EHPV I Eesti Pagulasabi üritus

25. märtsil toimus EHPV- Eesti Hiv-Positiivsete Võrgustik koos Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council Ukraina sõja eest põgenenud naiste lõimumise ja kohanemise üritus, kuhu oli kutsutud ka IOMi vabatahtlik.

https://estonia.iom.int/en

Katerina Maslennikova pidas naistekohtumise metafoorsete kaartidega.

Oleme maailma jaoks

Hoolime Eesti inimestest