EUROOPA KOMISJON KINNITAB VIIV HEALTHCARE’I HIV ENNETAMISEKS

ViiV Healthcare’i kodulehel avaldatud pressiteates  öeldakse, et Euroopa Komisjon on andnud loa pikatoimelise kabotegraviiri kasutamiseks süstides ja tablettides HIV-nakkuse ennetamiseks. Cabotegravir on heaks kiidetud kaubanime Apretude all ja on esimene pikatoimeline PrEP-ravim Euroopas.

Euroopa Komisjon kiitis ravimi heaks kahe rahvusvahelise mitmekeskuselise, randomiseeritud, topeltpimeda, aktiivse kontrollitud IIb/III faasi – HPTN 083 ja HPTN 084 – andmete põhjal, milles hinnati kabotegraviiri ohutust ja efektiivsust HIV-nakkuse ennetamisel HIV-negatiivsetel meestel, kes seksivad meestega (MSM), transsoolistel naistel ja cisgender naistel, kellel on suurenenud HIV-i sugulisel teel levivate nakkuste risk. Uuringud on näidanud, et kliinilistes uuringutes osalejatel, kes võtsid kabotegraviiri PrEP-i jaoks, oli HPTN 083-s 69% madalam HIV-nakkuse esinemissagedus võrreldes FTC/TDF tablettidega (emtritsitabiin/tenofoviiri disoproksiilfumaraat) (12 vs. 39, aastane esinemissagedus: 0,37% vs. 1,22%) ja 90% madalam võrreldes FTC/TDF tablettidega HPTN 084-s (3 vs. 36,  Aastane esinemissagedus: 0,15% vs. 1,85%).

Kabotegraviir on näidustatud kombinatsioonis ohutu seksi tavadega kokkupuute-eelseks profülaktikaks, et vähendada seksuaalse HIV-nakkuse riski kõrge riskiga täiskasvanutel ja noorukitel (vähemalt 12-aastased), kes kaaluvad vähemalt 35 kg.

USA-s kiitis FDA PrEP-i kabotegraviri heaks juba 2021. aasta detsembris. 2022. aasta juulis allkirjastasid Patent Pool ja ViiV Healthcare  vabatahtliku litsentsilepingu, mille kohaselt saavad üksikud tootjad välja töötada, toota ja tarnida kabotegraviiri geneerilisi ravimeid 90 riiki, tingimusel et nad on saanud vajalikud regulatiivsed heakskiidud.

PrEP-i juurdepääs kabotegravirile on siiski piiratud. Ajakirjas  Open Forum Infectious Diseases avaldatud  aruande kohaselt on vaja vähendada kabotegraviiri hinda, et keskmisest kõrgema sissetulekuga riigid saaksid ravimile paremini juurde pääseda. Lisaks keeldus Médecins Sans Frontières 2023. aasta augustis allkirjastamast lepingut ViiV Healthcare’iga kabotegraviiri ostmiseks ja tarnimiseks, kuna  et ViiV lisas lepingusse klausli, mis võimaldab ettevõttel lepingu ühepoolselt ilma põhjenduseta lõpetada või keelduda ravimi tarnimisest. Samuti lisati lepingusse hinna ja tarneaja mitteavaldamise kohta.