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks ning võimaldada enesetestimist ja kiirtestimist spetsiaalse väljaõppe saanud, kuid meditsiinilise erihariduseta spetsialistide toel.

Need strateegiad võimaldavad tuua testimise klientidele lähemale ning kiirendada analüüsi kinnituse saamist ja tänu sellele ravi alustamist. 

Eesti HIV-positiivsete võrgustik kutsub kõik HIV-positiivsete kogukonna esindajad Sõbrapäeva üritustele!

https://www.facebook.com/ehpv.ee/videos/1986438584754926/

Lisainfo ja registreerimine:

Tallinnas

Julia Alo

GSM: +372 5340 0530

E-mail: julia.alo@ehpv.ee

Jõhvis

Jelena Antonova

GSM: +372 5331 7025

E-mail: jelena.antonova@ehpv.ee

Narvas

Tatyana Karpushova

GSM: +372 5300 4074

E-mail: tatyana@ehpv.ee

Maria Volkova

GSM: +372 5333 4226

E-mail: maria.volkova@ehpv.ee

 

Üritused toetab Euraasia meeste tervise koalitsioon, ECOM (https://ecom.ngo)